IBN
Închide
Saitarlî Natalia
Cuvinte-cheie (47): local public authorities (8), local elected person (6), local councilor (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Analiza teoretico-normativă a conținutului codului administrativ al Republicii Moldova
Saitarlî Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul autorităților publice locale în moderarea relațiilor inter-comunitare
Saitarlî Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Controlul asupra actelor adoptate de autoritățile publice locale
Saitarlî Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţionalitatea autorităţilor publice locale din Republica Moldova în contextul integrării europene
Saitarlî Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldovaconferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-134-20-0.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proceduri de răspundere administrativă a alesului local
Saitarlî Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea juridică a consiliului local în litigiile de contencios administrativ
Saitarlî Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 1(7) / 2018 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea personală a membrilor organelor colegiale conform noilor reglementări ale codului contravențional și ale codului administrativ al Republicii Moldova
Saitarlî Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(8) / 2018 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Răspunderea juridică a funcționarilor publici în Republica Moldova
Saitarlî Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea – unul din elemente componente ale statutului juridic al alesului local
Saitarlî Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Răspunderea administrativă a alesului local şi a demnitarului public în Republica Moldova
Saitarlî Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-25. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistematizarea şi codificarea cadrului juridic de reglementare a administraţiei publice locale
Saitarlî Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Conceptul şi elementele componente ale statutului juridic al alesului local
Saitarlî Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea profesională şi instruirea continuă a personalului din autorităţile publice locale.
Saitarlî Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 1(1) / 2015 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Complexitatea atribuţiilor alesului local şi problemele de exercitare a acestora
Saitarlî Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Aspecte comparative privind statutul juridic al funcţionarului public
Saitarlî Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(63) / 2013 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-21. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cauzele nedeterminării exacte a statutului juridic al persoanelor din administraţia publică locală
Saitarlî Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea administraţiei publice locale prin codificarea actelor normative din acest domeniu
Saitarlî Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinea de învestire în funcţie ca factor determinant al statutului juridic al alesului local
Saitarlî Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Administrarea Publică
Nr. 2(78) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Controlul administrativ asupra activităţii autorităţilor publice locale în Republica Moldova
Saitarlî Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Teoria şi practica administrării publice
2012. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4107-8-6.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exercitarea mandatului de către alesul local in Republica Moldova
Saitarlî Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XII(1) / 2012 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24