IBN
Închide
Gagauz Olga Evsei
Cuvinte-cheie (133): self-perceived health (4), mortality (4), healthy life expectancy (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 37. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Academicianul Gheorghe Paladi la a 90-a aniversare
Gagauz Olga
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Costurile economice ale mortalității premature în Republica Moldova
Gagauz Olga, Onofrei Nicoleta, Pahomii Irina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe în dinamica comportamentului reproductiv în Republica Moldova și unele țări europene
Grigoraş Ecaterina, Gagauz Olga
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a . 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Dinamica fertilităţii în Republica Moldova şi ţările ex-sovietice din regiunea Europeană: convergenţe şi divergenţe
Gagauz Olga, Grigoraş Ecaterina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Calitatea Vietii
Nr. 4(29) / 2018 / ISSN - / ISSNe 1018-0389
Disponibil online 17 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fertility dynamics in Sweden, Spain,  the Czech Republic and Ukraine: a cohorte perspective
Şoldan Elena1, Gagauz Olga2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Measuring population health in Moldova: Health expectancies
Avram Cristina1, Gagauz Olga2
1 Charles University,
2 National Institute for Economic Research
Acta Universitatis Carolinae, Geographica
Nr. 1(53) / 2018 / ISSN 0300-5402
Disponibil online 9 August, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe demografice şi provocări pentri sistemul de ocrotire a sănătăţii din Republica Moldova.
Paladi Gheorghe1, Gagauz Olga2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(79) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Dinamica mortalității în Republica Moldova și în unele țări europene în anii 1999-2014
Pahomii Irina, Gagauz Olga
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii determinanți ai excluziunii ocupaționale a tinerilor
Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana, Pahomii Irina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imbătrвnirea demografică și impactul asupra structurii sociale
Gagauz Olga
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 23 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Life expectancy dynamics in post-soviet countries  from european region: convergences and divergences
Pahomii Irina1, Gagauz Olga1, Avram Cristina2
1 National Institute for Economic Research,
2 Charles University, Prague
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Părăsirea timpurie a sistemului educațional: factori și grupuri de risc
Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana, Pahomii Irina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restructurarea calendarului nașterilor și declinul Fertilității
Gagauz Olga, Grigoraş Ecaterina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-70. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Self-perceived health of the elderly: economic and sociodemographic inequalities
Gagauz Olga1, Avram Cristina2, Pahomii Irina1
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea Charles
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Youth health and health-risk behaviour
Gagauz Olga, Pahomii Irina
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 30 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Îmbătrânirea demografică din perspectiva indicatorilor noi de măsurare
Gagauz Olga
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creșterea economică în condițiile globalizării Dinamica populației şi calitatea potenţialului uman
Ed. a 11-a/Vol. 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări metodologice în elaborarea indicelui integral teritorial de securitate demografică
Gagauz Olga, Pahomii Irina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(170) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Percepția bătrîneţii și imaginea persoanelor vârstnice
Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(167) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 July, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Speranţa de viaţă sănătoasă a populaţiei din Republica Moldova
Gagauz Olga, Avram Cristina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: Structura demografică şi calitatea potenţialului uman
Ed. a 10-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Speranța de viață sănătoasă – indicatorul integral de evaluare a sănătății populației
Gagauz Olga, Avram Cristina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(168) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 December, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 48