IBN
Închide
Grigoraş Ecaterina
Cuvinte-cheie (38): fertilitate (3), Fertility (2), academic mobility (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Abordări prospective ale impactului pandemiei de COVID-19 asupra fertilității în Republica Moldova
Grigoraş Ecaterina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Tendințe în dinamica comportamentului reproductiv în Republica Moldova și unele țări europene
Grigoraş Ecaterina, Gagauz Olga
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Dinamica fertilităţii în Republica Moldova şi ţările ex-sovietice din regiunea Europeană: convergenţe şi divergenţe
Gagauz Olga, Grigoraş Ecaterina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Calitatea Vietii
Nr. 4(29) / 2018 / ISSN - / ISSNe 1018-0389
Disponibil online 17 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile tranziției fertilității în Republica Moldova
Grigoraş Ecaterina
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-46-1.
Disponibil online 13 July, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Particularitățile dinamicii fertilității în Republica Moldova și unele țări europene pe parcursul anilor 1970–2015
Grigoraş Ecaterina
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restructurarea calendarului nașterilor și declinul Fertilității
Gagauz Olga, Grigoraş Ecaterina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-72. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Abordări privind diferenţierile sociodemografice ale fertilităţii
Grigoraş Ecaterina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-23. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea fertilităţii în profil teritorial
Grigoraş Ecaterina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: Structura demografică şi calitatea potenţialului uman
Ed. a 10-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele abordări cu privire la studierea diferențierilor sociodemografice ale fertilității
Grigoraş Ecaterina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Factorii migrării la studii a studenților din Republica Moldova
Grigoraş Ecaterina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiStructura demografică și calitatea potențialului uman
Ed. a 9-a. 2014. CHIȘINĂU, 2014. ISBN 978-9975-9932-5-8.
Disponibil online 12 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilitatea academică a studenţilor din Republica Moldova
Grigoraş Ecaterina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(165) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 14 July, 2014. Descarcări-18. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11