IBN
Închide

59Publicaţii

419Descărcări

21106Vizualizări

Cîrlig Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 40. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 38
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5

2023 - 1

Resurse vegetale cu pondere apicolă
Cîrlig Natalia , Ţiţei Victor , Guţu Ana
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 10

Alexandru Teleuță la onorabila vârstă de 70 de ani
Roşca Ion , Ţiţei Victor , Miron Aliona , Cîrlig Natalia
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Revista Botanică
Nr. 2(25) / 2022 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of the comparative research on the invasive diseases in maize and sorghum in the collection of “Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute)
Cîrlig Natalia1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Ţiţei Victor1 , Bivol Alexei2
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institute of Zoology
Biology and sustainable development
Ediția 20, R. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la cercetarea unor specii din genul Helianthus L. cultivate în Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”
Cîrlig Natalia
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribution to the study of fagopyrum esculentum moench in the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia1 , Ţiţei Victor1 , Guţu Ana1 , Iurcu-Străistaru Elena2
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institute of Zoology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilization of plant resources (fodder, honey crops) in the collection of “Al. Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute) by seed exchange
Cîrlig Natalia , Ţiţei Victor , Guţu Ana
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nematofauna and its parasitic effects on maize crops under the climatic conditions of the Republic of Moldova
Iurcu-Străistaru Elena1 , Bivol Alexei1 , Toderash Ion1 , Rusu Ştefan1 , Cîrlig Natalia2 , Bivol Elisaveta1
1 Institute of Zoology,
2 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Biology and sustainable development
Ediția 20, R. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai – the history of research
Cîrlig Natalia , Ţiţei Victor , Teleuţă Alexandru
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemului de maşini şi utilaje agricole pentru cultivarea şi procesarea plantelor de silfie, Silphium Perfoliatum și Nalba De Virginia Sida hermaphrodita în Republica Moldova
Gadibadi Mihail12 , Ţiţei Victor1 , Cerempei Valerian12 , Lîsîi Radu21 , Ababii Alexei12 , Mocanu Natalia1 , Garştea Nina1 , Covalciuc Dragoș12 , Doroftei Veaceslav1 , Cîrlig Natalia1 , Cozari Sergiu1 , Guţu Ana1 , Teleuţă Alexandru1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The associative and invasive impact caused by complexes of parasitic insects and nematodes with the application of chemical management in maize plantations under the conditions of the Republic of Moldova
Iurcu-Străistaru Elena1 , Bivol Alexei1 , Meleca Anatolie2 , Criucikov Oleg2 , Rusu Ştefan1 , Cîrlig Natalia3 , Bivol Elisaveta1
1 Institute of Zoology,
2 Institute of Crop Science "Porumbeni",
3 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The diversity of the entomofauna of onobrychis arenaria (kit.) dc. In the „Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute)
Cîrlig Natalia
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Biology and sustainable development
Ediția 20, R. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

Biological characteristics of some potential honey plant species from in the collections of the national botanical garden (institute)
Cîrlig Natalia , Ţiţei Victor , Guţu Ana , Lupan Aurelia
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea compoziței biochimice și valorii nutritive a sparcetei de nisip, Onobrychis Arenaria (kit.) Dc
Ţiţei Victor , Coşman Sergiu , Coşman Valentina , Mocanu Natalia , Cîrlig Natalia , Cozari Sergiu , Covalciuc Dragoș , Gadibadi Mihail , Guţu Ana
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul chimic comparativ în combaterea maladiilor cheie la cultura de cireș cu utilizarea noilor fungicide în condițiile Zonei Centru, R. Moldova
Bivol Alexei12 , Bădărău Sergiu1 , Bivol Elisaveta1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Cîrlig Natalia3 , Andoni Cristina2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie,
3 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile biomorfologice ale plantelor de iarba mare (Inula helenium L.) în condiţii de cultură
Cîrlig Natalia , Ţiţei Victor , Guţu Ana , Lupan Aurelia
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phacelia tanacetifolia si Onobrychis arenaria - plante atractive pentru insectele polenizatoare
Cîrlig Natalia1 , Ţiţei Victor1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Teleuţă Alexandru1 , Guţu Ana1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salcamul alb (Robinia pseudoacacia) – valoarea economică şi ecologică in condiţiile Republicii Moldova
Ţiţei Victor1 , Roşca Ion1 , Gudima Andrei2 , Doroftei Veaceslav1 , Gadibadi Mihail2 , Nazar Boris2 , Guţu Ana1 , Cîrlig Natalia1 , Ababii Alexei1 , Cozari Sergiu1 , Daraduda Nicolae2
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some biological features of Virginia mallow, Sida hermaphrodita, and prospects of its use in the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia , Guţu Ana , Ţiţei Victor , Gadibadi Mihail , Doroftei Veaceslav , Ababii Alexei , Daraduda Nicolae
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Глобальні наслідки інтродукції рослин в умовах кліматичних змін присвячується 30-річчю Незалежності України
2021. Kiev, Ukraina. ISBN 978-617-520-173-2.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some potential honey plant resources from the family Asteraceae Bercht
Cîrlig Natalia , Ţiţei Victor , Guţu Ana
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The quality of willow biomass and fuel briquettes
Ţiţei Victor , Rosca Ion , Cîrlig Natalia , Guţu Ana , Gudima Andrei , Cozari Sergiu
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Глобальні наслідки інтродукції рослин в умовах кліматичних змін присвячується 30-річчю Незалежності України
2021. Kiev, Ukraina. ISBN 978-617-520-173-2.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 59