Restructurarea calendarului nașterilor și declinul Fertilității
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
308 69
Ultima descărcare din IBN:
2019-08-09 13:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
314.3(478) (3)
Demografie. Studiul populației (268)
SM ISO690:2012
GAGAUZ, Olga; GRIGORAŞ, Ecaterina. Restructurarea calendarului nașterilor și declinul Fertilității. In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 1(173), pp. 104-114. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294

Restructurarea calendarului nașterilor și declinul Fertilității

Restructuring of the Calendar of Births and Fertility Decline


CZU: 314.3(478)
Pag. 104-114

Gagauz Olga, Grigoraş Ecaterina
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 1 iunie 2017


Rezumat

Etapa actuală de evoluție a fertilității în Republica Moldova se caracterizează prin transformarea modelului tradițional al calendarului nașterilor: trecerea de la modelul precoce de fertilitate la cel tardiv. În acest articol se analizează corelația dintre procesele de amânare și recuperare a nașterilor conform modelului propus de T. Frejka cu privire la etapele de tranziție a fertilității. Faza întâi, ce s-a manifestat prin declinul rapid al fertilității în rândul femeilor tinere (15-28 de ani), s-a încheiat în anul 2002 cu valoare minimă a ratei totale de fertilitate -1,44 copii per femeie de vârstă fertilă (low fertility). În prezent, Republica Moldova este în faza a doua a tranziției fertilității, ratele specifice de fertilitate cumulativă în vârstele de 29-49 de ani sunt în creștere, ceea ce semnalează procesul de recuperare a nașterilor amânate. Ultimele tendințe demonstrează că ratele specifice de fertilitate la vârstele de 15-28 de ani rămân la un nivel mai înalt decât la vârstele de 29-49 de ani, astfel, tranziția fertilității de la modelul precoce la cel tardiv decurge cu ritmuri lente. Estimarea fertilității amânate și recuperate demonstrează că recuperarea este mai scăzută decât amânarea, respectiv, fertilitatea descendentă a cohortelor mai tinere (cu anul nașterii 1975 și 1980) în comparație cu cohorta de referință (1960) va fi mai scăzută.

Current stage of the evolution of fertility in Moldova is characterized by transforming of the traditional model of birth timing: transition from early model of fertility to the late model. The correlation between postponement and recovery processes of births according to the model proposed by T. Frejka on the stages of fertility transition are examine in this article. The first phase, manifested by the rapid decline of fertility among young women (15-28 years) was concluded in 2002 with minimum value of total fertility rate – 1,44 children per woman in childbearing age (low fertility). Currently, Moldova is on the second phase of fertility transition, cumulative age specific fertility rates of the women 29-49 old aged are rising, showing the recovery process of the births postponed. The latest trends show that age-specific fertility rates in the ages of 15-28 years remain at a higher level than at ages 29-49 years, thus fertility transition from early to the late model flows with slow pace. Postponement and recovered fertility estimate demonstrates that recovery is lower than postponement, respectively fertility of younger cohorts (birth year 1975 and 1980) compared to the reference cohort (1960) will be lower.

Cuvinte-cheie
amânarea și recuperarea nașterilor, ratele specifice de fertilitate pe cohorte, impactul asupra ratei totale de fertilitate,

childbearing postponement and recuperation, cohort childbearing age patterns, effects on total period fertility rate