IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (958): Republic of Moldova (9), Republica Moldova (6), mortality (5)
Manifestări ştiinţifice organizate3
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (1 ORCID ) 0%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 130. Descărcări - 678. Vizualizări - 17887.
Articole în reviste din RM - 49. Publicaţii la conferinţe din RM - 74. Publicaţii peste hotare - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 48

A doua șansă pentru antreprenori: experiența Uniunii Europene și lecții pentru Republica Moldova
Novac Alexandra
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 85-93.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academicianul Gheorghe Paladi la a 90-a aniversare
Gagauz Olga
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acquisition of foreign citizenship by moldovan immigrants
Tabac Tatiana
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea pieţei imobiliare a Republicii Moldova în contextul repartizării teritoriale după regiunile de dezvoltare
Turetchi Viorel
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 367-370.
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza nivelului de dezvoltare și creștere economică a sectorului vitivinicol din Republica Moldova
Timofti Elena, Iaţişin Tatiana, Cereteu Romeo
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 252-258.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessing the Risk of Fraud in the Internal Audit Mission
Bulat Inga, Perciun Rodica
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 14 / 2019 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 26 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea națională după 5 ani de implementare a politicii  în domeniu și rolul cercetării în dezvoltarea acesteia
Stratan Alexandru
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 12-16.
Disponibil online 21 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Costurile economice ale mortalității premature în Republica Moldova
Gagauz Olga, Onofrei Nicoleta, Pahomii Irina
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 21 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determining agriculture production efficiency based on the new assesment tools
Parmacli Dumitru, Stratan Alexandru
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia neobservată în complexul industriei constructoare de maşini
Ganciucov Valentina
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 101-105.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emergența societății de servicii în gândirea și practica economică
Beţivu Ala, Betivu Danaia
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 159-164.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea mecanismelor şi modelelor de finanţare a activităţilor ştiinţifice, aplicate în ţările UE şi la nivel mondial
Răilean Veronica, Timuş Angela
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 139-146.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation aspects of the mechanism of financing of the research sector from Republic of Moldova in the context of european tendencies
Timuş Angela, Răilean Veronica
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia a XVII-a. 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 64-70.
Disponibil online 4 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția comerțului exterior al Transnistriei
Ianioglo Alina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 15-19.
Disponibil online 24 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
External debt implications on the development of national economy
Timuş-Iordachi Victoria, Ciobu Stela
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanțarea învățământului public - o strategie prioritară și sustenabilă a Guvernului Republicii Moldova
Manole Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanţarea proiectului de investiţii „Grădina de trandafiri a Iulitei” prin credit bancar
Tirlea Mariana-Rodica, Bîrca Iulita
Economica
Nr. 4(110) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria ușoară a Republicii Moldova: evoluția, competitivitatea, prognosticul
Gutium Tatiana
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 106-113.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Involvement in business of young graduates of vocational education and training institutions: the case of the Republic of Moldova
Aculai Elena, Deliu Natalia
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Land productivity in agriculture in the Republic of Moldova: regional aspect
Parmacli Dumitru, Ianioglo Alina
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(5) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 130