IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   235
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-25 12:38
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 4)50
  2020  (4 din 4)70
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)75
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)58
  2007  (3 din 4)56
  2006  (3 din 4)44
  2005  (3 din 4)48
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole11439978311680711302116
Volume62622412765
Total1205106007219572

Vizualizări   132Descărcări   80

Conţinutul numărului de revistă

O nouă ediție a manualului ,,Drept Internațional Public”

11-15
Fuerea Augustin , Timcenko Leonid , Capustin Anatolii , Iriarte Angel Jose Luis

Calitatea administrației publice ca factor determinant în asigurarea bunei guvernări

18-27

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.3(111).01

CZU: 351/354

Popovici Angela

Știința administrației publice –teorii și abordări neoclasice de organizare

28-37

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.3(111).02

CZU: 35.07

Şaptefraţi Tatiana

Persoana juridică de drept public

39-48

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.3(111).03

CZU: 347.19

Chiper Natalia , Odainic Mariana

Reflecții cu privire la excepția de nesubordonare a funcționarului public

49-56

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.3(111).04

CZU: 342.98:35.08(478)

Mostovei Tatiana

Libertatea de gândire și libertatea de exprimare. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului

57-65

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.3(111).05

CZU: 342.727:341.645(4)

Poalelungi Mihail , Suvac Sergiu

Particularitățile bugetării sensibile la gen

67-70

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.3(111).06

CZU: 336.142.6:316.346.2

Tofan Tatiana

Особенности предприятий динамики Республики Молдова по классам размерности

71-79

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.3(111).07

CZU: 334.012.61

Стратила Алина , Цуркан Рина

Evaluarea – parte componentă a sistemului de standarde educaționale

81-88

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.3(111).08

CZU: 378.126:35

Sîmboteanu Aurel

Relațiile Federația Rusă - Uniunea Europeană în contextul crizei ruso-ucrainene

90-97

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.3(111).09

CZU: 327(470+4)

Cebotari Svetlana

Serviciile publice: dimensiuni instituționale și funcționale

99-107

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.3(111).10

CZU: 351

Bradu Sorin

Standarde europene de protecție socială

108-115

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.3(111).11

CZU: 349.3+364(4)

Coțofan Denis

Implicarea autorităților publice din Ucraina în gestionarea diasporei

116-123

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.3(111).12

CZU: [314.74+327.58]:354(477)

Iurco Olga

Accepţiuni generice privind noţiunea de corupţie

124-128

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.3(111).13

CZU: 328.185+343.352

Soroceanu Igor

Accesul la justiția în probleme de mediu în Republica Moldova

129-135

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.3(111).14

CZU: 349.6:347.9(478)

Pascal Mihaela

Reflecții privind deficiențele și discordanțele normative de natură să afecteze asistența judiciară privind recuperarea bunurilor infracționale

136-142

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.3(111).15

CZU: [341.4+341.9]:343.272

Scorpan Alesea

BORIS NEGRU, profesor, savant și jurist, la 70 de ani. Inegalabil și neobosit cercetător

144-146
Balan Oleg