IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(21) pentru cuvîntul-cheie "biodiversitate"

Contribuţii la cunoaşterea ortopterelor (insecta: orthoptera) din teritorii urbanizate

Ţîganaș Ana1, Coadă Viorica1, Zamornea Maria2, Nedbaliuc Boris1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuții la studiul florei și vegetației noilor arii naturale pentru protejare din valea râului Ichel (municipiul Chișinău)

Pînzaru Pavel1, Chiriac Eugenia2, Moşanu-Supac Lora2
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuţii la cunoaşterea heteropterelor (Heteroptera) din teritorii urbanizate

Ţîganaș Ana1, Coadă Viorica1, Zamornea Maria2, Nedbaliuc Boris1, Chiriac Eugenia1, Iurcu-Străistaru Elena1, Nedbaliuc Rodica1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Structura comunităților algale din lacul Râșcani (mun. Chișinău)

Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Rodica, Ţîganaș Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diversitatea taxonomică a perifitonului lacului Râşcani (Chişinău)

Nedbaliuc Boris1, Trofim Alina2, Chiriac Eugenia1, Grigorcea Sofia1, Nedbaliuc Rodica1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul impactului antropic asupra diversităţii malacologice (Mollusca, Gastropoda, Bivalvia) din râul Bîc

Coadă Viorica1, Ţîganaș Ana1, Botnaru Nicolai2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(1) / 2016 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura taxonomică şi caracteristica saprobiologică a algoflorei lacului „La izvor” (Oraşul Chişinău)
Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Nedbaliuc Rodica, Ţîganaș Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 24(37) / 2016 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la studiul biodiversităţii ariei naturale din bazinul cursului inferior al raului Ichel
Cîrlig Veaceslav, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Cîrlig Tatiana, Coadă Viorica, Pelin Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 20(33) / 2014 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 14 September, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte metodologice de studiu a biodiversitatii si productivitatii fitocenozelor din cadrul ecosistemelor urbane

Bulimaga Constantin, Portarescu Anastasia
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului.
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conservarea naturii în contextul schimbărilor climatice

Angheluţă Sorin Petrică1, Badea Georgiana Carmen1, Costea-Dunărințu Anca2
1 Academia de Studii Economice din Bucureşti,
2 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legități și dependențe stabilite în procesul de restabilire naturală a ecositemului petrofit din cariera „Lafarge Ciment”

Bulimaga Constantin1, Certan Corina1, Burghelea Aureliu1, Grabco Nadejda2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări privind protecţia şi valorificarea diversităţii ihtiofaunei în ecosistemele antropizate
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin, Crepis Oleg, Fulga Nina, Şaptefraţi Nicolae, Chelmenciuc Rostislav
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul adaptiv al speciilor bioindicatoare de peşti în condiţii de poluare antropică persistentă
Bulat Dumitru
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea ecologică a componentelor de mediu în ANPS din raioanele Strășeni și Ialoveni

Tărîţă Anatolie, Liogchii Nina, Sandu Maria, Lozan Raisa, Moşanu Elena
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meditaţii asupra biodiversităţii de pe teritoriul Republicii Moldova

Castraveţ Ion
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea conținutului nutrienților în orizonturile solului nou-format de pe suprafața haldelor de steril în procesul de restabilire naturală a ecosistemului petrofit din cariera de calcar ,,Lafarge ciment”

Bulimaga Constantin, Certan Corina, Burghelea Aureliu
Institutul de Ecologie şi Geografie
Starea actuală a componentelor de mediu.
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reţea internaţională pentru monitorizarea mediului și minimizarea consecinţelor ecologice în Bazinulb Mării Negre
Dvornikov Dmitri1, Tărîţă Anatolie2, Lozan Raisa2, Daţco Tatiana3, Zelentov Veaceslav3
1 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
3 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 4 December, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diversitatea taxonomică şi bioecologică a producătorilor primari din ecosistemul de stejar pufos (Quercus pubescens Willd.) din Republica Moldova

Bulicanu Dorina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conservarea biodiversităţii animalelor domestice din România in context european

Sonea Cristinel Gigi1, Rosu Ion2, Nistor Catalin3, Dolis Marius3, Costea Doru2, Dascălu Culai1, Stoican Mirela1, Gheorghiță Maria2, Enache Carmen2, Sonea Cristina Andra4, Mirea Camelia Daniela1
1 Universitatea Bioterra, Bucureşti,
2 Agenţia Naţională pentru Zootehnie “Prof. Dr. G.K.Constantinescu”,
3 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi,
4 Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Bucureşti
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 15 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultatele studiului entomofaunei la cultura Polygonum Sachalinense F. Schmidt în condiţiile de vegetaţie ale Republicii Moldova

Cîrlig Natalia1, Iurcu-Străistaru Elena12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 15 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 21