IBN
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Accesări: 16 Vizitatori unici: 12
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Potâng Angela Sofron - 14. Descărcări - 35. Vizualizări - 3214.
Articole în reviste din RM - 14.
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2016 - 2

Satisfacţia în muncă şi valorile profesionale la cadrele didactice din instituţiile de învăţământ preşcolare
Potâng Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalitaţi de suport al persoanelor seropozitive in vederea prevenirii si diminuarii autostigmatizarii
Potâng Angela, Praviţchi Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 26 March, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Abordări conceptuale ale calităîii vieîii şi dezvoltării regionale durabile
Sirbu Ana, Potâng Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 17 June, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Manifestări ale stresului psihic şi stărilor afective la persoanele cu ulcer gastro-intestinal
Sirbu Ana, Potâng Angela, Tulbure Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia dintre valorile profesionale şi motivaţia spre succes la adolescenţi şi tineri
Bîrsa Elena, Potâng Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 24 September, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea subiectivă de bine în funcţie de tipul de personalitate
Potâng Angela, Şişianu Anna
Universitatea de Stat din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perceperea calităţii vieţii în funcţie de tipul de personalitate (extravertit sau introvertit)
Potâng Angela, Şişianu Anna
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Considerente psihosociale privind calitatea vieţii
Sirbu Ana, Potâng Angela, Tulbure Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(55) / 2012 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Manifestarea valorilor profesionale la muzicieni
Potâng Angela, Ghincolov Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Empatie şi creativitate
Potâng Angela1, Bolocan Lilia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Formare Continuă
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(29) / 2009 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Manifestarea formelor agresivităţii la preadolescenţi
Genoveva Grecu, Potâng Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(19) / 2008 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Profilul de personalitate al adolescenюilor agresivi de diferite etnii
Potâng Angela, Saenco Anna
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Empatia între intelegenţă şi întelepciune
Potâng Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(37) / 2006 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 1

Blocajele comunicării
Potâng Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(24) / 2004 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14