IBN
    

    
  


    
Închide
Gagauz Olga Evsei
Afiliat la Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice

2013 - 1

Familia contemporană prin prisma potenţialului reproductiv
Gagauz Olga
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 12 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Modificarea contractelor de gen in societatea de tranziţie
Gagauz Olga
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(159) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Îmbătrânirea demografică a populaţiei: tendinţe şi opţiuni
Gagauz Olga
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Natalitatea extraconjugală în contextul tendinţelor demografice europene
Gagauz Olga
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(153) / 2010 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea serviciilor de educaţie extrafamilială şi activitatea economică a femeii în contextul natalităţii scăzute
Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(154) / 2010 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea statistică şi analiza nupţialităţii populaţiei din Republica Moldova
Gagauz Olga
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(152) / 2010 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Criza reproducerii populaţiei şi transformarea familiei
Gagauz Olga
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(149) / 2009 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale perfecţionării politicilor de protecţie socială a familiei
Gagauz Olga
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(150) / 2009 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa ştiinţifică internaţională „Procesele socio-demografice în societatea contemporană: de la meditaţii la acţiuni”
Gagauz Olga
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(151) / 2009 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9