IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică
Tirajul revistei   235
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-06 13:42
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 4)16
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)75
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)58
  2007  (3 din 4)56
  2006  (3 din 4)44
  2005  (3 din 4)48
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole103944144386111030216
Volume56386991536
Total109548014210147

Vizualizări   602Descărcări   21

Conţinutul numărului de revistă

Reglementare prin euromodernizare 8-10

CZU: 327(478+4)

Formarea Statului Moldovenesc şi constituirea sistemului tradiţional de Administrare 12-22

CZU: 94(478)+35(093)

Roman Alexandru
Tradiţia instituţională bizantină în Moldova medievală 23-32

CZU: 94(478)

Popovici Corneliu, Popovici Angela
Comunicarea politică - component intrinsec al vieţii sociale contemporane 34-40

CZU: 32.019.5:659.4+316.77:32

Crăciun Claudia
Evoluţia teoriei Administraţiei Publice în ţările Europene 42-50

CZU: 351/354(4)

Şaptefraţi Tatiana
Consideraţii metodice privind elaborarea fişelor de post pentru funcţionarii din Administraţia Publică Locală 51-60

CZU: 352.08

Cornea Sergiu
Mecanismele de protecţie a drepturilor omului în Republica Moldova 62-73

CZU: 342.72/73(478)

Pulbere Dumitru
Considerente asupra sistemului constituţional în statele Europei Centrale şi de Est 74-80

CZU: [321.7+328](4-11+4-191.2)

Cuşmir Marcel, Cuşmir Carolina
Dreptul Internaţional al Muncii şi Organizaţia Internaţionala a Muncii 81-89

CZU: 341.96:349.2+331.91

Vieriu Eufemia
Cadrul legal privind promovarea şi asigurarea principiului transparenţei 90-99

CZU: [342.4/.6+342.727](478)

Pogoneţ Galina
Impactul "Noului Management Public" asupra Administraţiei Publice din Republica Moldova 101-108

CZU: 351/354:005.7(478)

Cojocaru Svetlana
Intreprinzatorul-promotor al afacerilor 109-121

CZU: 338.22+334.72

Gorobievschi Svetlana
Развитие национальных иновационных систем в ЕС 122-128

CZU: 330.341.1(4)

Vaşco I.
Evaluarea performanţelor cadrelor didactice şi managerilor educaţionali 130-142

CZU: 371.136:005.96(478)

Patraşcu Dumitru, Crudu Valentin
Infracţiuni în domeniul informaticii 143-149

CZU: 004.056.5:343.7

Vacarov Nadejda
Cu privire la concepţia dezvoltării profesionale a personalului din Administraţia Publică 151-157

CZU: 331.108.45:35.08(478)

Morari Maria
Managementul schimbării. Unele aspecte în sectorul public 158-164

CZU: 005.332.1:351/354

Prodan-Şestacov Liubovi