IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică
Tirajul revistei   235
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-06 13:48
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 4)
  2019  (4 din 4)
  2018  (4 din 4)
  2017  (4 din 4)
  2016  (4 din 4)
  2015  (4 din 4)
  2014  (4 din 4)
  2013  (4 din 4)
  2012  (4 din 4)
  2011  (4 din 4)
  2010  (3 din 4)
  2009  (3 din 4)
  2008  (3 din 4)
  2007  (3 din 4)
  2006  (3 din 4)
  2005  (3 din 4)
  2004  (1 din 4)
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole103940294575991030216
Volume56344331470
Total10954373789069
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   862Descărcări   31

Conţinutul numărului de revistă

Rolul academiei de administrare publica in dezvoltarea comunitara din Republica Moldova 7-17

CZU: 378.1:35.07(478)

Roman Alexandru
Conținutul și mecanismul manifestării legilor conducerii 18-21

CZU: 342.95:35.07

Şaptefraţi Tatiana
Regimul juridic al delimitarii teritoriilor colectivitatilor locale 22-31

CZU: 342.9:352

Cornea Sergiu
Organizarea fiscală in Moldova pină in secolul XIX 33-42

CZU: 336.22(478)(091)”XVIII”

Popovici Angela, Popovici Corneliu
Armonizarea legislaţiei naţionale privind securitatea şi sănătatea în activitatea de muncă a tinerilor salariaţi 43-49

CZU: 349.243:331.45-053.6(478)

Romandaş Nicolae
Dezvoltarea carierei în Administraţia Publică 50-53

CZU: 378.126:35.08(498)

Vieriu Eufemia
Reglementarea juridică privind înregistrarea actelor de stare civilă în Republica Moldova 54-62

CZU: [347.18+351.755.2](478)

Ciobanu Lucia
Regimul juridic al investiţiilor străine în Republica Moldova 63-72

CZU: 347.73:339.727.22(478)

Speianu Octavian
Societatea civilă - Statul de Drept - Instituţii ale regimului 73-78

CZU: 061.23:323.2+342.7

Onofrei Veaceslav
Managementul Finanţelor Publice Locale 80-85

CZU: 336.14:352:005(478)

Moiseev Iurie
Некоторые направления по улучшению налогооблажения малого и среднего бизнеса 86-94

CZU: 334.72.012.63/.64:336.22(478)

Барбарош Екатерина, Беда Оксана
Managementul calitajii invatamintului in baza tehnologiilor inform ationale noi și a monitoringului educational 96-113

CZU: 378.147:35:004(478)

Patraşcu Dumitru, Crudu Valentin, Gamov Igori, Ciobanu Vlad
Fortificarea dialogului intre administrate publica si cetateni 115-120

CZU: 35.07(478)

Mardare Galina