IBN
Închide
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUV
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică
Tirajul revistei   280
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2016-10-20 14:35
Topul autorilor >
Colegiul de redacţie >
Vizibilitate internațională >

Numere înregistrate

  2018  (2 din 2)
  2017  (4 din 2)
  2016  (4 din 2)
  2015  (4 din 2)
  2014  (4 din 2)
  2013  (4 din 2)
  2012  (4 din 2)
  2011  (4 din 2)
  2010  (3 din 2)
  2009  (3 din 2)
  2008  (3 din 2)
  2007  (3 din 2)
  2006  (3 din 2)
  2005  (3 din 2)
  2004  (1 din 2)
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2018
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole9151759572366
Volume4915956118
Total9641919132484
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei

Vizualizări   345Descărcări   1Vizitatori unici   51

Conţinutul numărului de revistă

Consolidarea capacităţii instituţionale a administraţiei publice locale în condiţiile descentralizării administrative 11-20
Popovici Angela
Buna guvernare: caracteristici, dimensiuni şi metode de evaluare 21-27
Şaptefraţi Tatiana
Reflecții privind modificarea contractului individual de muncă 29-40
Romandaş Nicolai, Boişteanu Eduard
Sectorul bancar al Republicii Moldova – principala ameninţare în adresa procesului de implementare a Acordului de Asociere RM-UE 41-52
Guştiuc Andrei, Gustiuc Ludmila, Tîşcul Cristina
Prezumţia de nevinovăţie – drept - garanţie al fiecărui individ în faţa justiţiei 53-57
Roşca Ion
Impactul noului sistem de elaborare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale asupra modului de administrare a resurselor bugetare 59-66
Manole Tatiana
Eficienţa managementului riscului în securitatea informaţională a Republicii Moldova 67-70
Barbăroş Ecaterina, Nazar Nadejda
Propășire – de la bunăstare la prosperare 71-73
Frunze Oleg
Obligaţii extrateritoriale ale statelor-părţi la tratatele în domeniul drepturilor omului 75-84
Balan Oleg, Poalelungi Mihail
Comerţul exterior şi aportul misiunilor externe ale Danemarcei 85-93
Gribincea Alexandru, Tăbăcaru Ludmila, Daniliuc Aliona
Practici diplomatice ale regatului Dacia în contextul relaţiilor cu lumea limitrofă 94-98
Dulschi Silvia
Aspecte de asigurare a securităţii naţionale a Republicii Moldova în contextul agravării situaţiei geopolitice din regiune 99-106
Căldare Gheorghe
Исследование влияния факторов развития национальной экономики Украины на эффективность труда 108-114
Корнеева Татьяна
Experienţa statelor Uniunii Europene în dezvoltarea managementului urban 115-125
Gortolomei Ina
Приоритетные направления государственной политики повышения эффективности функционирования системы здравоохранения в Украине 126-130
Гайдаш Дмитрий
Реализация полномочий органов публичной власти Украины на региональном уровне 131-138
Калинец Наталия
Accesul liber la justiţie - drept fundamental cu valoare de principiu constituţional 139-145
Tanase Elena
Государственные механизмы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: понятийно-категориальный аппарат 146-153
Кривонос Лилия
Сравнительный анализ готовности к внедрению Е-правительства в Украине и других постсоветских странах 154-159
Кондаков Константин, Надюк Зиновий