IBN
Închide
Potâng Angela
Cuvinte-cheie (111): conducători auto (3), factori sociali (2), factori individuali (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Asistenţa psihologică a cadrelor didactice în vederea profilaxiei sindromului Burnout
Potâng Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații teoretice ale procrastinării
Potâng Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Angajamentul organizațional și satisfacția în muncă a cadrelor didactice
Potâng Angela, Sargu Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 23 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scurt istoric privind asistenţa psihologică în sistemul de învăţământ din Canada
Potâng Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-72. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sursele stresului ocupațional la procurori
Potâng Angela, Trigub Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 February, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipul organizațional-individual de personalitate
Suman Elena, Potâng Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Epuizarea profesională a cadrelor didactice
Croitoriu Nicoleta, Potâng Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 4. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factori ce condiționează apariția epuizării profesionale la personalul didactic
Croitoriu Nicoleta1, Potâng Angela2
1 Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Suceava,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența raportului leadership – creativitate asupra climatului organizațional
Potâng Angela, Tâmbur Nona
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Factorii individuali și sociali în manifestarea agresivității la conducătorii auto
Botnari Ina, Potâng Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-37. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii individuali şi sociali în manifestarea agresivităţii la conducătorii auto
Botnari Ina, Potâng Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre angajamentul profesional și percepția stresului ocupațional la diferite categorii profesionale  (Studiu comparativ).  
Potâng Angela, Bevziuc Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-77. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teorii explicative ale agresivității
Potâng Angela1, Botnari Ina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Lucian Blaga“, mun. Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-67. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Forme de manifestare a furiei șoferilor
Potâng Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-818-9.
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalitaţi de suport al persoanelor seropozitive in vederea prevenirii si diminuarii autostigmatizarii
Potâng Angela, Praviţchi Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 26 March, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satisfacţia în muncă şi valorile profesionale la cadrele didactice din instituţiile de învăţământ preşcolare
Potâng Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2016. Descarcări-151. Vizualizări-1074
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Abordări conceptuale ale calităîii vieîii şi dezvoltării regionale durabile
Sirbu Ana, Potâng Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 17 June, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Manifestări ale stresului psihic şi stărilor afective la persoanele cu ulcer gastro-intestinal
Sirbu Ana, Potâng Angela, Tulbure Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perceperea calităţii vieţii în funcţie de tipul de personalitate (extravertit sau introvertit)
Potâng Angela, Şişianu Anna
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-25. Vizualizări-911
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia dintre valorile profesionale şi motivaţia spre succes la adolescenţi şi tineri
Bîrsa Elena, Potâng Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 24 September, 2013. Descarcări-73. Vizualizări-1455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28