IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-09 15:58
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (3 din 4)43
  2021  (4 din 4)64
  2020  (4 din 4)70
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)76
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)83
  2007  (3 din 4)71
  2006  (3 din 4)53
  2005  (3 din 4)56
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole125813575922937711862173
Volume66779573352
Total1324143554932729

Vizualizări   1485Descărcări   19

Conţinutul numărului de revistă

Ştiinţa modernă şi societatea (II)11-16

CZU: 001.1

Marina Vasile
Unele aspecte ale controlului parlamentar asupra administraţiei publice I. Instituţia Preşedintelui Republicii Moldova17-22

CZU: 342.4/.5:328.36(478)

Dulschi Ion
Conceptualizarea politică a birocraţiei ca grup de interese restrânse23-30

CZU: 321.02+328.1

Varzari Pantelimon
Interzicerea armei nucleare – o sarcină primordială a lumii contemporane32-41

CZU: 341.23/.24

Balan Oleg , Sârcu-Scobioală Diana
Dreptul de negociere colectivă prin prisma instrumentelor internaţionale şi a legislaţiei naţionale a Republicii Moldova42-48

CZU: 349.22:331.106.24(478)

Romandaş Nicolae , Boişteanu Eduard
Încetarea raporturilor de muncă în contractul individual de muncă49-57

CZU: 349.22:331.106.26(498)

Vieriu Eufemia
Creşterea şi ciclicitatea economică59-65

CZU: 330.33/.35+338.1(478)

Blanovschi Andrei
Rolul investiţiilor şi sistematizarea lor în economia Republicii Moldova66-71

CZU: 330.322:338(478)

Nazar Nadejda
Specificul politicii de dezvoltare a resurselor umane în cadrul Ministerului Apărării al Republicii Moldova73-77

CZU: 331.101.262:354.61(478)

Tofan Tatiana
Relaţiile Republicii Moldova cu Republica Populară Chineză: realităţi şi perspective79-88

CZU: [339.54+327](478+510)

Căldare Gheorghe , Naizambaev Tatiana
Opţiuni strategice şi tactice de realizare a prevederilor programatice de politică externăm de către partidele politice89-100

CZU: 327:329(478)

Juc Victor , Diaconu Maria
The Integration of the Republic of Moldova into the European Cultural Realities101-105

CZU: [008+327](478+4)

Spînu Stela
Funcţionarea autonomiei locale în Republica Moldova107-111

CZU: 342.97:352(478)

Castraşan Tatiana
Ordinea de învestire în funcţie ca factor determinant al statutului juridic al alesului local112-118

CZU: 342.98:352.08(478)

Saitarlî Natalia
Рекламные технологии формирования имиджа политического лидера119-123

CZU: 32.019.5:659.4

Babina Valentina
Méthodes et procédés utilisés dans l’enseignement du français, langue étrangère124-129

CZU: 378.147

Goncear Claudia
Преступления против правосудия, которые совершаются свидетелями, экспертами, переводчиками или по отношению к ним: определение понятия в уголовном праве130-134

CZU: 343.14

Алексеева Наталия
Электронное правительство как средство повышения эффективного государственного обслуживания в контексте развития электронной демократии135-139

CZU: 328.1:004

Руденко Оксана