Dezvoltarea competenţelor lingvistice de germană prin jocul de rol
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
640 15
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-07 18:01
SM ISO690:2012
TĂRIŢĂ, Elena. Dezvoltarea competenţelor lingvistice de germană prin jocul de rol . In: Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale. 2012, nr. 11, pp. 303-310. ISSN 1857-1840.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Numărul 11 / 2012 / ISSN 1857-1840

Dezvoltarea competenţelor lingvistice de germană prin jocul de rol

Pag. 303-310

Tăriţă Elena
 
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2013


Rezumat

Copil sau adult, în învăţarea unei limbi străine, fiecare dintre aceştea se află la început de drum, iar complexitatea metodelor folosite în activitatea de predare nu se stabileşte în funcţie de vîrstă. Scopul principal al acestui studiu teoretico-experimental constă în determinarea particularităţilor şi a strategiilor de realizare a jocurilor de rol. Este vorba aşadar despre activităţi complexe, care împletesc armonios formarea şi cultivarea în paralel a mai multor competenţe, şi nu numai de natură lingvistică, ci şi sociolingvistică şi pragmatică. Jocurile de rol reprezintă în egală măsură unul dintre cele mai bune mijloace de dezvoltare a ceea ce studiile recente asupra strategiilor învăţării definesc ca strategii de comunicare. Considerate evenimente de comunicare simulate, jocurile, în special jocurile de rol, au marele avantaj de a lăsa o mare marjă necesităţii de a improviza, ceea ce dezvoltă aptitudinea de a reacţiona în faţa neprevăzutului. Este vorba despre jocurile care solicită capacitatea de exprimare orală în care trebuie folosite un anumit vocabular, expresii şi structuri gramaticale şi în care trebuie să te exprimi respectînd regulile impuse. În acest proiect, am decis să încerc să schimb abordarea facilitării învăţării adulţilor. În opinia noastră, introducerea unor strategii inovatoare este asemenea sprijinirii adulţilor în încercarea lor de a descoperi noi arome atunci când ingrediente deja cunoscute sau unele noi se combină diferit.

A child or an adult, in studying a foreign language, are at the beginning of the way to it, and the complexity of the used methods in teaching is not set according to the age. The main purpose of my theoretical-experimental study is to determine the peculiarities and strategies of role-play. It is therefore about complex activities, which harmoniously interweave development and advancement of several skills, and not only linguistic skills, but also sociolinguistic and pragmatic ones. Role playing represents equally one of the best means of developing what recent studies on learning strategies define as communication strategies. Considered as simulated communication events, games, especially role-playing, have the advantage of leaving a huge margin of the need to improvise, which develops the ability to react to unplanned and unforeseen situations. It is about games requiring the ability of oral expression that should be used with a particular vocabulary, idioms and grammatical structures in accordance with the rules. In my project, I decided to try to change the approach to adult learning. In my opinion, introducing innovative strategies is also backing up adults in their attempt to discover new flavors when ingredients are already known or the new ones are differently combined.

Cuvinte-cheie
jocuri de rol, strategiile învăţării, evenimente de comunicare simulate,

competențe