IBN
Închide
Spînu Stela
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Scopus Author ID
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 27. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 13
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 23
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 1

Unele aspecte privind promovarea toleranței într-o societate multiculturală
Spînu Stela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-334-0..
Disponibil online 1 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Identitate, aculturalitate și comunicare în spaiul european
Spînu Stela12
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Administrarea Publică
Nr. 2(114) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 14 August, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identity, aculturality and communication in the european area
Spînu Stela
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Șocul cultural, rezultat al persistenței stereotipurilor etnice
Spînu Stela12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul de aculturaţie în context multicultural
Spînu Stela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-165-12-9..
Disponibil online 16 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea vieții umane ca obiect de analiză filosofică
Spînu Stela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-165-12-9..
Disponibil online 16 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Comunicarea interculturală din perspectiva culturilor individualiste și colectiviste
Spînu Stela12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(112) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea comunicării interculturale in soluţionarea conflictelor identitare
Spînu Stela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația pentru toleranță în contextul globalizării
Spînu Stela12
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hofstede’s cultural dimensions and the ethnic conflict
Spînu Stela
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul comunicării interculturale in mediul universitar
Spînu Stela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 4-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Rolul atitudinilor etnocentriste şi xenocentriste în comunicarea interculturală
Spînu Stela12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Comunicare și conflict din perspectivă interculturală
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-57. Vizualizări-1029
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Graiurile româneşti din Republica Moldova. Note lexicale
Spînu Stela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea dialogului intercultural în localitățile etnic mixte din Republica Moldova
Spînu Stela
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe lexicale în graiurile româneşti din Republica Moldova
Spînu Stela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Comunicare interculturală în mediul universitar: blocaje și soluții
Spînu Stela
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea interculturală. Delimitări conceptuale
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-177. Vizualizări-1568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitate, multiculturalitate și comunicare în Uniunea Europeană
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phonetic and lexical trends of the romanian speeches spoken on the territory of the Republic of Moldova
Spînu Stela
State University „Dimitrie Cantemir”
Fonetica si Dialectologie
Nr. 37 / 2018 / ISSN 0071-6855
Disponibil online 19 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Dimensiunea europeană a educației interculturale în învățământul superior din Republica Moldova
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-1445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea graiurilor dacoromâne marcată în opera cărturarilor români
Spînu Stela
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația tinerilor in spiritul valorilor naţionale şi europene
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe fonetice şi morfologice ale graiurilor moldovenești vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
Spînu Stela
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-1036
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Aportul programelor europene la reformarea sistemului naţional de educaţie
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(90) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-884
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criza valorilor europene în rândul tinerilor din Republica Moldova
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-1001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul migranţilor reîntorși în ţară asupra specificului tradiţional al satului moldovenesc
Spînu Stela
Institutul de Filologie al AŞM
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-57-218-7.
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul migraţiei asupra satului moldovenesc
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Diversitatea terminologiei vitivinicole în graiurile româneşti
Spînu Stela
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intercultural communication in a globalized world: realities and perspectives
Spînu Stela
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(86) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile morfologice ale graiurilor moldoveneşti din zona de nord în context general românesc
Spînu Stela
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea dialogului intercultural în bazinul Mării Negre
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 5 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Dimensiunea culturală a identităţii europene: opinii şi interpretări
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of communication in preventing and managing interethnic conflicts
Spînu Stela
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(83) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 6 October, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-1177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Dimensiunea politicilor culturale ale Republicii Moldova în contextul relaţiilor internaţionale
Spînu Stela , Gheorghiev Svetlana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multilingvismul - element-cheie al integrării cu succes a imigranţilor în statele–membre ale UE
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea multilingvismului în statele–membre ale UE în contextul migraţiei
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Integration of the Republic of Moldova into the European Cultural Realities
Spînu Stela
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(78) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traditional and modern teaching/learning methods by using ICT instruments
Spînu Stela
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(79) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-984
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Graiurile din sud-estul Ucrainei. Studiu fonetic
Spînu Stela
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(262) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Graiurile din sud-estul Ucrainei. Studiu fonetic şi gramatical
Spînu Stela
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanAbordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică şi literară (In memoriam acad. Silviu Berejan)
Ediția 4. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzii. Maria Marin, Iulia Mărgărit, Victorela Neagoe, Vasile Pavel. Graiuri româneşti de la est de Nistru. Texte dialectale şi glosar
Spînu Stela
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(262) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminologia uneltelor de lucrat via în graiurile moldoveneşti
Spînu Stela
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanReprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual
Ediția 5. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale cooperării Republicii Moldova cu UE în domeniul culturii
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2012. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4107-8-6.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Terminologia vaselor de conservat vinul
Spînu Stela
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 12 / 2011 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varietate glotologică și politici lingvistice promovate întru optimizarea dialogului intercultural
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Particularităţi fonetice ale graiurilor româneşti din sud-estul Ucrainei
Spînu Stela
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi morfologice ale graiurilor moldoveneşti din sud-estul Ucrainei
Spînu Stela
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 11 / 2010 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Termeni pentru planta Viţa de Vie
Spînu Stela
Institutul de Filologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(24) / 2009 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Graiurile moldoveneşti din nord-estul Republicii Moldova în cadrul dialectului dacoromân
Spînu Stela
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(244) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 52