IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   235
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-26 22:31
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)19
  2020  (4 din 4)70
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)75
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)58
  2007  (3 din 4)56
  2006  (3 din 4)44
  2005  (3 din 4)48
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole1112769012136191101287
Volume60545431977
Total117282355515596

Vizualizări   187Descărcări   43

Conţinutul numărului de revistă

Prestarea serviciilor sociale în Republica Moldova prin prisma evoluției cadrului legal general de reglementare

12-21

CZU: 351:364-7(478)

DOI: 10.5281/zenodo.4300280

Palihovici Serghei, Palihovici Liliana

Analiza eficienței managementului performanțelor la întreprinderile publice şi private din Republica Moldova

22-32

CZU: 005:334(478)

DOI: 10.5281/zenodo.4300287

Jorovlea Elvira

Argument pentru strategia anuală de achiziţie publică a autorităţii contractante

34-42

CZU: 351.712

DOI: 10.5281/zenodo.4300296

Odainic Mariana

Legislația statelor care incriminează indirect răspunderea penală pentru infracțiunea de falsificare a probelor

43-50

CZU: 343.36

DOI: 10.5281/zenodo.4312882

Gherman Marian, Piterschi Eugeniu

Reflectarea statistică a infracţiunii de omor

51-59

CZU: 343.61:311

DOI: 10.5281/zenodo.4300305

Cicala Alexandru

Consideraţii referitor la aprofundarea inegalităţilor sociale în contextul dezvoltării economice a Republicii Moldova

61-68

CZU: 338(478):316.34

DOI: 10.5281/zenodo.4300309

Vaculovschi Elena, Vaculovschi Dorin

Modelarea în economia publică datorită ecuațiilor diferențiale cu întârziere

69-75

CZU: 338.24:517.9

DOI: 10.5281/zenodo.4300330

Myska Michal

Evaluarea performanțelor funcționarilor publici în administrația publică locală. Analiză comparativă între România și Republica Moldova

77-81

CZU: 35.08:005.332.1(498+478)

DOI: 10.5281/zenodo.4300336

Cozma Ion, Terenti Alina

Politici de dezvoltare a Republicii Moldova – conţinut şi implicaţii spre integrarea europeană

83-91

CZU: 327:338(478)

DOI: 10.5281/zenodo.4300348

Iaţco Mariana

Metamorfoze geopolitice în contextul pandemiei Covid-19

92-106

CZU: 327:578.834.1

DOI: 10.5281/zenodo.4300340

Cebotari Svetlana

Statul ca generator al politicilor publice

108-112

CZU: 35+338

DOI: 10.5281/zenodo.4300358

Zaharia Olga

Amalgamarea teritorială – instrument de politici pentru consolidarea capacităților administrației locale

113-117

CZU: 352:321

DOI: 10.5281/zenodo.4300361

Russu Andrei

Buna guvernare şi transparența în activitatea administrației publice

118-123

CZU: 35:323

DOI: 10.5281/zenodo.4300386

Veselovscaia Elena

Provocări, tendinţe şi modificări ale mediului economic al activităţii bancare în raport cu tehnologiile informaţionale

124-134

CZU: 336.7:004

DOI: 10.5281/zenodo.4300390

Bunici Sergiu

Analiza conceptului de ,,interes public’’ prin prisma legislației din Republica Moldova

135-139

CZU: [342:340.134](478)

DOI: 10.5281/zenodo.4300398

Pascaru Nicolae

Механизмы и технологии информационно-коммуникативного обеспечения публичного управления: теоретические аспекты

140-148

CZU: 35:004

DOI: 10.5281/zenodo.4300402

Ярулина Наталья

O apariție editorială valoroasă. Mihai ȘLEAHTIȚCHI. Imaginabilis. O introducere în teoria reprezentărilor sociale.

150-152
Briceag Silvia