Problemele metodice ale sferei turismului din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
459 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-02 17:50
SM ISO690:2012
CHIRILĂ, Tatiana; CROTENCO, Iurie. Problemele metodice ale sferei turismului din Republica Moldova . In: Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale. 2012, nr. 11, pp. 143-155. ISSN 1857-1840.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Numărul 11 / 2012 / ISSN 1857-1840

Problemele metodice ale sferei turismului din Republica Moldova

Pag. 143-155

Chirilă Tatiana, Crotenco Iurie
 
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2013


Rezumat

În acest articol autorii evidenţiază problemele cu care se confruntă turismul la etapa actuală, analizînd aspectele metodice ale funcţionării domeniului în economia Republicii Moldova. Evidenţiind potenţialul turismului, autorii expun recomandări practice orientate către sporirea eficienţei acestei sfere a economiei naţionale.

In this article, the authors emphasize the issues faced by tourism sector in the current period, emphasizing methodical aspects of the sector functioning in the economy of Republic of Moldova. Emphasizing tourism potential, authors propose practical recommendations to increase the efficiency of the sector in the national economy.

Cuvinte-cheie
turism, metodologia, metodă,

sfera turistică din Moldova