IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(323) pentru cuvîntul-cheie "competențe"
Eficientizarea predării limbii engleze prin metode active şi interactive de instruire
Bondarenco Angela
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-35. Vizualizări-1223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baza socială a antreprenoriatului din Republica Moldova: caracteristica și identificarea nevoii de competențe specifice antreprenorului
Efros Stela
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea penala a minorilor
Guceac Ion
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea opționalului citește și cunoaște-te! În concordanță cu prioritățile de politică educațională- ca premisă a dezvoltării imaginii de sine a elevilor din ciclul primar
Irina Elena-Roxana12
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transdisciplinaritatea- noutate şi implementare în treapta primară prin intermediul proiectelor transnaționale,”Educație online"
Crețu Tatiana
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competențele profesionale determinative ale profesorului desăvârșit
Iacob Anca-Maria
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea - criterii de evaluare
Veringa Tamara
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea abilităților practice în formarea/ dezvoltarea competențelor geografice
Pătrașcu Alexandra
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de evaluare cu ajutorul instrumentelor tic
Nica Iuliana Amalia
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul metodelor moderne în înțelegerea textelor literare și nonliterare de către elevii din ciclul primar de învățământ
Mîțu Daniela
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-35. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taxonomia obiectivelor pedagogice în cadrul curriculumului la limba și literatura română
Lașcu Cristina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiective și rolul resurselor digitale pentru formarea competenței de comunicare în limba română pentru elevii din învățământul primar
Bulai Georgiana Roxana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul general
Linca Sofia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(34) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitățile practice - element esențial în formarea competențelor specifice geografiei
Bocancea Viorel, Pătrașcu Alexandra
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(33) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte inovative ale predării-învățării-evaluării matematice în liceu în contextul formării competențelor secolului XXI
Lupu Ilie, Druţa Rodica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(31) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enhancing creative writing abilities in a foreign language learning process
Munteanu Svetlana, Tolico Doina
Lyceum of creativity and invention “Prometeu-Prim”
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea metodei descoperirii în studiul matematicii în liceu
Achiri Ion, Bucurenciu Simona-Maria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(30) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul interdisciplinarității în formarea competențelor prin activități practico-aplicative la disciplina geografie
Pătrașcu Alexandra1, Bocancea Viorel2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul pedagogic de formare a competenței matematice a viitorilor învățători de clasele primare
Hajdeu Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pre-achiziții din domeniul programării ale viitorilor informaticieni
Pavel Maria, Pavel Dorin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 323