IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică
Tirajul revistei   235
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-09 12:30
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 4)16
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)75
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)58
  2007  (3 din 4)56
  2006  (3 din 4)44
  2005  (3 din 4)48
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole103943997085231030216
Volume56381851536
Total109547815510059

Vizualizări   827Descărcări   52

Conţinutul numărului de revistă

Formarea și dezvoltarea profesională a cadrelor pentru administrația publică din perspectiva edificării societății bazate pe cunoaștere și valorilor euroconforme 11-21

CZU: 378.14:35.08(478)

Sîmboteanu Aurel
Relațiile publice - instrument de promovare a imaginii instituţiilor publice 22-33

CZU: 316.77:359.4:351(478)

Moraru Victor
Descentralizarea în Franţa: o restructurare progresivă a puterilor locale 34-41

CZU: 352.072.1(44)

Popovici Angela, Popovici Corneliu
Natura juridică plurivalentă a „detaşării” în cadrul raporturilor de muncă 43-50

CZU: 349.22:331.106(478)

Romandaş Nicolae, Furculiţă Andrei, Postu Marin
Concepte privind serviciile sociale. Rolul autorităţilor administraţiei publice şi altor actori sociali în organizarea şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane în situaţii de dificultate 51-65

CZU: 342.97:352:364(478)

Proca Ludmila
Managementul resurselor de sol – baza fundamentală a dezvoltării durabile pentru Republica Moldova 67-69

CZU: 631.4:005(478)

Tofan Tatiana, Popov Leonid
Cовременные тенденции экономического регулирования инновационного развития системы высшего образования 70-74

CZU: 338:001.895:378

Левченко Александр, Мохаммад Хаидура Хани
Măsurători ai bunăstării și prosperării 75-82

CZU: 330.59:303.7

Frunze Oleg
Государственно-частные инструменты наращивания стоимости институциональных элементов национального богатства 83-89

CZU: 330.52

Малаховский Юрий, НАЕФ Набульси Хусейн
Impactul provocărilor economice asupra managementului și ergonomiei clinicilor medicale dentare 90-99

CZU: 336.531.2:614.2:616.31(498)

Forna Norina, Iordache Cristina, Forna Doriana
Моделирование и пути достижения стратегической конкурентоспособности предприятия 100-105

CZU: 339.137.2:658.1(477)

Жовновач Руслана
Responsabilitatea socială – instrument de management pentru administraţia publică 106-110

CZU: 351/354:005.7(478)

Butnaru Veronica
Metode și tehnici de promovare a instituțiilor publice sau a funcționarilor publici în mediul online 112-116

CZU: 351/354:004.738.5

Cebotaru Eugenia, Cebotaru Olga
Diplomaţia economică şi impactul problemelor energetice asupra relaţiilor internaţionale la începutul sec. al XXI-lea 118-129

CZU: 327:339.9+620.9

Gribincea Alexandru, Gribincea Corina, Koreakin Serghei
Colaborarea universităților la Marea Neagră prin intercalarea valorilor și soluțiilor comune 130-135

CZU: 378(478+4)

Macovei Ina
Interferenţe între eficientizarea procesului decizional administrativ şi modernizarea administraţiei publice 137-142

CZU: 351/354:005(478)

Solomon Oleg
E-guvernarea Republicii Moldova organizată şi dirijată ierarhic în baza unui proces decizional emergent aspirațiilor spațiului comunitar european și nivelului internațional 143-147

CZU: 352/354:004(478)

Gorea Victoria
Democrația directă – principiu integrat al dezvoltării Elveției 148-152

CZU: 323(494)

Manole Dinu
GIS for optimizing location of primary health care facilities in rural areas: a case study in Barskyi and Sokalskyi rayons, Ukraine 153-158

CZU: 351.77:614.2(477)

Firsova Oksana
Social capital as an economic phenomenon 159-165

CZU: 330.14.012

Canso Ali-Ahmed