IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   235
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-27 15:05
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2022  (1 din 4)14
  2021  (4 din 4)64
  2020  (4 din 4)70
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)75
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)58
  2007  (3 din 4)56
  2006  (3 din 4)44
  2005  (3 din 4)48
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole117111322902144611572143
Volume64684892944
Total1235120077924390

Vizualizări   187Descărcări   32

Conţinutul numărului de revistă

Analiza cadrului normativ național prin prisma integrării dimensiunii de gen în documentele instituționale la nivel central și local

12-29

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).01

CZU: [316.346.2+396.1]:352/354(478)

Popovici Angela , Ţepordei Aurelia

Aspecte legale și instituționale care determină dialogul dintre autoritățile publice și organizațiile societății civile în Republica Moldova (partea I)

30-47

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).02

CZU: 35.07:061.2(478)

Palihovici Liliana

Comunicarea interculturală din perspectiva culturilor individualiste și colectiviste

48-58

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).03

CZU: 316.77:008

Spînu Stela

Dreptul la uitare digitală – unul din drepturile fundamentale ale utilizatorilor de internet

60-78

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).04

CZU: 342.738:004.738.5

Smochină Andrei , Țărnă Alexandru

Controverse privind remunerarea administratorilor autorizați în cadrul proceselor de insolvabilitate

79-86

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).05

CZU: 347.739:331.2

Paladii Andrian , Catan Carolina

Consolidarea relațiilor de parteneriat în scopul asigurării unui trai decent

88-93

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).06

CZU: [364+369]:061.2

Boguş Angela

Etapele principale ale procesului de îmbunătățire a calității serviciilor medicale în Republica Moldova

94-99

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).07

CZU: 614.2:005.6(478)

Dragomir Lilia

Tipologia și efectele sancțiunilor economice asupra comerțului exterior

101-116

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).08

CZU: 339.5:339.986

Ţâu Nicolae , Antoci Natalia

Theoretical and conceptual approaches to the role of national and regional security on ensuring stability in Eastern Europe

117-124

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).09

CZU: 327+355.2(4-11)

Budurina-Goreacii Carolina , Cebotari Svetlana

Paradigme moderne de evaluare și măsurare a performanței administrației publice

126-134

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).10

CZU: 35:005

Furculiţa Tatiana

Direcții prioritare de perspectivă a inovării relației interes public - proces decizional în contextul modernizării administrației publice locale

136-147

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).11

CZU: 352:342.9(478)

Bogos Tatiana

Nivelul de realizare și respectare a prevederilor Cartei europene a autonomiei locale de către Republica Moldova

148-155

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).12

CZU: [342.25(4)+352](478)

Ştefaniţa Anastasia

Etape și acțiuni pentru o reformă de reorganizare administrativ-teritorială

156-162

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).13

CZU: 342.26+35.071.55

Russu Andrei

Andrei Smochină – profesor, savant și jurist, la 75 de ani

164-165