IBN
Închide
Cîrlig Natalia Valeriu
Cuvinte-cheie (46): Polygonum sachalinense (6), monitoring fitosanitar (2), grapes vine (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 3

Quantitative physiological parameters of assimilation pigments in Polygonum sachalinense F. Schmidt in the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia12, Iurcu-Străistaru Elena1, Teleuţă Alexandru2
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 2 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teleuță Alexandru. Macroelementele și microelementele determinate în masa uscată de Polygonum Sachalinense F. Schmidt
Cîrlig Natalia, Teleuţă Alexandru
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The leaf area of the species Polygonum sachalinense f. Schmidt in the environmental conditions of the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia1, Teleuţă Alexandru1, Calalb Tatiana2
1 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova ,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 2 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 12

Adîncimea de încorporare a semințelor și impactul asupra potențialului germinativ a lor, la Polygonum sachalinense F.Schmidt
Cîrlig Natalia
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amino acids in Polygonum sachalinense F.Schmidt
Cîrlig Natalia, Teleuţă Alexandru
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Revista Botanică
Nr. 2(13) / 2016 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de cercetare a eficienţei biologice a unor produse noi inofensive in combaterea manei viţei-de-vie, in condiţiile zonei Centru a Republicii Moldova
Bivol Alexei1, Bădărău Sergiu1, Iurcu-Străistaru Elena23, Rusu Ştefan3, Ştirschii Cristina2, Cîrlig Natalia2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Zoologie al AŞM
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 26 November, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de studiu a unor maladii foliare la hrișca de sahalin (Polygonum sachalinense F. Schmidt) în condițiile R. Moldova
Cîrlig Natalia
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biometric and anatomical study of the species Polygonum sachalinense F. Schmidt
Cîrlig Natalia1, Calalb Tatiana2, Teleuţă Alexandru1
1 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova ,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista Botanică
Nr. 2(13) / 2016 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribution to the knowledge on arthropod pests of gooseberries and currants in the Republic of Moldova
Iurcu-Străistaru Elena12, Munteanu-Molotievskiy Natalia1, Ştirschii Cristina2, Moldovan Anna1, Ţîganaș Ana2, Cîrlig Natalia2
1 Institute of Zoology of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Moldova Tiraspol State University
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa temperaturii asupra comportamentului şi a unor indici biochimici în dependenţă de regimul alimentar
Cercel Tatiana, Cîrlig Natalia, Iurcu-Străistaru Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Viitorul ne aparține
Ediția VI-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3036-5-1.
Disponibil online 6 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoringul fitosanitar in agrocenoze cu ardei gras (Capsicum annum) in teren protejat
Rodacevschi Cristina, Cîrlig Natalia, Bivol Alexei, Iurcu-Străistaru Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Viitorul ne aparține
Ediția VI-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3036-5-1.
Disponibil online 2 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nematofauna la cultura rapiţei de toamnă în Republica Moldova și importanța ei agrobiologică
Bivol Alexei1, Poiras Larisa2, Cîrlig Natalia3
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Naturale şi Exacte)
Nr. 1(1) / 2016 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele cerecetărilor eficienţei biologice comparative a unor noi produse noi în combaterea manei viței de vie - plasmopara viticola (Berk.Et Curt.) Berk. Et De Toni
Iurcu-Străistaru Elena1, Bivol Alexei2, Rusu Ştefan3, Cîrlig Natalia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul de Zoologie al AŞM
Acta et commentationes (Ştiinţe Naturale şi Exacte)
Nr. 1(1) / 2016 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificaţia bioecologică a nematofaunei la cultura rapiţei de toamnă in condiţiile de mediu ale Republicii Moldova
Iurcu-Străistaru Elena12, Bivol Alexei32, Rusu Ştefan2, Cîrlig Natalia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 26 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The biology of flowering and the pollinating insects of the species Polygonum sachalinense F. Schmidt under the conditions of the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia1, Cîrlig Tatiana2
1 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova ,
2 Moldova Tiraspol State University
Revista Botanică
Nr. 1(12) / 2016 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 3 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Controlul fitosanitar al culturii Polygonum Sachalinense fr.Schmidt asupra maladiilor specifice în condițiile Republicii Moldova
Cîrlig Natalia1, Iurcu-Străistaru Elena1, Bivol Alexei2, Ţiţei Victor3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polygonum sachalinense Fr. Schmidt plantă cu perspectivă pentru Republica Moldova
Cîrlig Natalia
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seed germination of Polygonum sachalinense F. schmidt under the conditions of the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Conservation of plant diversity
Ediția 4-a. 2015. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-8-2.
Disponibil online 14 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul morfologo-biologic și ecologic a speciei Polygonum Sachalinense F. Schmidt.
Cîrlig Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The dynamic development of the shoots of Polygonum sachalinense Fr. Schmidt at the beginning of the growing season
Cîrlig Natalia
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Revista Botanică
Nr. 2(11) / 2015 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 26 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20