IBN
Închide
Gagauz Olga Evsei
Cuvinte-cheie (91): self-perceived health (3), elderly (3), healthy life expectancy (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 35. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 3

Fertility dynamics in Sweden, Spain,  the Czech Republic and Ukraine: a cohorte perspective
Şoldan Elena1, Gagauz Olga2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Measuring population health in Moldova: Health expectancies
Avram Cristina1, Gagauz Olga2
1 Universitatea Charles (Charles University),
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Acta Universitatis Carolinae, Geographica
Nr. 1(53) / 2018 / ISSN 0300-5402
Disponibil online 9 August, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe demografice şi provocări pentri sistemul de ocrotire a sănătăţii din Republica Moldova.
Paladi Gheorghe1, Gagauz Olga2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(79) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Dinamica mortalității în Republica Moldova și în unele țări europene în anii 1999-2014
Pahomii Irina, Gagauz Olga
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii determinanți ai excluziunii ocupaționale a tinerilor
Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana, Pahomii Irina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imbătrвnirea demografică și impactul asupra structurii sociale
Gagauz Olga
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 23 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Life expectancy dynamics in post-soviet countries  from european region: convergences and divergences
Pahomii Irina1, Gagauz Olga1, Avram Cristina2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Charles University, Prague
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Părăsirea timpurie a sistemului educațional: factori și grupuri de risc
Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana, Pahomii Irina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restructurarea calendarului nașterilor și declinul Fertilității
Gagauz Olga, Grigoraş Ecaterina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-67. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Self-perceived health of the elderly: economic and sociodemographic inequalities
Gagauz Olga1, Avram Cristina2, Pahomii Irina1
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea Charles (Charles University)
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Youth health and health-risk behaviour
Gagauz Olga, Pahomii Irina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 30 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Îmbătrânirea demografică din perspectiva indicatorilor noi de măsurare
Gagauz Olga
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creșterea economică în condițiile globalizării: Dinamica populației şi calitatea potenţialului uman
Ed. a 11-a/Vol. 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări metodologice în elaborarea indicelui integral teritorial de securitate demografică
Gagauz Olga, Pahomii Irina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(170) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Percepția bătrîneţii și imaginea persoanelor vârstnice
Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(167) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 July, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Speranța de viață sănătoasă – indicatorul integral de evaluare a sănătății populației
Gagauz Olga, Avram Cristina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(168) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 December, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The socioeconomic status of the elderly
Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 24 February, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Îmbătrînirea forţei de muncă şi rezervele de consolidare a efectivului braţelor de muncă
Pişcenco Marina, Gagauz Olga, Penina Olga
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 June, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Evoluţia familiei în Republica moldova din perspectiva celei de-a doua tranziţii demografice
Gagauz Olga
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Familia contemporană prin prisma potenţialului reproductiv
Gagauz Olga
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul rural sub incidenţa schimbărilor demografice
Paladi Gheorghe, Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana, Penina Olga
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(30) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 38