IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   235
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-05 11:24
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)33
  2020  (4 din 4)70
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)75
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)58
  2007  (3 din 4)56
  2006  (3 din 4)44
  2005  (3 din 4)48
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole11268963621510511152101
Volume61576362049
Total118795399817154

Vizualizări   1193Descărcări   15

Conţinutul numărului de revistă

Relaţii politico-administrative în statele UE: o dihotomie regândită de Noul Management Public 11-19

CZU: 352/354:005(4)

Popovici Angela, Popovici Corneliu
Modalităţi de gestiune a serviciilor publice 20-25

CZU: 35.07+342.97:35.07

Tincu Violeta
Răspunderea juridică a magistraţilor din Republica Moldova şi România 27-41

CZU: 347.962.6(478+498)

Tipa Ion
Realizarea esenţei, conţinutului şi funcţiilor creditului de către Banca Centrală 42-49

CZU: 347.734/.735

Guştiuc Andrei, Tîşcul Cristina
Reflecţii asupra esenţei procedurii contravenţionale 50-55

CZU: 342.9(478)

Trofimov Igor, Creţu Adrian
Unele reflecţii juridice privind regimul legal al muncii de noapte în instrumentele internaţionale, în actele normative ale Uniunii Europene şi în reglementarea Codului Muncii al Republicii Moldova 56-60

CZU: 349.2(478+4+100)

Boişteanu Eduard, Cepraga Vitalie
Impactul şomajului asupra securităţii economiei naţionale a Republicii Moldova 62-67

CZU: 331.56:338(478)

Barbăroş Ecaterina, Nazar Nadejda
Formarea echipei performante în managementul de proiect 68-75

CZU: 005.8:331.108.37

Frunze Oleg
Историческое влияние градостроительства на формирование государственной политики в сфере благоустройства населенных пунктов 76-82

CZU: 351.82:711/72(477)

Игнатенко Александр
Informatizarea sferei Cercetare-Dezvoltare-Inovare din Republica Moldova în perioada 2009-2013 84-92

CZU: 004:001.891/.895(478)

Cojocaru Igor, Cojocaru Irina
Diplomaţia economică ca instrument de realizare a intereselor naţionale 94-103

CZU: 338(478):339.9

Tărîţă Orest, Gribincea Alexandru, Gribincea Corina
Securitatea Uniunii Europene în contextul extinderii 104-107

CZU: 327(4):339.92

Richicinschi Iurie
Impactul activităţii organizaţiilor internaţionale regionale în cadrul promovării şi asigurării stabilităţii colective 109-125

CZU: 341.217:327.57

Baliţchi Tudor
Государственный контроль на региональном уровне в условиях реформирования местного самоуправления и территориальных органов исполнительной власти Украины 126-131

CZU: 352.072.2(477)

Пушко-цибуляк Елизавета, Мусаева Ирина
Rolul Preşedintelui Republicii Moldova în procesul controlului constituţionalităţii legilor anterior promulgării 132-139

CZU: 342.515(478)

Popovici Eugen
Infracţiunea de bancrută frauduloasă săvârşită în forma prevăzută de art. 241, alin. (1), lit. c) din Codul penal român 140-145

CZU: 343.535(498)

Stoican Andreea
Feminismul socialist românesc: origini şi manifestări 146-150

CZU: 396

Ilie Magdalena-Ioana
Alianţele – mijloace de realizare a intereselor statelor 151-155

CZU: 327.5

Croitoru Vasile
Исторические особенности фомирования института ответственности представительных органов местного самоуправления на этнических украинских территориях 156-166

CZU: 352:323.15(477)

Смолова Людмила