Dinamica demografică în contextul pandemiei COVID-19
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
93 12
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-19 16:43
SM ISO690:2012
GAGAUZ, Olga. Dinamica demografică în contextul pandemiei COVID-19. In: „Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor. 23 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Institutul Național de Cercetări Economice, 2020, pp. 253-254. ISBN 978-9975-3463-3-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19: 2020
Conferința "Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:"
Chişinău, Moldova, 23 octombrie 2020

Dinamica demografică în contextul pandemiei COVID-19


JEL: J10, J11
Pag. 253-254

Gagauz Olga
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice
 
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2020


Rezumat

Se analizează impactul structurii demografice asupra infectării cu COVID-19, precum și consecințele pandemiei asupra dinamicii principalelor procese demografice (fertilitatea, mortalitatea și migrația). Se accentuează importanța abordării situației și politicilor de atenuare a impactului negativ al pandemiei prin prisma caracteristicilor sociodemografice ale populației.

Cuvinte-cheie
COVID-19, dinamica demografică