IBN
Închide
Bîrgău Mihail Mihail
Cuvinte-cheie (98): stat de drept (2), police (2), introducing criminological management (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 36. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Criminological management as a form of a security process
Bîrgău Mihail
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul criminologic – formă de control a procesului în domeniul securității
Bîrgău Mihail
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Evoluția în carieră a angajaților cu statut special din Ministerul Afacerilor Interne
Bîrgău Mihail1, Dănilă Anatolie2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Inspectoratul General de carabineri
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul polițienesc ca disciplină de drept pentru protecția ordinii publice în timpul diverselor evenimente publice
Bîrgău Mihail1, Carpov Nichifor2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Universitatea de Stat de Comerț Internațional Financiar din Ucraina
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objects of justice in civil cases: resolution of case or protection of right, as criteria for  evaluation of effectiveness of civil litigation
Koroed Sergey1, Bîrgău Mihail2
1 Open International University of Human Development "Ukraine",
2 Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Police management as a legal discipline for the protection of public order during different public events
Bîrgău Mihail1, Carpov Nichifor2
1 Institute of International Relations of Moldova,
2 Украинский государственный университет финансов и международной торговли
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina justiției în cazurile civile: rezoluția cauzei sau protecția dreptului ca criteriu de evaluare a eficienței răspunderii civile
Короед Сергей1, Bîrgău Mihail2
1 Открытый Международный Университет Развития Человека "Украина",
2 Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Asigurarea și menținerea ordinii publice prin prisma administrației ministeriale
Gureu Valeriu1, Bîrgău Mihail2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(302) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 23 February, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема обеспечение защиты прав человека в Республике Молдова как основополагающего принципа правого государства
Bîrgău Mihail
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Противодействие коррупции: опыт и реалии в Республике Молдова
Bîrgău Mihail
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Aspecte teoretico-aplicative privind prevenirea criminalităţii la etapa actuală în contextul dezvoltării sistemului naţional de drept
Bîrgău Mihail
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 August, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Readaptarea socială – Etapă a resocializării foştilor deţinuţi
Bîrgău Mihail1, Sult Gheorghii2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Взаимоотношение права и морали в правах человека
Bîrgău Mihail, Gheorghieva Svetlana
Комратский государственный университет
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензія на монографію «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності: характеристика, виявлення, розслідування»
Baseţchii Ivan, Bîrgău Mihail, Carpov N.
Закон и Жизнь
Nr. 6(236) / 2011 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия на монографию Д.Т. Арабули «Реализация участниками уголовного судопроизводства права на обжалование»
Бахин Владимир, Işcenco Alexandru, Carpov N., Когамов Марат, Басецкий Иван, Bîrgău Mihail
Закон и Жизнь
Nr. 2(232) / 2011 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 8

Aviz la teza de doctor habilitat în drept cu titlul Concepţia drepturilor şi libertăţilor omului în opera juridică a lui Constantin Stere, elaborată de Raisa Grecu în cadrul Universităţii de Stat din Moldova
Bîrgău Mihail
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aviz la teza de doctor habilitat în drept Teoria şi practica eliminării formelor de discriminare în condiţiile constituţionalismului contemporan din Republica Moldova
Bîrgău Mihail
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aviz la teza de doctor în drept cu titlul Echilibrul puterilor în stat – pilon al constituţionalismului din România şi Republica Moldova (studiu comparat), elaborată de Drilea-Marga Marian Pompiliu în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Bîrgău Mihail
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-28. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aviz la teza de doctor în drept, elaborată de Neicuţescu Ovidiu, cu tema Obiectivitate şi subiectivism în expertiza criminalistică
Bîrgău Mihail
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea şi comportamentul persoanelor în vîrstă - victime în cadrul mecanismului actului infracţional
Bîrgău Mihail1, Railean Daniela2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 39