IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-19 08:32
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 4 / 2022  (4 din 4)18    CZU
 2022  (4 din 4)61    
Nr. 4(116) 18CZU
Nr. 3(115) 15CZU
Nr. 2(114) 14CZU
Nr. 1(113) 14CZU
 2021  (4 din 4)64    
Nr. 4(112) 14CZU
Nr. 3(111) 17CZU
Nr. 2(110) 14CZU
Nr. 1(109) 19CZU
 2020  (4 din 4)70    
Nr. 4(108) 17CZU
Nr. 3(107) 19CZU
Nr. 2(106) 18CZU
Nr. 1(105) 16CZU
 2019  (4 din 4)75    
Nr. 4(104) 21CZU
Nr. 3(103) 20CZU
Nr. 2(102) 17CZU
Nr. 1(101) 17CZU
 2018  (4 din 4)74    
Nr. 4(100) 20CZU
Nr. 3(99) 15CZU
Nr. 2(98) 22CZU
Nr. 1(97) 17CZU
 2017  (4 din 4)78    
Nr. 4(96) 21CZU
Nr. 3(95) 19CZU
Nr. 2(94) 20CZU
Nr. 1(93) 18CZU
 2016  (4 din 4)80    
Nr. 4(92) 14CZU
Nr. 3(91) 23CZU
Nr. 2(90) 22CZU
Nr. 1(89) 21CZU
 2015  (4 din 4)77    
Nr. 4(88) 20CZU
Nr. 3(87) 19CZU
Nr. 2(86) 19CZU
Nr. 1(85) 19CZU
 2014  (4 din 4)77    
Nr. 4(84) 19CZU
Nr. 3(83) 20CZU
Nr. 2(82) 18CZU
Nr. 1(81) 20CZU
 2013  (4 din 4)74    
Nr. 4(80) 18CZU
Nr. 3(79) 20CZU
Nr. 2(78) 18CZU
Nr. 1(77) 18CZU
 2012  (4 din 4)72    
Nr. 4(76) 20CZU
Nr. 3(75) 17CZU
Nr. 2(74) 18CZU
Nr. 1(73) 17CZU
 2011  (4 din 4)76    
Nr. 4(72) 17CZU
Nr. 3(71) 20CZU
Nr. 2(70) 21CZU
Nr. 1(69) 18CZU
 2010  (3 din 4)54    
Nr. 4(68) 16CZU
Nr. 2-3(67) 18CZU
Nr. 1(65) 20CZU
 2009  (3 din 4)63    
Nr. 3-4(64) 23CZU
Nr. 2(62) 19CZU
Nr. 1(61) 21CZU
 2008  (3 din 4)83    
Nr. 3-4(60) 22CZU
Nr. 2(58) 44CZU
Nr. 1(57) 17CZU
 2007  (3 din 4)71    
Nr. 4(56) 18CZU
Nr. 3(55) 21CZU
Nr. 1-2(54) 32CZU
 2006  (3 din 4)53    
Nr. 4(52) 22CZU
Nr. 3(51) 13CZU
Nr. 1-2(50) 18CZU
 2005  (3 din 4)56    
Nr. 4(48) 20CZU
Nr. 2-3(47) 19CZU
Nr. 1(45) 17CZU
 2004  (1 din 4)18    
Nr. 3(43) 18CZU
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole127615117823429112042191
Volume67829313446
Total1343159471337737

Vizualizări   422Descărcări   53

Conţinutul numărului de revistă

Analiza cadrului normativ național prin prisma integrării dimensiunii de gen în documentele instituționale la nivel central și local 12-29

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).01

CZU: [316.346.2+396.1]:352/354(478)

Popovici Angela , Ţepordei Aurelia
Aspecte legale și instituționale care determină dialogul dintre autoritățile publice și organizațiile societății civile în Republica Moldova (partea I) 30-47

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).02

CZU: 35.07:061.2(478)

Palihovici Liliana
Comunicarea interculturală din perspectiva culturilor individualiste și colectiviste 48-58

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).03

CZU: 316.77:008

Spînu Stela
Dreptul la uitare digitală – unul din drepturile fundamentale ale utilizatorilor de internet 60-78

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).04

CZU: 342.738:004.738.5

Smochină Andrei , Țărnă Alexandru
Controverse privind remunerarea administratorilor autorizați în cadrul proceselor de insolvabilitate 79-86

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).05

CZU: 347.739:331.2

Paladii Andrian , Catan Carolina
Consolidarea relațiilor de parteneriat în scopul asigurării unui trai decent 88-93

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).06

CZU: [364+369]:061.2

Boguş Angela
Etapele principale ale procesului de îmbunătățire a calității serviciilor medicale în Republica Moldova 94-99

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).07

CZU: 614.2:005.6(478)

Dragomir Lilia
Tipologia și efectele sancțiunilor economice asupra comerțului exterior 101-116

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).08

CZU: 339.5:339.986

Ţâu Nicolae , Antoci Natalia
Theoretical and conceptual approaches to the role of national and regional security on ensuring stability in Eastern Europe 117-124

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).09

CZU: 327+355.2(4-11)

Budurina-Goreacii Carolina , Cebotari Svetlana
Paradigme moderne de evaluare și măsurare a performanței administrației publice 126-134

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).10

CZU: 35:005

Furculiţa Tatiana
Direcții prioritare de perspectivă a inovării relației interes public - proces decizional în contextul modernizării administrației publice locale 136-147

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).11

CZU: 352:342.9(478)

Bogos Tatiana
Nivelul de realizare și respectare a prevederilor Cartei europene a autonomiei locale de către Republica Moldova 148-155

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).12

CZU: [342.25(4)+352](478)

Ştefaniţa Anastasia
Etape și acțiuni pentru o reformă de reorganizare administrativ-teritorială 156-162

DOI: 10.52327/1813-8489.2021.4(112).13

CZU: 342.26+35.071.55

Russu Andrei
Andrei Smochină – profesor, savant și jurist, la 75 de ani 164-165