Analiza statistică a salariului ca principala formă de venit al populaţiei in Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
411 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-24 18:20
SM ISO690:2012
ŢURCAN, Rina; ŢURCAN, Iuliu. Analiza statistică a salariului ca principala formă de venit al populaţiei in Republica Moldova . In: Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale. 2012, nr. 11, pp. 191-198. ISSN 1857-1840.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Numărul 11 / 2012 / ISSN 1857-1840

Analiza statistică a salariului ca principala formă de venit al populaţiei in Republica Moldova

Pag. 191-198

Ţurcan Rina, Ţurcan Iuliu
 
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2013


Rezumat

Salariul constituie principala sursă de venit a populaţiei în Republica Moldova,influenţând în mod direct nivelul de trai al populaţiei şi asigurând creşterea economică a ţării. În prezenta lucrare este examinată evoluţia salariului mediu nominal în Republica Moldova, efectuându-se o analiză dinamică comparativă a nivelului de remunerare a muncii în sectorul real şi în sectorul bugetar al economiei. Un accent deosebit este pus pe evidenţierea activităţilor cu cel mai înalt şi cel mai jos nivel de remunerare a muncii, deoarece această repartiţie influenţează în mod direct îndreptarea specialiştilor spre aceste domenii.

Salary is the main source of income for the population in Moldova, directly influencing the level of living of the population and ensuring economic growth of the country. In this article is considered average nominal wage in Moldova, a dynamic analysis is performed comparative level of remuneration in the real sector and the public sector of the economy. Special emphasis is placed on highlighting activities with the highest and lowest level of remuneration, because this distribution as directly affects straightening specialists to these areas.

Cuvinte-cheie
salariul, sectorul real, sectorul bugetar, creşterea economică,

economia naţională