IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(186) pentru cuvîntul-cheie "competențe"
Eficientizarea predării limbii engleze prin metode active şi interactive de instruire
Bondarenco Angela
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-31. Vizualizări-884
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baza socială a antreprenoriatului din Republica Moldova: caracteristica și identificarea nevoii de competențe specifice antreprenorului

Efros Stela
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea penala a minorilor

Guceac Ion
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendințe în evaluarea rezultatelor școlare: repere conceptuale, abordări inovative

Verdeş Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managerul de proiect – competențe și roluri specifice

Nastasă Anca-Mihaela12
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelarea pedagogică în determinarea priorităților de acțiune a managementului școlii

Calapod Valeria, Cojocaru Vasile
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări conceptuale ale metacogniției în învățământul primar

Gheorghe Elena Cristina, Silistraru Nicolae
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul strategiilor interactive în valorificarea și dezvoltarea competențelor elevilor la matematică

Pavel Maria1, Olednic Tatiana2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învăţătorul: autoritate, lider sau model de formare al personalității elevilor din clasele primare

Silistraru Nicolae1, Bundă Carmen2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea tehnologiilor digitale în educație: experiențe naționale și internaționale

Pisău Aurelia, Achiri Ion
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-54. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunitatea utilizării noilor tehnologii în procesul instructiv – educativ

Ştefan Elena Gabriela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optimizarea valențelor liberale și sociale ale competențelor: reflecții în contextul educației constructiviste

Posţan Liliana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul abordării unor subiecte cu caracter inter- şi transdisciplinar asupra formării concepţiei despre integritatea lumii înconjurătoare
Nedbaliuc Rodica, Corobceanu Eduard, Nedbaliuc Boris
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea şi dezvoltarea competenţelor elevilor prin rezolvarea problemelor de limită şi extrem la fizică
Popa Mihail
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(4) / 2014 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 13 March, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale evaluării competențelor
Bleandură Nicoleta
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(4) / 2014 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 13 March, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări doctrinare privind organizarea sistemului administrației publice locale

Ţap Iurie
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul administraţiei publice în organizarea şi gestionarea serviciilor publice de gospodărie comunală

Tincu Violeta
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea şi responsabilitatea in activitatea educaţională a profesorului

Baltag Dumitru
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău. ISBN 978-9975-52-165-9.
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia economică – o cerinţă stringentă a clienţilor şi beneficiarilor învăţământului liceal
Baciu Sergiu, Dorogan Tatiana
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-961
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenţelor lingvistice de germană prin jocul de rol
Tăriţă Elena
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 186