IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2003
Fondatori
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Tirajul revistei   
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-28 03:52
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2012  (2 din 1)64
  2011  (1 din 1)43
  2010  (1 din 1)64
  2008  (1 din 1)47
  2007  (1 din 1)53
  2006  (1 din 1)39
imagine

pISSN: 1857-1840
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Categoria:
  • C (2012.03.29-2013.12.31)

Anuarul ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova este o publicaţie ştiinţifică cu o periodicitate bianuală şi inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept, filologie.

În conformitate cu domeniile  respective, Anuarul însumează compartimentele:

•    Procese integraţioniste europene.

•    Dezvoltarea economică în procesul globalizării.

•    Ajustarea dreptului naţional la legislaţia internaţională.

•    Aspecte comparativ-contrastive în filologia contemporană.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2012
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole3102639395093
Volume711470276
Total3172754095369

Vizualizări   1588Descărcări   40

Conţinutul numărului de revistă

Diplomaţia SUA (1775-1800)4-12
Beniuc Valentin
Diplomaţia statelor unite ale americii in secolul al XIX-lea. Direcţii principale 13-26
Beniuc Valentin
Diplomaţia europeană din prima jumătate a secolului al XIX-lea 27-36
Beniuc Valentin
Diplomaţia Rusiei in secolul al XIX-lea in contextul relaţiilor diplomatice europene 37-49
Beniuc Valentin
Diplomaţia ţărilor din america latină in perioada luptei pentru independenţă. formarea şi consolidarea statelor latino-americane 50-61
Beniuc Valentin
Esenţa şi formele de manifestare a „Diplomaţiei parlamentare” in practica diplomatică internaţională 62-66
Beniuc Valentin , Laur Liliana
Calităţile profesionale şi moral-psihologice ale diplomatului: istorie şi contemporanietate 67-73
Beniuc Valentin , Laur Liliana
Strategia europeană de securitate in contextul consolidării capacităţilor de securitate a Uniunii Europene 74-79
Afanas Nicolai
Impactul vecinătăţii NATO asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova 80-85
Afanas Nicolai
Теории лидерства в анализе деятельности молодежных движений общественно- политической направленности в России 86-97
Andrievscaia Natalia
Пример анализа молодежных движений с помощью адаптированных моделей жизненного цикла Грейнера и Адизеса 98-108
Andrievscaia Natalia
Процесс адаптации белорусов Молдовы сквозь призму понятия «Родина» 109-118
Квилинкова Елизавета , Сакович Василий
Argumentarea ca interacţiune intre argumentator şi recipient 119-123
Gutu Vasili
Terorismul religios: esenţa, originea şi varietăţile124-129
Furtună Petru
Procesul de monitorizare şi evaluare in ciclul politicii publice 130-136
Popovici Corneliu , Popovici Angela
Consideraţii privind modalităţile de implementare a politicilor publice 137-148
Popovici Corneliu , Popovici Angela
Conceptul despre suveranitate: istorie şi contemporanietate 149-160
Roşca Liudmila
Из истории белорусско-молдавских отношений и начала формирования белорусской диаспоры в Молдове (XII – конец XVIII в.) 161-173
Сакович Василий
О самоидентификации белорусов в историческом прошлом через призму формирования национального характера (по историографическим данным) 174-186
Сакович Василий
Белорусско-молдавские отношения в контексте формирования молдавской государственности 187-196
Сакович Василий
Evoluţia relaţiilor comerciale externe ale Republicii Moldova 198-204
Cazacu Vitalie , Cazacu Aurelia
Principalele doctrine şi paradigme protecţioniste205-210
Cazacu Vitalie
In search of exchange rate pass through in the Republic of Moldova 211-224
Cebotari Doina , Cuhal Radu
Основы регламентирования современной инвестиционной политики Молдовы в условиях глобализации 225-233
Кротенко Юрий
Swot-анализ в системе планирования и реализации стратегии развития регионального туризма 234-239
Кротенко Юрий
Research of the price level and the equilibrium price in Republic of Moldova 240-250
Dinetti Leon , Cuhal Radu
Международная трудовая миграция из Республики Молдова: социальные и экономические эффекты 251-256
Головатюк Людмила
Actual situation of the largest european dental market257-261
