IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   235
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-27 15:26
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2022  (1 din 4)14
  2021  (4 din 4)64
  2020  (4 din 4)70
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)75
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)58
  2007  (3 din 4)56
  2006  (3 din 4)44
  2005  (3 din 4)48
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole117111364172159111572143
Volume64686612944
Total1235120507824535

Vizualizări   1021Descărcări   89

Conţinutul numărului de revistă

Sper la continuarea unei colaborări fructuoase cu Academia de Administrare Publică

11-18

CZU: 001+378(047.53)

Tighineanu Ion

Aspecte teoretice privind democrația participativă și procesul decizional

20-31

CZU: 321.7:005

Dulschi Silvia

Comunicare și conflict din perspectivă interculturală

32-37

CZU: [316.77+316.48]:008

Spînu Stela

Unele reflecții analitice cu privire la procesul decizional militar

38-46

CZU: 005.4:355.02

Solomon Oleg

Unele aspecte ale puterii de stat ca formă instituționalizată oficial a puterii poporului

48-54

CZU: 342.5

Goriuc Silvia , Crasnobaev Adrian

Răspunderea juridică în domeniul securității și sănătății în muncă

55-61

CZU: 349.2:331.45/331.47

Romandaş Nicolae

Noi tendințe în managementul schimbării organizaționale din țările Uniunii Europene

63-67

CZU: 005.332(4)EU

Tofan Tatiana

Noua metodologie de stabilire a costurilor privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior în Republica Moldova

68-80

CZU: 336.531.2:378(478)

Manole Tatiana

Ecosistemul de afaceri și elementele sale

81-84

CZU: 334:504.75

Frunze Oleg

Unele modalități ale administrației publice de soluționare a problemelor mediului ambiant

85-94

CZU: 351:502/504

Babii Leonid

Sistemul de management al calității – „activul nematerial” al instituției educaționale

96-102

CZU: 005.6:37

Prodan-Şestacov Liubovi

Promovarea valorilor epocii cunoștințelor: de la teorie la practică

104-110

CZU: 001.8:338.1(1-775)

Gribincea Alexandru , Habashi Manal , Gribincea Alexandru

Impactul globalizării asupra mediului actual de securitate

111-116

CZU: 327.5:339.92

Richicinschi Iurie

Abordări conceptuale ale asistenței externe

118-124

CZU: 339.96

Prisacari Maria

Essence and main characteristics of administrative services

125-131

CZU: 351(477)

Rozmaritsyna Nataliia

Cadrul normativ al activității autorităților administrative – factor de îmbunătățire și dezvoltare a mediului de afaceri în Republica Moldova

132-139

CZU: 351.82:334

Carpovici Grigore

Secretarul unității administrativ-teritoriale – factor important în relațiile administrative

140-148

CZU: 35.075.33:352(498)

Boghian Vasile

Deformarea profesională: comportament deviant al funcționarilor publici

149-152

CZU: 35.08:343.353

Severin Alina

Consolidarea teritorială: practica internațională și lecții pentru Republica Moldova

153-159

CZU: 35.071.55:352

Russu Andrei

Starea actuală a turismului fluvial în Republica Moldova

160-164

CZU: 338.48(478)

Betivu Danaia