IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul Naţional de Cercetări Economice
GoogleScholarORCIDEU Research participant IDISNIWikiData
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex


Reviste/manifestări ştiinţifice116
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice17/10259/174
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 412
170 publicatii cu CZU (41.3%)
69 publicatii cu DOI (16.7%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 57 ORCID (49.6%),
27 Google Scholar ID (23.5%),
19 Scopus Author ID (16.5%)
Brevete Tabelul(6)
H-index autori
Proiecte Tabelul(7)
Lista publicaţiilor - 412. Descărcări - 4702. Vizualizări - 159167.
Articole în reviste din RM - 103. Publicaţii la conferinţe din RM - 249. Publicaţii peste hotare - 60.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 18

Analiza comparativă a dezvoltării socio-economice a Moldovei și a țărilor CSI după prăbușirea URSS
Poisic Mihail
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Studii Economice din Moldova. 97-101.
Disponibil online 8 May, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementing corporate governance good practices in the banking system of the Republic of Moldova
Ciobu Stela , Iordachi Victoria
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Studii Economice din Moldova. 388-397.
Disponibil online 14 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza mediului concurențial actual al pieței produselor financiar – bancare din Republica Moldova
Cristafovici Profira , Panfil Cristina
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Studii Economice din Moldova. 213-222.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza situațională a politicilor de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova
Gutium Tatiana
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Studii Economice din Moldova. 293-300.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind activitatea de inovare a întreprinderilor la nivelul regiunilor de dezvoltare ale Republicii Moldova
Maier Lidia
Intellectus
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 5 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptual aspects regarding the socioeconomic term of child in difficulty
Ciobanu Mihail
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 22-27.
Disponibil online 1 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea unui mediu fără bariere pentru persoane cu dizabilități: obstacole și modalități de soluționare
Gutium Tatiana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 40-45.
Disponibil online 2 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Econometric assessment of the impact of economic indicators on the non-observed economy of Moldova
Stratan Alexandru , Gutium Tatiana
Economy and Sociology
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-4187 / ISSNe 2587-4197
Disponibil online 31 August, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodele de predare a educației antreprenoriale: cazul Republicii Moldova
Novac Alexandra
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piața autohtonă a terenurilor agricole la începutul deceniului trei de funcționare: realizări și perspective
Bajura Tudor
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. MS Logo. 64-68.
Disponibil online 15 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările ale serviciilor sociale oferite persoanelor cu dizabilități
Gutium Mircea
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 35-40.
Disponibil online 1 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recent evolutions of some indicators regarding social protection in the Republic of Moldova
Colesnicova Tatiana , Ciobanu Mihail
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 28-32.
Disponibil online 1 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul politicilor publice în dezvoltarea ecosistemului antreprenorial
Ianioglo Alina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 51-56.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe în dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din republica moldova în perioada 2015-2020 pe clase de marime: evoluția numărului de întreprinderi și a numărului de salariați
Maier Lidia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 59-65.
Disponibil online 2 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele pieței de soia
Iaţişin Tatiana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 223-227.
Disponibil online 3 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Минимальная заработная плата как инструмент социальной защиты: оценка и рекомендации по её повышению в Республике Молдова
Рожко Анатолий , Хегя Екатерина
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 143-148.
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные принципы функционирования системы социальной защиты населения Республики Молдова
Рожко Анатолий
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 140-143.
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка вклада предприятий с иностранными инвестициями в экономику Республики Молдова
Виноградова Наталья
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 89-94.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 89

Îmbunătățirea sprijinului social pentru persoanele cu dizabilități în Republica Moldova
Gutium Tatiana
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.39. 2021. Iași, România. Performantica. 57-66.
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A methodological analysis of child vulnerability assessment tools
Ciobanu Mihail
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
2021. Chișinău, Republica Moldova. Complexul Editorial, INCE. 128-137.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 412