IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-08 23:28
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (3 din 4)43
  2021  (4 din 4)64
  2020  (4 din 4)70
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)76
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)83
  2007  (3 din 4)71
  2006  (3 din 4)53
  2005  (3 din 4)56
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole125813575622937711862173
Volume66779563352
Total1324143551832729

Vizualizări   1137Descărcări   18

Conţinutul numărului de revistă

Conflictul de interese în administraţia publică11-17

CZU: 342.98:35.08+35.08:328.185

Popovici Angela
Partidul octombrist - exponent al ideilor liberale în Basarabia la începutul secolului al XX-lea18-22

CZU: 329(478)"XIX"

Dulschi Silvia
Regimul constituţional al autorităţilor publice locale cu statut juridic special23-27

CZU: 342.4:352

Tatarov Sergiu
Raporturile şefului de stat cu organele executive29-35

CZU: 342.511

Goriuc Silvia
Răspunderea civilă (patrimonială) a procurorilor în Republica Moldova36-41

CZU: 347.962.6(478)

Tipa Ion
Коммуникационные возможности и условия реализации разнообразных форм гражданского участия в современном обществе42-46

CZU: [061.2+340.12]:321.02

Билоусов Александр
Metodologia administrării cheltuielilor publice în scopul eficientizării lor48-59

CZU: 336.5.01+351.72

Manole Tatiana
Renta funciară şi formele sale de manifestare60-73

CZU: 332.68

Blanovschi Andrei
Aspecte multifactoriale ale sistemului de adoptare a deciziilor administrative în cadrul complexului agroindustrial74-78

CZU: [338.436+631.145](478)

Babii Leonid
Managementul proiectelor - soluţie eficientă pentru atingerea unor obiective de anvergură80-92

CZU: 005.8(478)

Cebotaru Eugenia
Importanţa instituţională a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică în procesul dezvoltării paşnice şi stabile a lumii94-100

CZU: 341.1+327.57

Baliţchi Tudor
Evoluţia descentralizării administrativ-teritoriale în Republica Moldova102-107

CZU: 342.9:352/354(478)

Castraşan Tatiana
Impactul guvernării de coaliţie asupra relaţiilor politice şi administrative108-115

CZU: 323(478)

Azizov Nighina
Конструирование решений власти в современном политическом процессе116-122

CZU: 323(477)

Олейник Маргарита
Acţiunile de stare civilă – semnificaţie teoretică şi valoare aplicativă123-127

CZU: 347.922

Ţaranu Ludmila
Взаимодействие политических акторов в условиях переходного процесcа: подход теории игр128-133

CZU: 321.01

Малоиван Иван
Evoluţia sistemului de siguranţă rutieră din Republica Moldova. Aspecte problematice134-139

CZU: 351.811

Botnariuc Gheorghe
Роль государственного управления в условиях демократизации политического процесса140-145

CZU: 321.7

Пеньковская Надежда
Caracteristica elementelor principale în evaluarea economică a diferitelor tipuri de resurse forestiere146-154

CZU: 630.6:631.16

Platon Ion
Lucrare de o valoare ştiinţifică şi practică incontestabilă Maria Orlov. Curs de contencios administrativ156-158

CZU: 342.9

Dulschi Ion , Coşman Irina