Bulat Viorica , Gribincea Alexandru
Unele aspecte ale integrării corporative regionale a ţărilor comunităţii statelor independente 262-271
Lîsîi Tatiana
Dezvoltarea industriei turismului in Republica Moldova – reper important al economiei naţionale 272-276
Ţurcan Iuliu
Largirea structurilor de primire turistică colective în Republica MOldova: necesitate şi realitate 277-280
Ţurcan Rina
Коррупция как форма криминализации демократического общества 282-298
Быргэу Михаил , Карпов Н.
Personalitatea şi comportamentul persoanelor în vîrstă - victime în cadrul mecanismului actului infracţional 299-304
Bîrgău Mihail , Railean Daniela
Reflecţii asupra naturii juridice a răspunderii organelor administraţiei publice locale faţă de colectivitatea locală 305-309
Arseni Oleg
Aspecte ale garantării drepturilor şi libertăţilor omului in statul de drept 310-315
Chetruş Ulian
Coraportul intre normele de drept privat şi public316-321
Balan Andrei
Natura juridică a cetăţeniei europene322-326
Cucerescu Vasile
Recunoaşterea şi dezvoltarea dreptului fundamental la un mediu sănătos in plan european 327-332
Cucerescu Victoria , Cucerescu Vasile
Ideea de constituţie europeană: vizionarism şi tradiţionalism 333-336
Cucerescu Vasile
Curtea internaţională penală şi răspunderea pentru daunele aduse mediului in conflictele armate 337-342
Cucerescu Victoria , Cucerescu Vasile
Interpretarea separaţiei puterilor de-a lungul timpului343-351
Cuşmir Carolina
Spălarea banilor şi terorismul – sursă de instabilitate in plan naţional şi internaţional 352-358
Iaţco Larisa , Enachi Raisa
Становление АТО Гагаузия: политический и юридический механизм по установлению некоторых политических отношений по сотрудничеству 359-366
Миронова Светлана
Ресоциализация осужденных в свете изменения законодательста 367-370
Султ Георгий
Некоторые аспекты правосознания, правовой культуры и правового воспитания 371-373
Токаренко Владимир
Правовая культура и информационные технологии374-376
Токаренко Владимир
Usage des anglicismes dans le francais378-385
Andronic Valentina
Competences, langage et communication386-391
Andronic Valentina
Die verwendung von bildern im fremdsprachenunterricht 392-395
Antohin Svetlana
Peculiarities of australian english vocabulary and idiom 396-401
Boţan Olga
Handling modal forms into Russian and Romanian402-404
Leca Natalia
Helping language learners improve their listening comprehension skills 405-408
Lupasco Serghei
Different ways of expressing modals of assumption in romanian 409-411
Mocanu Svetlana
Tipologia discursului narativ donician412-414
Porubin Lilia
Psycholinguistic peculiarities of initiating a dialogue in english language 415-417
Singereanu Tatiana
Изоморфизм термина: маркер понятия и слово общеязыковой лексики 418-428
Şinghirei Valentina
Специфические свойства термина и его место в общеязыковой лексике 429-436
Şinghirei Valentina
Рецензия на монографию Моисеенко Евгения Григорьевича Обеспечение экономической безопасности региональных объединений государств 438-440
Бенюк Валентин
Рецензия на монографию Моисеенко Евгения Григорьевича Обеспечение экономической безопасности региональных объединений государств 441-444
Сакович Василий
Aviz la teza de doctor în filosofie, elaborată de Ana Marin, doctorandă a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, cu tema Fenomenul bioetică în raport cu concepţiile antropologice: aspecte epistemologice445-449
Roşca Liudmila
Aviz la teza de doctor habilitat în drept Teoria şi practica eliminării formelor de discriminare în condiţiile constituţionalismului contemporan din Republica Moldova450-456
Bîrgău Mihail
Aviz la teza de doctor în drept, elaborată de Neicuţescu Ovidiu, cu tema Obiectivitate şi subiectivism în expertiza criminalistică457-463
Bîrgău Mihail
Aviz la teza de doctor habilitat în drept cu titlul Concepţia drepturilor şi libertăţilor omului în opera juridică a lui Constantin Stere, elaborată de Raisa Grecu în cadrul Universităţii de Stat din Moldova 464-471
Bîrgău Mihail
Aviz la teza de doctor în drept cu titlul Echilibrul puterilor în stat – pilon al constituţionalismului din România şi Republica Moldova (studiu comparat), elaborată de Drilea-Marga Marian Pompiliu în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM472-475
Bîrgău Mihail