IBN
Închide
Spînu Stela
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Comunicarea interculturală din perspectiva culturilor individualiste și colectiviste
Spînu Stela12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(112) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea comunicării interculturale in soluţionarea conflictelor identitare
Spînu Stela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația pentru toleranță în contextul globalizării
Spînu Stela12
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hofstede’s cultural dimensions and the ethnic conflict
Spînu Stela
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Rolul atitudinilor etnocentriste şi xenocentriste în comunicarea interculturală
Spînu Stela12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Comunicare și conflict din perspectivă interculturală
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Graiurile româneşti din Republica Moldova. Note lexicale
Spînu Stela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea dialogului intercultural în localitățile etnic mixte din Republica Moldova
Spînu Stela
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe lexicale în graiurile româneşti din Republica Moldova
Spînu Stela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Comunicare interculturală în mediul universitar: blocaje și soluții
Spînu Stela
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea interculturală. Delimitări conceptuale
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-55. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitate, multiculturalitate și comunicare în Uniunea Europeană
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phonetic and lexical trends of the romanian speeches spoken on the territory of the Republic of Moldova
Spînu Stela
State University „Dimitrie Cantemir”
Fonetica si Dialectologie
Nr. 37 / 2018 / ISSN 0071-6855
Disponibil online 19 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Dimensiunea europeană a educației interculturale în învățământul superior din Republica Moldova
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-970
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea graiurilor dacoromâne marcată în opera cărturarilor români
Spînu Stela
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația tinerilor in spiritul valorilor naţionale şi europene
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe fonetice şi morfologice ale graiurilor moldovenești vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
Spînu Stela
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Aportul programelor europene la reformarea sistemului naţional de educaţie
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(90) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criza valorilor europene în rândul tinerilor din Republica Moldova
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul migranţilor reîntorși în ţară asupra specificului tradiţional al satului moldovenesc
Spînu Stela
Institutul de Filologie al AŞM
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-57-218-7.
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45