IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică
Tirajul revistei   235
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-23 09:52
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 4)16
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)75
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)58
  2007  (3 din 4)56
  2006  (3 din 4)44
  2005  (3 din 4)48
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole103944190586431030216
Volume56387671540
Total109548067210183

Vizualizări   670Descărcări   8

Conţinutul numărului de revistă

Impactul regimului administrativ asupra politicii funciare a lui Ştefan cel Mare 9-13

CZU: 332.21:351.711(091)+94(478)

Popovici Angela, Popovici Corneliu
Avantaje şi dezavantaje ale reorganizării administrativ-teritoriale în Republica Moldova în contextul descentralizării 14-18

CZU: 342.26:35.072.1(478)

Castraşan Tatiana
Unele aspecte juridice privind monitorizarea video a salariaţilor 20-23

CZU: 342.72:349.2

Romandaş Nicolae, Boişteanu Eduard
Aspecte teoretice privind şomajul şi protecţia socială a şomerilor în România 24-30

CZU: 331.56/.57(498)

Vieriu Eufemia
Protecţia familiilor cu copii şi a celor cu venituri mici 31-38

CZU: 364.02-057.7(498)

Vieriu Dumitru
Impactul măsurilor de austeritate impuse de FMI în ţările care solicită ajutor economic 40-44

CZU: [323+33]:339.732.4

Butnaru Veronica
REGULAMENT cu privire la dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor publici 47-56

CZU: 342.98:35.088.6

Contribuţia C.N.A.A. al Republicii Moldova la pregătirea cadrelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică înaltă 57-69

CZU: 001.89:378.2(478)

Spătaru Tatiana
Competenţa administrativă şi calitatea politicilor publice locale: viziune asupra instruirii aleşilor locali 70-74

CZU: 352.088.6(478)

Savca Tatiana
Impactul migraţiei asupra securităţii statelor: cazul Republica Moldova 76-81

CZU: [314.7+323](478)

Căldare Gheorghe
Diplomaţia statelor italiene – sinteza principiilor şi formelor de organizare a politicii externe şi a relaţiilor internaţionale occidentale 82-85

CZU: 327(4)

Dulschi Silvia
Istoricul apariţiei Ligii Naţiunilor şi a Organizaţiei Naţiunilor Unite 86-91

CZU: 341.121/.123

Bontea Oleg
Structura instituţională de implementare a tratatelor internaţionale de drepturi ale omului în sistemul de drept intern al Republicii Moldova 92-98

CZU: 341.231.14+342.72(478)

Serbenco Eduard
Unele referinţe privind asigurarea accesului la informaţie şi transparenţei în procesul de administrare 100-106

CZU: 342.727:352/354

Mardare Galina
Analiza procesului decizional prin prisma reperelor ştiinţifice ale cadrului bibliografic internaţional 107-113

CZU: 351/354:005.32

Solomon Oleg
Studiu privind e-Guvernarea la nivelul Uniunii Europene 114-129

CZU: 351/354:004(4)

Baltaru Racluca-Andrada
Probleme ale implementării politicii fiscale în Republica Moldova 130-133

CZU: 336.22(478)

Bordei Irina