IBN
Închide
Gagauz Valeriu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 2

Advancing digital marketing in moldova: an analysis based on a sociological survey of entrepreneurs
Gagauz Valeriu , Gagauz Olga
Academy of Economic Studies of Moldova
Economy and Sociology
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-4187 / ISSNe 2587-4195
Disponibil online 1 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
What skills do marketers need in the conditions of economy digitalization? Expectations of entrepreneurs
Gagauz Valeriu
Academy of Economic Studies of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-06-2.
Disponibil online 24 November, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Digital marketing in entrepreneurship: a systematic review of the literature
Gagauz Valeriu
Academy of Economic Studies of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementation of ERP in the SME: evidence from the Republic of Moldova
Gagauz Valeriu
Academy of Economic Studies of Moldova
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 7. 2022. Pitesti. .
Disponibil online 3 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The efficiency of promotion of goods and services through social networks: a study based on the practice of small and medium enterprises in Moldova
Gagauz Valeriu
Academy of Economic Studies of Moldova
Development Through Research and Innovation - 2022
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3590-5-4.
Disponibil online 16 March, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Внедрение цифровых технологий в предпринимательскую деятельность и бухгалтерский учет
Гагауз Валерий
Молдавская экономическая академия
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 6-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-155-87-8.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Big data in marketing: opportunities and risks
Gagauz Valeriu
Academy of Economic Studies of Moldova
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3486-4-5.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цифровизация бизнес-процессов в коммерческих предприятиях малого и среднего бизнеса
Гагауз Валерий
Молдавская экономическая академия
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.2. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Digital marketing in the practice of small and medium enterprises in the Republic of Moldova
Gagauz Valeriu
Academy of Economic Studies of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-107. Vizualizări-973
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Dezvoltarea marketingului digital în contextul extinderii canalelor de comunicare în Republica Moldova
Gagauz Valeriu
Academia de Studii Economice din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-101. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10