IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(38) pentru cuvîntul-cheie "biodiversitate"

Impactul modificărilor globale ale mediului asupra ariilor protejate

Dilion Diana
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuții la cunoașterea lepidopterelor (Insecta, Lepidoptera) din teritorii urbanizate

Ţîganaș Ana, Coadă Viorica, Nedbaliuc Boris
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuții la studiul diversității, stării și gradului de vulnerabilitate a faunei vertebrate din parcul „La Izvor”, Bariera Sculeni, mun. Chișinău

Cîrlig Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuții la studiul ecologic al ornitofaunei vernale din parcul „La Izvor”, Bariera Sculeni, Chișinău

Cîrlig Tatiana1, Cîrlig Natalia2
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuţii la cunoaşterea ortopterelor (insecta: orthoptera) din teritorii urbanizate

Ţîganaș Ana1, Coadă Viorica1, Zamornea Maria2, Nedbaliuc Boris1
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuții la studiul florei și vegetației noilor arii naturale pentru protejare din valea râului Ichel (municipiul Chișinău)

Pînzaru Pavel1, Chiriac Eugenia2, Moşanu-Şupac Lora2
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuţii la cunoaşterea heteropterelor (Heteroptera) din teritorii urbanizate

Ţîganaș Ana1, Coadă Viorica1, Zamornea Maria2, Nedbaliuc Boris1, Chiriac Eugenia1, Iurcu-Străistaru Elena1, Nedbaliuc Rodica1
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Structura comunităților algale din lacul Râșcani (mun. Chișinău)

Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Rodica, Ţîganaș Ana
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diversitatea taxonomică a perifitonului lacului Râşcani (Chişinău)

Nedbaliuc Boris1, Trofim Alina2, Chiriac Eugenia1, Grigorcea Sofia1, Nedbaliuc Rodica1
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul impactului antropic asupra diversităţii malacologice (Mollusca, Gastropoda, Bivalvia) din râul Bîc

Coadă Viorica1, Ţîganaș Ana1, Botnaru Nicolai2
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(1) / 2016 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura taxonomică şi caracteristica saprobiologică a algoflorei lacului „La izvor” (Oraşul Chişinău)
Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Nedbaliuc Rodica, Ţîganaș Ana
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 24(37) / 2016 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la studiul biodiversităţii ariei naturale din bazinul cursului inferior al raului Ichel
Cîrlig Veaceslav, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Cîrlig Tatiana, Coadă Viorica, Pelin Ana
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 20(33) / 2014 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 14 September, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte metodologice de studiu a biodiversitatii si productivitatii fitocenozelor din cadrul ecosistemelor urbane

Bulimaga Constantin, Portarescu Anastasia
Impactul antropic asupra calității mediului.
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul eticii invaironmentale în spaţiul rural moldovenesc: aspecte teoretice şi sociale

Cobzac Diana
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conservarea naturii în contextul schimbărilor climatice

Angheluţă Sorin Petrică1, Badea Georgiana Carmen1, Costea-Dunărințu Anca2
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ihtiofauna lacurilor de acumulare Dubăsari și Costești-Stânca și recomandări de valorificare a resurselor piscicole.

Bulat Dumitru, Bulat Denis, Ungureanu Laurenţia, Zubcov Elena, Usatîi Marin, Crepis Oleg, Şaptefraţi Nicolae
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legități și dependențe stabilite în procesul de restabilire naturală a ecositemului petrofit din cariera „Lafarge Ciment”

Bulimaga Constantin1, Certan Corina1, Burghelea Aureliu1, Grabco Nadejda2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări privind protecţia şi valorificarea diversităţii ihtiofaunei în ecosistemele antropizate
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin, Crepis Oleg, Fulga Nina, Şaptefraţi Nicolae, Chelmenciuc Rostislav
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-25. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul adaptiv al speciilor bioindicatoare de peşti în condiţii de poluare antropică persistentă
Bulat Dumitru
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularități structural-funcționale ale comunităților de mamifere mici în landșaftul antropizat

Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 38