Structura taxonomică şi caracteristica saprobiologică a algoflorei lacului „La izvor” (Oraşul Chişinău)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
773 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-18 12:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
574.2:582.2/.3(478) (1)
Ecologie generală şi biodiversitate (570)
Botanică sistematică (612)
SM ISO690:2012
NEDBALIUC, Boris; CHIRIAC, Eugenia; NEDBALIUC, Rodica; ŢÎGANAȘ, Ana. Structura taxonomică şi caracteristica saprobiologică a algoflorei lacului „La izvor” (Oraşul Chişinău). In: Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) . 2016, nr. 24(37), pp. 31-37. ISSN 1857-0054.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Numărul 24(37) / 2016 / ISSN 1857-0054

Structura taxonomică şi caracteristica saprobiologică a algoflorei lacului „La izvor” (Oraşul Chişinău)
CZU: 574.2:582.2/.3(478)

Pag. 31-37

Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Nedbaliuc Rodica, Ţîganaș Ana
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 2 octombrie 2017


Rezumat

În rezultatul investigaţiilor efectuate asupra comunităţilor perifitonice din lacul „La Izvor” au fost evidenţiate 198 de specii şi varietăţi de alge, dintre care 154 de specii sunt indicatoare ale nivelului de poluare a apei cu substanţe organice dizolvate. S-a înregistrat creşterea efectivului speciilor de alge betamezosaprobe, beta-alfamezosaprobe şi alfamezosaprobe. Indicele de saprobitate în decursul anului varia între 1,98 şi 2,14, ce caracterizează apa ca fiind moderat poluată.

As a result of investigations on algal periphyton communities from the lake „La Izvor” it were found 198 species and varieties of algae. From the total number of highlighted species, 154 are indicators of saprobity level. There has been registered a growth in number of betamezosaprob, beta-alfamezosaprob und alfamezosaprob species of algae. Saprobic index has varied during the year between 1,98 and 2,14, which characterizes the water as moderately polluted.

Cuvinte-cheie
perifiton, comunităţi, biodiversitate, „înflorirea” apei,

saprobitate.