IBN
Închide
Poalelungi Mihail
Cuvinte-cheie (66): Curtea Europeană a drepturilor omului (5), Convenţia Europeană a drepturilor omului (4), jurisprudenţă (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Strategia națională de securitate a republicii moldova ca instrument de protejare a securității naționale
Poalelungi Mihail1, Cristea (Bîtcă) Gabriela2
1 Uniunea Avocaţilor din Moldova,
2 Școala Doctorala în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative a Consorţiului instituţiilor de învăţământ ASEM şi USPEE
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Aspecte definitorii ale denumirii tratatelor în dreptul internaţional contemporan
Poalelungi Mihail
Universitat Heidelberg
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(45) / 2018 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Pledoarie pentru conștientizarea respectării obligațiilor pozitive care decurg din Convenție: o apreciere mai târzie despre două cazuri nefericite
Poalelungi Mihail
Curtea Supremă de Justiţie
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(39-40) / 2017 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 12 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The right to privacy and the transparency of justice: two weighing exercises
Poalelungi Mihail
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(42) / 2017 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 22 October, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unificarea practicii judiciare - componentă fundamentală a principiilor preeminenţei dreptului şi respectării drepturilor omului
Poalelungi Mihail
Curtea Supremă de Justiţie
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Imi doresc mult ca, la sfarșitul celui de-al doilea mandat al meu, justiţia să fie apreciată pozitiv de societate”
Poalelungi Mihail
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(42) / 2017 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 22 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Excepții la obligația de protecție în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului
Poalelungi Mihail
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(32) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 19 May, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligaţii extrateritoriale ale statelor-părţi la tratatele în domeniul drepturilor omului
Balan Oleg1, Poalelungi Mihail2
1 Ministerul Afacerilor Interne R.Moldova,
2 Curtea Supremă de Justiţie
Administrarea Publică
Nr. 3(87) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligațiile negative ale statelor și garanțiile procedurale în temeiul convenției europene a drepturilor omului
Poalelungi Mihail
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(34) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 30 October, 2015. Descarcări-30. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligaţiile pozitive ce reies din conţinutul art. 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: respectarea vieţii de familie
Poalelungi Mihail
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(36) / 2015 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 14 July, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligațiile pozitive ce reies din conținutul art. 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: respectarea vieții private
Poalelungi Mihail
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(33) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 30 October, 2015. Descarcări-37. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea obligațiilor pozitive și negative potrivit CEDO în circumstanțe de conflict armat: cazul Ciprului
Poalelungi Mihail
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(35) / 2015 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 14 July, 2016. Descarcări-49. Vizualizări-1070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Asigurarea accesului la justiţie – obligaţie pozitivă a statului potrivit Convenţiei Europene a Drepturilor Omului
Poalelungi Mihail
Curtea Supremă de Justiţie
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-8-9.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Argumentarea imunităţii judecătorului în realitatea juridică naţională
Poalelungi Mihail, Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(146) / 2012 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 10 November, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neconstituţionalitatea și neconvenţionalitatea modifi cărilor aduse statutului judecătorilor din Republica Moldova
Poalelungi Mihail
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(22) / 2012 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 27 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Eu sunt sigur că vom avea o justiţie mai bună”
Poalelungi Mihail
Curtea Supremă de Justiţie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 27 May, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16