IBN
Închide
Pînzaru Pavel
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 7

Asociația Carpino-Fagetum Paucă 1941 (Carpinion betuli Issler 1931) în Rezervația Științifică „Codru”
Pînzaru Pavel1 , Jardan Natalia2 , Cantemir Valentina1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Rezervaţia Ştiinţifică „Codru“
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asociaţia Hieracio Umbrosi-Quercetum Petraeae Pînzaru et al. 2017 în Ocolul Silvic Cărbuna, Republica Moldova
Pînzaru Pavel12 , Cantemir Valentina1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asplenio trichomanis-Carpinetum betuli Pînzaru - ass. nova (Carpinion betuli Issler 1931) in the Republic of Moldova
Pînzaru Pavel12
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flora vasculară din rezervația naturală silvică „Voinova”, Republica Moldova
Pînzaru Pavel
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prunetum tenellae Soó 1951 Vincetosum herbaceae Pînzaru subass. nova (Prunion fruticosae R. Tx. 1952) in the cliff vegetation of the Republic of Moldova
Pînzaru Pavel12
1 Moldova Tiraspol State University,
2 “Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute)
Revista Botanică
Nr. 1(22) / 2021 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ranunculus binatus Kit. ex Rchb. (Ranunculaceae Juss.) – specie rară în flora Republicii Moldova
Pînzaru Pavel1 , Cantemir Valentina1 , Jardan Natalia2
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Rezervaţia Ştiinţifică „Codru“
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teucrio chamaedri-Caraganetum fruticis Pînzaru et Ruschuk, ass. nova (Prunion fruticosae tx. 1952) in the Republic of Moldova
Pînzaru Pavel12 , Ruschuk Alexander3
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Asociația Chamaecytisetum austriaci Pînzaru ass. nov. (Prunion fruticosae Tx. 1952) din Republica Moldova
Pînzaru Pavel12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asociația Vinco herbacei-Stipetum ucrainicae Pînzaru ass. nova (Stipion lessingianae soó 1947) în Republica Moldova
Pînzaru Pavel
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Revista Botanică
Nr. 1(20) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 29 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conspectul florei vasculare din monumentul naturii „Falia tectonică de lângă comuna Naslavcea” (Republica Moldova)
Pînzaru Pavel
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conspectul florei vasculare din rezervația peisajeră „Saharna”
Pînzaru Pavel12 , Cantemir Valentina1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la studiul florei pădurii „Frunzești” din preajma orașului Cornești, Republica Moldova
Pînzaru Pavel
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Melampyro arvensi-Lembotropidetum nigricantis (Pînzaru et Coldea in Pînzaru 2006) Pînzaru corr. et comb. nova, in the Republic of Moldova and Ukraine
Pînzaru Pavel
“Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute)
Acta Horti Bot. Bucurest
Nr. 46 / 2020 / ISSN 1453-8830
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note floristice din Basarabia nr. 201-216
Pînzaru Pavel , Cantemir Valentina , Manic Ştefan
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note floristice din Rezervaţia Știinţifică „Codru”.
Pînzaru Pavel1 , Cantemir Valentina1 , Jardan Natalia2
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Rezervaţia Ştiinţifică „Codru“
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vinco herbaceae-Spiraeetum crenatae Pînzaru et Ruschuk, ass. nova in the Republic of Moldova
Pînzaru Pavel1 , Ruschuk Alexander2
1 “Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute),
2 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol
Acta Horti Bot. Bucurest
Nr. 46 / 2020 / ISSN 1453-8830
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Contribuții la studiul florei și vegetației noilor arii naturale pentru protejare din valea râului Ichel (municipiul Chișinău)
Pînzaru Pavel1 , Chiriac Eugenia2 , Moşanu-Şupac Lora2
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iridio aphyllae-Guercetum pubescentis Pînzaru – ass. nova, in the Republic of Moldova and Ukraine
Pînzaru Pavel12
1 “Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute),
2 Moldova Tiraspol State University
Revista Botanică
Nr. 1(18) / 2019 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ophioglossum vulgatum l. (Ophioglossaceae) – specie nouă în flora rezervației științifice „Codrii” din Republica Moldova
Pînzaru Pavel12 , Jardan Natalia3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Rezervaţia Ştiinţifică „Codru“
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Asociația Corno-Quercetum Roboris Pînzaru 2006 em. 2018, h. l. În vegetația de stâncării din Republica Moldova
Pînzaru Pavel
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45