IBN
Închide
Budurina-Goreacii Carolina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 41. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Buna guvernare: definiții, principii, caracteristici și limite în societățile democratice
Budurina-Goreacii Carolina , Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul Brexitului asupra relațiilor britano-europene
Cebotari Svetlana , Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul insituțiilor societății civile în perioada pandemiei COVID-19
Budurina-Goreacii Carolina , Stejaru Selena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Factorul energetic în politica externă a statelor din regiunea Mării Negre
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(133) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some considerations regarding the adoption of the new law on non-commercial organizations in the Republic of Moldova
Budurina-Goreacii Carolina
State University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe de dezvoltare politică a statelor în contextul arhitecturii economice ale secolului XX
Budurina-Goreacii Carolina , Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerații privind repercusiunile pandemiei Covid-19 asupra zonelor conflictogene
Cebotari Svetlana , Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(89) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 September, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

10 ani de «parteneriat estic»: cazul Georgiei, Armeniei și al Republicii Moldova
Budurina-Goreacii Carolina , Cujba Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul conceptual, legal și instituțional al diplomației economice în Republica Moldova: provocări și perspective
Budurina-Goreacii Carolina1 , Goreacii Igor2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Marca Klubafaceri SRL
Moldoscopie
Nr. 3(86) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia instituțiilor societăţii civile moldovenești în contextul schimbărilor democratice
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(22) / 2019 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizația Națiunilor Unite: percepții asupra obiectivelor privind procesele de reformă a organizației
Stejaru Selena , Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul instituțiilor societății civile din Republica Moldova în asigurarea protecției sociale a cetăţenilor
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele funcții specifice ale instituțiilor societății civile în dezvoltarea socioeconomică și culturală  la nivel local
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(128) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Afirmarea instituțiilor societăţii civile moldovenești în contextul schimbărilor democratice
Budurina-Goreacii Carolina , Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(7) / 2018 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialogul politic dintre instituțiile societății civile și autoritățile administraţiei publice locale în dezvoltarea comunității locale
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(19) / 2018 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 8 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea corelativă dintre instituțiile societății civile și dezvoltarea comunității locale
Budurina-Goreacii Carolina , Stejaru Selena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(118) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 20 August, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunile corelative dintre „instituțiile societății civile” și „dezvoltarea comunității locale”
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(81) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţiile generale și specifice ale instituţiilor societăţii civile moldovenești
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(20) / 2018 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici de succes ale instituțiilor societății civile în dezvoltarea comunităţilor din raioanele Şoldăneşti, Orhei şi Cahul
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(83) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Abordarea conceptuală a fenomenului instituțiilor societății civile
Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(78) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 47