IBN
Închide
Cuvinte-cheie (57): tradiţie folclorică (3), texte dialectale (3), arie dialectală (3)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Comunicare și conflict din perspectivă interculturală
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Graiurile româneşti din Republica Moldova. Note lexicale
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia a 13-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe lexicale în graiurile româneşti din Republica Moldova
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Comunicare interculturală în mediul universitar: blocaje și soluții
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea interculturală. Delimitări conceptuale
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-42. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitate, multiculturalitate și comunicare în Uniunea Europeană
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Dimensiunea europeană a educației interculturale în învățământul superior din Republica Moldova
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea graiurilor dacoromâne marcată în opera cărturarilor români
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția a 9-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația tinerilor in spiritul valorilor naţionale şi europene
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe fonetice şi morfologice ale graiurilor moldovenești vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Aportul programelor europene la reformarea sistemului naţional de educaţie
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2(90) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criza valorilor europene în rândul tinerilor din Republica Moldova
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul migraţiei asupra satului moldovenesc
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Diversitatea terminologiei vitivinicole în graiurile româneşti
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția a 6-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intercultural communication in a globalized world: realities and perspectives
Academy of Public Administration
Administrarea Publică
Nr. 2(86) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile morfologice ale graiurilor moldoveneşti din zona de nord în context general românesc
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția a 8-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea dialogului intercultural în bazinul Mării Negre
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 5 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Dimensiunea culturală a identităţii europene: opinii şi interpretări
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of communication in preventing and managing interethnic conflicts
Academy of Public Administration
Administrarea Publică
Nr. 3(83) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 6 October, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Dimensiunea politicilor culturale ale Republicii Moldova în contextul relaţiilor internaţionale
, Gheorghiev Svetlana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34