Speranţa de viaţă sănătoasă a populaţiei din Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
145 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-05 19:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
314.47:614.2(478) (1)
Demografie. Studiul populației (362)
Organizarea publică şi profesională a sănătăţii (512)
SM ISO690:2012
GAGAUZ, Olga; AVRAM, Cristina. Speranţa de viaţă sănătoasă a populaţiei din Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: Structura demografică şi calitatea potenţialului uman. Ed. a 10-a, 15-16 octombrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2015, pp. 66-73. ISBN 978-9975-4000-6-0..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 10-a, 2015
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 15-16 octombrie 2015

Speranţa de viaţă sănătoasă a populaţiei din Republica Moldova


CZU: 314.47:614.2(478)
Pag. 66-73

Gagauz Olga, Avram Cristina
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice
 
Disponibil în IBN: 11 septembrie 2019


Rezumat

În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetării cu privire la speranța de viaţă sănătoasă a populaţiei din Republica Moldova. Calculele s-au efectuat după metoda lui Sullivan D. în baza datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice (BNS), perioada 2006-2013. Speranţa de viață şi speranţa de viaţă sănătoasă sunt într-o creştere constantă, dar lentă, pentru ambele sexe şi toate grupele de vârstă. Proporția timpului petrecut în stare de sănătate foarte bună/bună şi satisfăcătoare, de asemenea, este în creştere, inclusiv sănătatea vârstnicilor atestă o ameliorare. Totuşi diferenţele dintre sexe persistă, astfel, femeile trăiesc mai mult comparativ cu bărbaţii, dar într-o stare de sănătate mai rea.

This article presents the results of the research on healthy life expectancy in the Republic of Moldova. Calculations were performed according to the Sullivan's method, based on Household Budget Survey (NBS) data and official population statistics for 2006-2013. Life expectancy and healthy life expectancy are in a continuous slow growth, for both sexes and all age groups. The share of time spent in a very good/good and satisfactory state of health is growing, including improvements in the elderly health. However, gender differences persist; women live longer than men, but in a worse health status.

Cuvinte-cheie
speranţă de viaţă sănătoasă, metoda Sullivan, aprecierea sănătăţii, mortalitate, Republica Moldova,

healthy life expectancy, Sullivan’s method, chronic diseases, self-perceived health, mortality, Republic of Moldova