IBN
Închide
Spînu Stela Stefan
Cuvinte-cheie (43): comunicare interculturală (2), prejudecata (1), identitary discourse (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 3

Comunicare interculturală în mediul universitar: blocaje și soluții
Spînu Stela
Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea interculturală. Delimitări conceptuale
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitate, multiculturalitate și comunicare în Uniunea Europeană
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Dimensiunea europeană a educației interculturale în învățământul superior din Republica Moldova
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația tinerilor in spiritul valorilor naţionale şi europene
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe fonetice şi morfologice ale graiurilor moldovenești vorbite pe teritoriul Republicii Moldova
Spînu Stela
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Aportul programelor europene la reformarea sistemului naţional de educaţie
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2(90) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criza valorilor europene în rândul tinerilor din Republica Moldova
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul migraţiei asupra satului moldovenesc
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Diversitatea graiurilor dacoromâne marcată în opera cărturarilor români
Spînu Stela
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea terminologiei vitivinicole în graiurile româneşti
Spînu Stela
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intercultural communication in a globalized world: realities and perspectives
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2(86) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile morfologice ale graiurilor moldoveneşti din zona de nord în context general românesc
Spînu Stela
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

The role of communication in preventing and managing interethnic conflicts
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(83) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 6 October, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Promovarea multilingvismului în statele–membre ale UE în contextul migraţiei
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Integration of the Republic of Moldova into the European Cultural Realities
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2(78) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traditional and modern teaching/learning methods by using ICT instruments
Spînu Stela
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(79) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Graiurile din sud-estul Ucrainei. Studiu fonetic
Spînu Stela
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(262) / 2012 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzii. Maria Marin, Iulia Mărgărit, Victorela Neagoe, Vasile Pavel. Graiuri româneşti de la est de Nistru. Texte dialectale şi glosar
Spînu Stela
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(262) / 2012 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Termeni pentru planta Viţa de Vie
Spînu Stela
Institutul de Filologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(24) / 2009 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23