IBN
Închide
Buciuceanu-Vrabie Mariana
Cuvinte-cheie (77): elderly (3), NEET (2), competitivitate (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Implicații sociale ale pandemiei COVID-19 asupra vârstnicilor
Buciuceanu-Vrabie Mariana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standards for skills in family support: mapping the international organizations
Buciuceanu-Vrabie Mariana1, Mešl Nina2, Zegarac Nevenka3
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 University of Ljubljana,
3 University of Belgrade
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The well-being of the older people in the Republic of Moldova: determinants and challenges
Buciuceanu-Vrabie Mariana
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Impactul bunăstării și al standardelor de viaţă ale populaţiei asupra creșterii competitivității capitalului uman
Buciuceanu-Vrabie Mariana, Croitor Rodica
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 2 December, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Factorii determinanți ai excluziunii ocupaționale a tinerilor
Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana, Pahomii Irina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Părăsirea timpurie a sistemului educațional: factori și grupuri de risc
Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana, Pahomii Irina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-33. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

The active ageing potencial in the Republic of Moldova
Buciuceanu-Vrabie Mariana
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tinerii excluși din educație și ocupare
Buciuceanu-Vrabie Mariana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creșterea economică în condițiile globalizării Dinamica populației şi calitatea potenţialului uman
Ed. a 11-a/Vol. 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Competitvitatea capitalului uman al Republicii Moldova în evoluţie comparativă
Buciuceanu-Vrabie Mariana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: Structura demografică şi calitatea potenţialului uman
Ed. a 10-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepția bătrîneţii și imaginea persoanelor vârstnice
Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(167) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 July, 2015. Descarcări-30. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The socioeconomic status of the elderly
Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 24 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Oportunități și riscuri în dezvoltarea potențialului uman al tinerilor
Buciuceanu-Vrabie Mariana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiStructura demografică și calitatea potențialului uman
Ed. a 9-a. 2014. CHIȘINĂU, 2014. ISBN 978-9975-9932-5-8.
Disponibil online 11 October, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea profesională a potenţialului uman şi echitabilitate de gen pe piaţa muncii
Buciuceanu-Vrabie Mariana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 June, 2014. Descarcări-32. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Ameliorarea calității vieții copiilor: o premisă pentru securitatea demografică a Republicii Moldova
Buciuceanu-Vrabie Mariana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiDezvoltarea demografică: Provocări pentru politici sociale
Ed. a 8-a. 2013. CHIȘINĂU, 2013. ISBN 978-9975-53-245-7.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul rural sub incidenţa schimbărilor demografice
Paladi Gheorghe, Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana, Penina Olga
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(30) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale politicii de susţinere a familiei cu copii
Buciuceanu-Vrabie Mariana
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale creжterii eficienэei politicilor familiale
Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana, Tatar Marina
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(163) / 2013 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Copiii rămaşi singuri acasă în urma migraţiei părinţilor: Riscuri şi Realităţi
Buciuceanu-Vrabie Mariana
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(155) / 2011 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-88. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia efectivului şi structurii populaţiei Republicii Moldova pe zone economico-geografice
Buciuceanu-Vrabie Mariana, Sturza Andrei
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(156) / 2011 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Dezvoltarea serviciilor de educaţie extrafamilială şi activitatea economică a femeii în contextul natalităţii scăzute
Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(154) / 2010 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26