IBN
Închide
Dulschi Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 14
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Rolul prefectului în sistemul administrației publice din România
Dulschi Ion , Aroșoaie Mihaela Otilia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(115) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Cultura profesională a funcționarilor publici – un fundament al administrării publice moderne
Dulschi Ion
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extinderea UE: riscuri și beneficii
Dulschi Ion
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-69. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea și dezvoltarea profesională a personalului din administrația publică: provocări și soluții
Dulschi Ion , Ţepordei Aurelia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Professional Culture of Civil Servants - a Premise for a Modern Public Administration
Dulschi Ion
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnica documentară – metodă de cercetare în științele sociale
Dulschi Ion
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Coordonate metodologice în cercetările social-politice
Dulschi Ion
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Professional culture of civil servants - a premise for a modern public administration
Dulschi Ion
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 3(39). 2020. Manchester, Great Britain . ISBN 978-0-216-01072-7.
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Dimensiuni etice ale culturii profesionale a funcţionarilor publici
Dulschi Ion
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
How to dynamicaly model a devolopment of e-government system
Dulschi Ion1 , Luhan Jan2 , Neuwirth Bernard2 , Novotna Veronika2
1 Academy of Public Administration, Republic of Moldova,
2 Brno University of Technology
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretice în formarea culturii profesionale a funcționarilor publici
Dulschi Ion
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Competențele profesionale ale aleșilor locali – premisă a bunei guvernări
Dulschi Ion
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesionalizmul – factor determinant al calităţii deciziilor administrative
Dulschi Ion
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldovaconferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-134-20-0.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Cercetarea științifică – componentă fundamental în pregătirea funcționarilor publici
Dulschi Ion
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Contribuţia autorităţilor administraţiei publice la dezvoltarea şi valorificarea patrimoniului cultural naţional
Dulschi Ion , Comendant Vasile
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(75) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 December, 2016. Descarcări-22. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul decizional în administraţia publică: repere pentru studenți
Dulschi Ion
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(89) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 March, 2016. Descarcări-159. Vizualizări-1059
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma administrativ-teritorială: oportunitate pentru Republica Moldova
Dulschi Ion
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 31 March, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Academia de administare publică – centru național de cercetare în domeniul științelor administrative
Dulschi Ion
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-115-62-9.
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda de caz în formarea competenţelor profesionale
Dulschi Ion
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Lucrare de o valoare ştiinţifică şi practică incontestabilă Maria Orlov. Curs de contencios administrativ
Dulschi Ion , Coşman Irina
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(81) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 April, 2014. Descarcări-35. Vizualizări-922
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35