IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-07-10 08:50
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 4 / 2022  (4 din 4)18    CZU
 2022  (4 din 4)61    
Nr. 4(116) 18CZU
Nr. 3(115) 15CZU
Nr. 2(114) 14CZU
Nr. 1(113) 14CZU
 2021  (4 din 4)64    
Nr. 4(112) 14CZU
Nr. 3(111) 17CZU
Nr. 2(110) 14CZU
Nr. 1(109) 19CZU
 2020  (4 din 4)70    
Nr. 4(108) 17CZU
Nr. 3(107) 19CZU
Nr. 2(106) 18CZU
Nr. 1(105) 16CZU
 2019  (4 din 4)75    
Nr. 4(104) 21CZU
Nr. 3(103) 20CZU
Nr. 2(102) 17CZU
Nr. 1(101) 17CZU
 2018  (4 din 4)74    
Nr. 4(100) 20CZU
Nr. 3(99) 15CZU
Nr. 2(98) 22CZU
Nr. 1(97) 17CZU
 2017  (4 din 4)78    
Nr. 4(96) 21CZU
Nr. 3(95) 19CZU
Nr. 2(94) 20CZU
Nr. 1(93) 18CZU
 2016  (4 din 4)80    
Nr. 4(92) 14CZU
Nr. 3(91) 23CZU
Nr. 2(90) 22CZU
Nr. 1(89) 21CZU
 2015  (4 din 4)77    
Nr. 4(88) 20CZU
Nr. 3(87) 19CZU
Nr. 2(86) 19CZU
Nr. 1(85) 19CZU
 2014  (4 din 4)77    
Nr. 4(84) 19CZU
Nr. 3(83) 20CZU
Nr. 2(82) 18CZU
Nr. 1(81) 20CZU
 2013  (4 din 4)74    
Nr. 4(80) 18CZU
Nr. 3(79) 20CZU
Nr. 2(78) 18CZU
Nr. 1(77) 18CZU
 2012  (4 din 4)72    
Nr. 4(76) 20CZU
Nr. 3(75) 17CZU
Nr. 2(74) 18CZU
Nr. 1(73) 17CZU
 2011  (4 din 4)76    
Nr. 4(72) 17CZU
Nr. 3(71) 20CZU
Nr. 2(70) 21CZU
Nr. 1(69) 18CZU
 2010  (3 din 4)54    
Nr. 4(68) 16CZU
Nr. 2-3(67) 18CZU
Nr. 1(65) 20CZU
 2009  (3 din 4)63    
Nr. 3-4(64) 23CZU
Nr. 2(62) 19CZU
Nr. 1(61) 21CZU
 2008  (3 din 4)83    
Nr. 3-4(60) 22CZU
Nr. 2(58) 44CZU
Nr. 1(57) 17CZU
 2007  (3 din 4)71    
Nr. 4(56) 18CZU
Nr. 3(55) 21CZU
Nr. 1-2(54) 32CZU
 2006  (3 din 4)53    
Nr. 4(52) 22CZU
Nr. 3(51) 13CZU
Nr. 1-2(50) 18CZU
 2005  (3 din 4)56    
Nr. 4(48) 20CZU
Nr. 2-3(47) 19CZU
Nr. 1(45) 17CZU
 2004  (1 din 4)18    
Nr. 3(43) 18CZU
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole127616007183620612042191
Volume67851753449
Total1343168589339655

Vizualizări   698Descărcări   88

Conţinutul numărului de revistă

Prestarea serviciilor sociale în Republica Moldova prin prisma evoluției cadrului legal general de reglementare 12-21

DOI: 10.5281/zenodo.4300280

CZU: 351:364-7(478)

Palihovici Serghei , Palihovici Liliana
Analiza eficienței managementului performanțelor la întreprinderile publice şi private din Republica Moldova 22-32

DOI: 10.5281/zenodo.4300287

CZU: 005:334(478)

Jorovlea Elvira
Argument pentru strategia anuală de achiziţie publică a autorităţii contractante 34-42

DOI: 10.5281/zenodo.4300296

CZU: 351.712

Odainic Mariana
Legislația statelor care incriminează indirect răspunderea penală pentru infracțiunea de falsificare a probelor 43-50

DOI: 10.5281/zenodo.4312882

CZU: 343.36

Gherman Marian , Piterschi Eugeniu
Reflectarea statistică a infracţiunii de omor 51-59

DOI: 10.5281/zenodo.4300305

CZU: 343.61:311

Cicala Alexandru
Consideraţii referitor la aprofundarea inegalităţilor sociale în contextul dezvoltării economice a Republicii Moldova 61-68

DOI: 10.5281/zenodo.4300309

CZU: 338(478):316.34

Vaculovschi Elena , Vaculovschi Dorin
Modelarea în economia publică datorită ecuațiilor diferențiale cu întârziere 69-75

DOI: 10.5281/zenodo.4300330

CZU: 338.24:517.9

Myska Michal
Evaluarea performanțelor funcționarilor publici în administrația publică locală. Analiză comparativă între România și Republica Moldova 77-81

DOI: 10.5281/zenodo.4300336

CZU: 35.08:005.332.1(498+478)

Cozma Ion , Terenti Alina
Politici de dezvoltare a Republicii Moldova – conţinut şi implicaţii spre integrarea europeană 83-91

DOI: 10.5281/zenodo.4300348

CZU: 327:338(478)

Iaţco Mariana
Metamorfoze geopolitice în contextul pandemiei Covid-19 92-106

DOI: 10.5281/zenodo.4300340

CZU: 327:578.834.1

Cebotari Svetlana
Statul ca generator al politicilor publice 108-112

DOI: 10.5281/zenodo.4300358

CZU: 35+338

Zaharia Olga
Amalgamarea teritorială – instrument de politici pentru consolidarea capacităților administrației locale 113-117

DOI: 10.5281/zenodo.4300361

CZU: 352:321

Russu Andrei
Buna guvernare şi transparența în activitatea administrației publice 118-123

DOI: 10.5281/zenodo.4300386

CZU: 35:323

Veselovscaia Elena
Provocări, tendinţe şi modificări ale mediului economic al activităţii bancare în raport cu tehnologiile informaţionale 124-134

DOI: 10.5281/zenodo.4300390

CZU: 336.7:004

Bunici Sergiu
Analiza conceptului de ,,interes public’’ prin prisma legislației din Republica Moldova 135-139

DOI: 10.5281/zenodo.4300398

CZU: [342:340.134](478)

Pascaru Nicolae
Механизмы и технологии информационно-коммуникативного обеспечения публичного управления: теоретические аспекты 140-148

DOI: 10.5281/zenodo.4300402

CZU: 35:004

Ярулина Наталья
O apariție editorială valoroasă. Mihai ȘLEAHTIȚCHI. Imaginabilis. O introducere în teoria reprezentărilor sociale. 150-152
Briceag Silvia