IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   235
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-26 17:33
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)19
  2020  (4 din 4)70
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)75
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)58
  2007  (3 din 4)56
  2006  (3 din 4)44
  2005  (3 din 4)48
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole1112734741129141101287
Volume60533611952
Total117278810214866

Vizualizări   1066Descărcări   11

Conţinutul numărului de revistă

Repercusiuni ale anexării Basarabiei în 1812 la Imperiul Rus asupra sistemului administrativ autohton 9-19

CZU: [94+35.07(09)](478)

Sîmboteanu Aurel
Din istoria gândirii despre conducere 20-27

CZU: 321.1+351/354(091)

Şaptefraţi Tatiana
Evoluţia reglementărilor cu privire la managementul funcţiei publice şi al funcţionarului public în Republica Moldova 28-34

CZU: 342.98:35.08:005

Gheorghiţa Tamara
Rolul şefului statului în asigurarea echilibrului puterilor în stat 36-46

CZU: 342.514

Goriuc Silvia
Aspecte generale privind dialogul social 47-51

CZU: 316.77:33

Vieriu Eufemia
Consideraţii generale privind inspecţia muncii 52-58

CZU: 349.24:331.3/.4

Vieriu Dumitru
Unele reflecţii asupra caracterului imperativ şi obligatoriu al normelor de drept public 59-64

CZU: 342.1/.5

Orlov Maria
Conţinutul dreptului la viaţă şi coraportul acestui drept natural cu eutanasia şi dreptul la moarte 65-73

CZU: 343.6

Tipa Ion
Natura juridică a actului de depunere a jurământului de către unele categorii de demnitari publici 74-80

CZU: 342.5

Sadovei Nicolai
Criza economică mondială şi repercusiunile acesteia asupra managementului finanţelor publice în Uniunea Europeană 82-87

CZU: 338.124.4(100):339.7(4)

Manole Tatiana
Practica internaţională în dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici 88-92

CZU: 351/354:005.963

Tofan Tatiana
Le management des ressources humaines médicales 94-97

CZU: 614.251:005.96

Moraru Lilia, Şestacova Cristina
Impactul e-Guvernării asupra vieţii sociale, politice şi economice a statului 98-104

CZU: 004:338.465:351/354

Gherman Teodora
Apariţia şi evoluţia istorică a organizaţiilor internaţionale 106-109

CZU: 341.1/.2

Bontea Oleg
Predarea gramaticii limbii engleze prin comunicare şi în situaţii de comunicare profesionale 111-119

CZU: 378.147:811.111'36

Plămădeală Aurelia
Elemente integrante ale conceptului de transparenţă administrativă în viziunea autorilor doctrinari 120-129

CZU: 351/354

Mardare Galina
Măsuri legislative pentru prevenirea şi combaterea corupţiei 130-134

CZU: 343.352

Cheptea Natalia
Caracteristica şi modul apariţiei litigiilor individuale de muncă 135-141

CZU: 349.2

Prutean Lilian