IBN
Închide
Cîrlig Natalia Valeriu
Cuvinte-cheie (56): Polygonum sachalinense (6), intensity of attack (2), attack frequency (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Studiul fenologic al speciei Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, crescute pe teritoriul Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”
Cîrlig Natalia
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The biometric study of the species Onobrychis viciifolia scop. under the conditions of the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia, Ţiţei Victor, Guţu Ana, Teleuţă Alexandru
“Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute)
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Quantitative physiological parameters of assimilation pigments in Polygonum sachalinense F. Schmidt in the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia12, Iurcu-Străistaru Elena1, Teleuţă Alexandru2
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 2 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teleuță Alexandru. Macroelementele și microelementele determinate în masa uscată de Polygonum Sachalinense F. Schmidt
Cîrlig Natalia, Teleuţă Alexandru
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The leaf area of the species Polygonum sachalinense f. Schmidt in the environmental conditions of the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia1, Teleuţă Alexandru1, Calalb Tatiana2
1 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova ,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 2 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 15

Adîncimea de încorporare a semințelor și impactul asupra potențialului germinativ a lor, la Polygonum sachalinense F.Schmidt
Cîrlig Natalia
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amino acids in Polygonum sachalinense F.Schmidt
Cîrlig Natalia, Teleuţă Alexandru
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Revista Botanică
Nr. 2(13) / 2016 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de cercetare a eficienţei biologice a unor produse noi inofensive in combaterea manei viţei-de-vie, in condiţiile zonei Centru a Republicii Moldova
Bivol Alexei1, Bădărău Sergiu1, Iurcu-Străistaru Elena23, Rusu Ştefan3, Ştirschii Cristina2, Cîrlig Natalia2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Zoologie al AŞM
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 26 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de studiu a unor maladii foliare la hrișca de sahalin (Polygonum sachalinense F. Schmidt) în condițiile R. Moldova
Cîrlig Natalia
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biometric and anatomical study of the species Polygonum sachalinense F. Schmidt
Cîrlig Natalia1, Calalb Tatiana2, Teleuţă Alexandru1
1 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova ,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista Botanică
Nr. 2(13) / 2016 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții de cercetare al maladiilor de coacăz și agriș în condițiile zonei centru, Republica Moldova
Iurcu-Străistaru Elena1, Ştirschii Cristina2, Bivol Alexei12, Cîrlig Natalia2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribution to the knowledge on arthropod pests of gooseberries and currants in the Republic of Moldova
Iurcu-Străistaru Elena12, Munteanu-Molotievskiy Natalia1, Ştirschii Cristina2, Moldovan Anna1, Ţîganaș Ana2, Cîrlig Natalia2
1 Institute of Zoology ASM,
2 Moldova Tiraspol State University
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa temperaturii asupra comportamentului şi a unor indici biochimici în dependenţă de regimul alimentar
Cercel Tatiana, Cîrlig Natalia, Iurcu-Străistaru Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Viitorul ne aparține
Ediția VI-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3036-5-1.
Disponibil online 6 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoringul fitosanitar in agrocenoze cu ardei gras (Capsicum annum) in teren protejat
Rodacevschi Cristina, Cîrlig Natalia, Bivol Alexei, Iurcu-Străistaru Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Viitorul ne aparține
Ediția VI-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3036-5-1.
Disponibil online 2 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nematofauna la cultura rapiţei de toamnă în Republica Moldova și importanța ei agrobiologică
Bivol Alexei1, Poiras Larisa2, Cîrlig Natalia3
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(1) / 2016 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele cercetărilor asupra maladiilor de coacăz și agriș în condițiile de mediu a zonei centru, Republica Moldova
Iurcu-Străistaru Elena12, Ştirschii Cristina2, Bivol Alexei12, Cîrlig Natalia2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele cerecetărilor eficienţei biologice comparative a unor noi produse noi în combaterea manei viței de vie - plasmopara viticola (Berk.Et Curt.) Berk. Et De Toni
Iurcu-Străistaru Elena1, Bivol Alexei2, Rusu Ştefan3, Cîrlig Natalia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul de Zoologie al AŞM
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(1) / 2016 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele studiului entomofaunei la cultura Polygonum Sachalinense F. Schmidt în condiţiile de vegetaţie ale Republicii Moldova
Cîrlig Natalia1, Iurcu-Străistaru Elena12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 15 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificaţia bioecologică a nematofaunei la cultura rapiţei de toamnă in condiţiile de mediu ale Republicii Moldova
Iurcu-Străistaru Elena12, Bivol Alexei32, Rusu Ştefan2, Cîrlig Natalia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 26 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The biology of flowering and the pollinating insects of the species Polygonum sachalinense F. Schmidt under the conditions of the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia1, Cîrlig Tatiana2
1 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova ,
2 Moldova Tiraspol State University
Revista Botanică
Nr. 1(12) / 2016 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 3 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25