IBN
Închide
Soroceanu Igor
Cuvinte-cheie (321): abortion (5), etc (5), infracţiune (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 31. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 13

Accepţiuni generice privind noţiunea de corupţie
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea calităţii sarcinii versus provocarea ilegală a avortului: metode, consecinţe și soluţii
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 4(48) / 2021 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 14 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica generală și definirea conceptului de ,,omor simplu”
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carențe legislative privind incriminarea avortului ilegal în Republica Moldova
Cicala Alexandru , Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(90) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coruperea pasivă: aspecte de drept penal comparat
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 9-10(357-358) / 2021 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 27 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corupţia ca fenomen social şi juridic în etapa contemporană
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia incriminării infracţiunilor de corupţie: din cele mai vechi timpuri până în prezent
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genocidul: aspecte de drept penal comparat
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6(353-354) / 2021 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 5 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria ocrotirii valorilor culturale în Republica Moldova contra atacurilor armate cu participarea mercenarilor în etapa contemporană
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.In memoriam Acad. Iustin Frățiman
Ediția a II-a. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3300-4-6.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria ocrotirii valorilor culturale în Republica Moldova contra atacurilor armate cu participarea mercenarilor în etapa contemporană
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.In memoriam Acad. Iustin Frățiman
Ediția a II-a. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3300-4-6.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități faptice întâlnite în practica judiciară privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor
Vasiloi Vladislav , Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some general aspects of mediation: notion, essence, content
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 1 October, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un pom este cunoscut prin fructele sale, iar un om – prin faptele sale: în memoria lui Dorin ARTENI
Arteni Nicolae , Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6(353-354) / 2021 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 5 June, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Considerații democratice privind avortul: repere moral-spirituale, consecințele și încadrarea juridico-penală
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul terorismului reglementat în legislaţia internaţională: rolul şi locul convenţiilor internaţionale privind combaterea terorismului
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 12(348) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracțiunea de provocare a avortului în legislațiile altor state.
Soroceanu Igor , Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția patrimoniului cultural în Republica Moldova de atacurile armate cu participarea mercenarilor prin prisma unor prevederi juridice la nivel internațional
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urmărirea penală – fază remarcabilă a examinării cauzei în vederea stabilirii adevărului
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(240-242) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 15 February, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уголовные аспекты распространения преступлений связанных с незаконным абортом в Республике Молдова
Чикала Александру , Сорочяну Игорь
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(51-52) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Analiza elementelor de drept comparat privind infracțiunea de activitate a mercenarilor din experienţa țărilor a comunităţii statelor independente (CSI)
Cojocaru Radion , Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 40