IBN
Închide
Balan Oleg
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Rolul Organizației Națiunilor Unite în interzicerea utilizării armelor nucleare
Balan Oleg1 , Manciu Liana-Alina2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(60) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic și afirmării personalității în viața comunității
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BORIS NEGRU, profesor, savant și jurist, la 70 de ani. Inegalabil și neobosit cercetător
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea ştiințifică – o posibilitate de a obține cunoştințe noi direcționate spre dezvoltarea administrației publice
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a VII-a. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-3-9.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea științifică – o sarcină indispensabilă in activitatea Academiei de Administrare Publică
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea științifică – prioritate a activității Academiei de Administrare Publică
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Cuvânt către cititor
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea științifică - o sarcină indispensabilă în activitatea Academiei de Administrare Publică
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Cuvânt înainte. Academia – promotor al ideilor științifice în domeniul administrării publice
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Academia de Administrare Publică în sprijinul reformei administrative
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt-înainte. Cercetarea științifică constituie un domeniu de bază al activității Academiei de Administrare Publică
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mesaj de salut către participanţii la Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele europene ale Republicii Moldova”
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldovaconferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-134-20-0.
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Academia de Administrare Publică participă prin cercetare la edificarea societăţii bazate pe cunoaştere. Cuvant inainte
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academia este un centru național veritabil de promovare a politicii de stat în domeniul administrației publice
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participarea tinerilor cercetători la edificarea societății bazate pe cunoaștere
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a III-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Conferințele științifice - tradiție a academiei și oportunitate pentru tinerii cercetători. Mesajul de salut al Rectorului Academiei de Administrare Publică
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a II-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Balan Oleg
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 31 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extraterritoriality of the European Convention on Human Rights: Positive Obligations and Jurisdiction: Monograph
Balan Oleg
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Positive and Negative Obligations of the State under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Monograph
Balan Oleg
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Obligaţii extrateritoriale ale statelor-părţi la tratatele în domeniul drepturilor omului
Balan Oleg1 , Poalelungi Mihail2
1 Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova,
2 Curtea Supremă de Justiţie
Administrarea Publică
Nr. 3(87) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35