IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 6 Unique visitors: 5
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Potâng Angela Sofron - 14. Descărcări - 35. Vizualizări - 3094.
Articole în reviste din RM - 14.
xls PDF

2016 - 2

Satisfacţia în muncă şi valorile profesionale la cadrele didactice din instituţiile de învăţământ preşcolare
Potâng Angela
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalitaţi de suport al persoanelor seropozitive in vederea prevenirii si diminuarii autostigmatizarii
Potâng Angela, Praviţchi Galina
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 26 March, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Abordări conceptuale ale calităîii vieîii şi dezvoltării regionale durabile
Sirbu Ana, Potâng Angela
1 Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 17 June, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Perceperea calităţii vieţii în funcţie de tipul de personalitate (extravertit sau introvertit)
Potâng Angela, Şişianu Anna
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestări ale stresului psihic şi stărilor afective la persoanele cu ulcer gastro-intestinal
Sirbu Ana, Potâng Angela, Tulbure Tatiana
1 Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia dintre valorile profesionale şi motivaţia spre succes la adolescenţi şi tineri
Bîrsa Elena, Potâng Angela
1 Universitatea de Stat din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 24 September, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea subiectivă de bine în funcţie de tipul de personalitate
Potâng Angela, Şişianu Anna
1 Universitatea de Stat din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Considerente psihosociale privind calitatea vieţii
Sirbu Ana, Potâng Angela, Tulbure Tatiana
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(55) / 2012 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Manifestarea valorilor profesionale la muzicieni
Potâng Angela, Ghincolov Ion
1 Universitatea de Stat din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Empatie şi creativitate
Potâng Angela, Bolocan Lilia
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Formare Continuă
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(29) / 2009 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Manifestarea formelor agresivităţii la preadolescenţi
Genoveva Grecu, Potâng Angela
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(19) / 2008 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Profilul de personalitate al adolescenюilor agresivi de diferite etnii
Potâng Angela, Saenco Anna
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Empatia între intelegenţă şi întelepciune
Potâng Angela
1 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(37) / 2006 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 1

Blocajele comunicării
Potâng Angela
1 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(24) / 2004 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14