Contribuţii la cunoaşterea ortopterelor (insecta: orthoptera) din teritorii urbanizate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
530 4
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-20 13:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
595.72(478) (4)
Articulata (287)
SM ISO690:2012
ŢÎGANAȘ, Ana, COADĂ, Viorica, ZAMORNEA, Maria, NEDBALIUC, Boris. Contribuţii la cunoaşterea ortopterelor (insecta: orthoptera) din teritorii urbanizate. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2019, nr. 1(7), pp. 139-148. ISSN 2537-6284. DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.139-148
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Contribuţii la cunoaşterea ortopterelor (insecta: orthoptera) din teritorii urbanizate

Contributions to the study of ortoptera (insecta: orthoptera) from urbanized territories

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v7i1.139-148
CZU: 595.72(478)

Pag. 139-148

Ţîganaș Ana1, Coadă Viorica1, Zamornea Maria2, Nedbaliuc Boris1
 
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2019


Rezumat

Lucrarea prezintă date despre diversitatea ortopterelor după caractere distinctive, preferinţe trofice, cerinţe ecologice, forma vitală şi răspândirea zoogeografică din unele teritorii urbanizate ale municipiului Chişinău. Au fost înregistrate 27 specii de ortoptere ce aparţin la 6 familii şi 21 genuri. Cea mai numeroasă este familia Acrididae cu 11 specii sau 40,7% din numărul total de specii investigate.

The paper presents data on the diversity of orthoptera by distinctive characters, trophic preferences, ecological requirements, vital form and zoogeographic spread of some urbanized territories of Chisinau municipality. 27 species of orthoptera belonging to 6 families and 21 genres were recorded. Acrididae family is the most numerous - with 11 species or 40.7% of the total number of investigated species

Cuvinte-cheie
omnivor, mezofil, xeromezofil, genofond natural, biodiversitate,

omnivore, mesophile, xeromesophyle, natural genofund, biodiversity