IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(112) pentru cuvîntul-cheie "competențe"
Eficientizarea predării limbii engleze prin metode active şi interactive de instruire
Bondarenco Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învăţătorul: autoritate, lider sau model de formare al personalității elevilor din clasele primare

Silistraru Nicolae1, Bundă Carmen2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea tehnologiilor digitale în educație: experiențe naționale și internaționale

Pisău Aurelia, Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunitatea utilizării noilor tehnologii în procesul instructiv – educativ

Ştefan Elena Gabriela
Școala gimnazială „Vasile Șeicaru”, Oancea
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optimizarea valențelor liberale și sociale ale competențelor: reflecții în contextul educației constructiviste

Posţan Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul abordării unor subiecte cu caracter inter- şi transdisciplinar asupra formării concepţiei despre integritatea lumii înconjurătoare
Nedbaliuc Rodica, Corobceanu Eduard, Nedbaliuc Boris
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea şi dezvoltarea competenţelor elevilor prin rezolvarea problemelor de limită şi extrem la fizică
Popa Mihail
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(4) / 2014 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 13 March, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale evaluării competențelor
Bleandură Nicoleta
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(4) / 2014 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 13 March, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări doctrinare privind organizarea sistemului administrației publice locale

Ţap Iurie
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul administraţiei publice în organizarea şi gestionarea serviciilor publice de gospodărie comunală

Tincu Violeta
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea şi responsabilitatea in activitatea educaţională a profesorului

Baltag Dumitru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău. ISBN 978-9975-52-165-9.
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia economică – o cerinţă stringentă a clienţilor şi beneficiarilor învăţământului liceal
Baciu Sergiu, Dorogan Tatiana
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenţelor lingvistice de germană prin jocul de rol
Tăriţă Elena
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea mijloacelor de învăţământ la studierea operelor artistice

Lebediuc Adela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea competențelor profesionale prin portofoliu la studenți din perspectiva educației incluzive

Scripa Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-250-2.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea societății informaționale competitive și inovatoare

Salame Hoda
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul lecturii în dezvoltarea personala a elevilor

Simion Mihaela Nicoleta
Colegiul Tehnic "Valeriu D. Cotea' Focșani, Județul Vrancea
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biblioteca în era internetului: tendinţe şi prognoze
Osoianu Vera
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
BiblioScientia
Nr. 10 / 2013 / ISSN 1857-2278
Disponibil online 6 March, 2014. Descarcări-15. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competenţa profesională – dimensiune esenţială a personalității profesorului modern

Rusu Djulieta
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectivele managementului instruirii şi dezvoltării profesionale a personalului

Sava Lilia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 3 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 112