IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2003
Fondatori
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Tirajul revistei   
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-01 17:29
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2012  (2 din 1)64
  2011  (1 din 1)43
  2010  (1 din 1)64
  2008  (1 din 1)47
  2007  (1 din 1)53
  2006  (1 din 1)39
imagine

pISSN: 1857-1840
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Categoria:
  • C (2012.03.29-2013.12.31)

Anuarul ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova este o publicaţie ştiinţifică cu o periodicitate bianuală şi inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept, filologie.

În conformitate cu domeniile  respective, Anuarul însumează compartimentele:

•    Procese integraţioniste europene.

•    Dezvoltarea economică în procesul globalizării.

•    Ajustarea dreptului naţional la legislaţia internaţională.

•    Aspecte comparativ-contrastive în filologia contemporană.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2012
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole3102700525315
Volume711675288
Total3172817275603

Vizualizări   1769Descărcări   52

Conţinutul numărului de revistă

Procesul politic decizional: Abordare teoretico-practică 4-8
Beniuc Valentin
Continuitate şi discontinuitate în evoluţia sistemelor internaţionale 9-24
Juc Victor
Conflictul politic ingheţat: „Moldova – Tramsnistria” 25-34
Roşca Liudmila
Cetăţenia, identitatea naţională şi invăţămintul politic: Unele chestiuni teoretice 35-51
Gutorov Vladimir
Toleranţa ca factor al transformărilor politice în ţările postcomuniste 52-62
Eremeev Stanislav
Securitatea naţională: Aspecte teoretico-metodologice 63-72
Sakovici Vasilii , Moiseenco Evghenii
Dezvoltarea transportului maritim de cabotaj în răsăritul depărtat în politica de stat a Rusiei la începutul secolului XX 73-79
Iacovleva Olga
Evoluţia politicii ţărilor occidentale în problema basarabiei la conferinţa de pace de la Paris 80-92
Nazaria Sergiu
Reglarea conflictului transnistrean: istorie, axiome, căi de soluţionare... 93-102
Volcov Eduard
Platon şi Aristotel: Strămoşii statului totalitar103-106
Oakland Sam
Terorismul contemporan al extremiştilor religioşi şi problemele contracarării lui 107-114
Furtună Petru
Identitate şi stereotipuri în relaţiile intergrupale115-122
Ţapu Grigore , Lozan Ala
Liderul naţional şi reformarea societăţii contemporane 123-132
Stepaniuc Victor
Dezvoltarea sectorului energetic prin provocări mondiale 134-142
Bîrca Natalia , Gribincea Alexandru
Problemele metodice ale sferei turismului din Republica Moldova 143-155
Chirilă Tatiana , Crotenco Iurie
Motivaţii economico – Financiare ale corporaţilor integrate în economia globală 156-163
Chirilă Tatiana
Migranţii muncitori şi integrarea lor în Republica Slovacă în perioada crizei economice 164-170
Golovataia Ludmila
Necesitatea şi căile modificării climatului investiţional în Republica Moldova 171-177
Cazacu Vitalie , Cazacu Aurelia
Analiza statistică a salariului ca principala formă de venit al populaţiei in Republica Moldova 191-198
Ţurcan Rina , Ţurcan Iuliu
Reglementarea juridică a protecţiei prizonierului de război - de la capturare la repatriere 200-211
Cauia Alexandru
Răspunderea penală pentru samavolnicie – Experienţa unor state europene 212-223
Cernomoreţ Sergiu
Manifestările axiologice ale normelor juridice224-229
Zamorska Lidia
Securitatea în internet. Problemele juridice în dreptul informaţional 230-235
Bădărău Elena , Şoimu Ilona
Dimensiunea europeană a cercetării: Consecinţe juridice la nivel regional şi internaţional 236-243
Cucerescu Vasile
Răspunderea internaţională pentru daune aduse mediului in conflictele armate: Cazul războiului din golf 244-254
Cucerescu Victoria
Noţiunea şi formele realizării normelor de drept privat 255-263
Balan Andrei
Formarea mecanismului naţional preventiv în Ucraina ca element al controlului parlamentar asupra respectării drepturilor şi libertăţilor omului 264-270
Slovskaia Irina
Rolul organizaţiilor internaţionale in menţinerea diversităţii limbilor străine: Analiză teoretico-practică 271-276
Popusoi Natalia , Buta Galina
Dezvoltarea gandirii critice şi gandirii creative prin metode de tip interactiv 278-285
Porubin Lilia
Premise interdisciplinare asupra conceptului de “Sine” 286-294
Dodu-Savca Carolina
Politica lingvistică a Franţei295-302
Munteanu Galina
Dezvoltarea competenţelor lingvistice de germană prin jocul de rol 303-310
Tăriţă Elena
Metode de aplicare a pragmaticii în expunerea multifuncţionalităţii şi expresivităţii slangului 311-318
Şinghirei Valentina
Tipologia personajului inadaptat. Abulicul. Suprasensibilii lui Alexandru Vlahuţă şi Ioan Brătescu-Voineşti 319-324
Aniţoi (Ionesi) Galina
Valoarea expresivă a unor unităţi lexicale în exprimarea acceptării şi a refuzului 325-331
Galouza Ina
РЕЦЕНЗИЯ На монографию доктора политических наук, профессора Сакович В.А. «Глобальные процессы современного мира»334-335
Бенюк Валентин