IBN
Închide

106Publicaţii

1011Descărcări

55762Vizualizări

Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor7Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community7Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective7Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects6Protecţia plantelor - realizări şi perspective6Functional Ecology of Animals5Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change4Sustainable use and protection of animal world diversity:4Conservation of plant diversity3Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice3Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă3Modern Trends in the Agricultural Higher Education3Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity2Viitorul ne aparţine2Viitorul ne aparține2International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova2Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine2Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor2Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration2Sectorul agroalimentar – realizări și perspective2Natural sciences in the dialogue of generations2Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor1Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani 1Biotehnologii avansate – realizări şi perspective1Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice1Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective1Sustainable use and protection of animal world in the context of climate change1Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale1
Iurcu-Străistaru Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Scopus Author ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 83. Publicaţii peste hotare - 15.
Publicații indexate în SCOPUS - 4. Teze/Rezumate în culegeri - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 3
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 4
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 65
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 6
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 7

2023 - 12

Aspecte de cercetare asupra unor noi remedii cu acțiune complexă antiparazitară la cultura de porumb
Iurcu-Străistaru Elena1 , Bivol Alexei1 , Toderaş Ion1 , Meleca Anatolie2 , Rusu Ştefan1 , Bivol Elisaveta1 , Cîrlig Natalia3
1 Institutul de Zoologie, USM,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“,
3 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru", USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative chemical management in combating diseases specific to autumn rape with the use of new remedies with fungicidal action
Bivol Alexei1 , Bădărău Sergiu1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Bivol Elisaveta1 , Tacu Valeriu1
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Zoology, MSU
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative nematological research on invasive and vectoral impact on the apple crop under the conditions of the intensive valuation system
Bivol Alexei1 , Toderash Ion2 , Sasaneli Nicola3 , Rusu Ştefan2 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Bivol Elisaveta1
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Zoology, MSU,
3 Institute for Sustainable Plant Protection, Bari
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invasive and vectoral nematofauna in the plum crops in the environmental conditions of the Republic of Moldova
Toderaş Ion1 , Bivol Alexei21 , Sasanneli Nicola3 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Rusu Ştefan1 , Bivol Elisaveta2
1 Institutul de Zoologie, USM,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 Institutul de Protecția Plantelor Sustenabile, Bari
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invasive nematofauna and its parasitic effects on autumn wheat crops under the climatic conditions of the Republic of Moldova
Toderash Ion1 , Bivol Alexei1 , Rusu Ştefan1 , Cîrlig Natalia2 , Gliga Olesea1 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Guţu Ana1
1 Institute of Zoology, MSU,
2 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Results of the testing of the new remedies with fungicidal action on winter barley in the conditions of the Republic of Moldova
Bivol Alexei1 , Bădărău Sergiu1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Bivol Elisaveta1 , Tacu Valeriu1
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Zoology, MSU
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustainable agriculture in the light of climate change: effect of temperatures and exposure times on the mortality of the dagger nematode Xiphinema index
Sasanelli Nicola1 , Toderash Ion2 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Rusu Ştefan2 , Bivol Alexei2 , Gliga Olesea2 , D'addabbo T.1
1 Institute for Sustainable Plant Protection, Bari,
2 Institute of Zoology, MSU
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The application of new eco-friendly fungicidal preparations in the chemical management of autumn barley under the conditions of the Central Zone, Republic of Moldova
Bivol Alexei1 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Toderash Ion1 , Rusu Ştefan1 , Cîrlig Natalia2 , Bivol Elisaveta1
1 Institute of Zoology, MSU,
2 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU
Biology and sustainable development
Ediția 21. 2023. Bacău. .
Disponibil online 3 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The associative and invasive impact between nematode complexes and cord diseases, in instable environmentalconditions of Republic of Moldova
Iurcu-Străistaru Elena1 , Toderash Ion1 , Bivol Alexei1 , Shargu Lilia2 , Rusu Ştefan1 , Cîrlig Natalia3 , Bivol Elisaveta1
1 Institute of Zoology, MSU,
2 University of European Studies of Moldova,
3 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU
Biology and sustainable development
Ediția 21. 2023. Bacău. .
Disponibil online 3 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The diversity of hymenoptera species (Hymenoptera L.) on the plantation of Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt)Nakai in the "Alexandru Ciubotaru" National Botanical Garden (Institute)
Cîrlig Natalia1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Ţiţei Victor1
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU,
2 Institute of Zoology, MSU
Biology and sustainable development
Ediția 21. 2023. Bacău. .
Disponibil online 3 January, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The results of the research on invasive nematode complexes associated with harmful arthropods in plum orchards under the conditions of the Republic of Moldova
Toderash Ion1 , Bivol Alexei1 , Rusu Ştefan1 , Cîrlig Natalia2 , Gliga Olesea1 , Iurcu-Străistaru Elena1
1 Institute of Zoology, MSU,
2 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru", MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The study of new remedies with fungicidal action in the combat of invasive diseases of the winter wheat crop under the conditions of central area, Republic of Moldova
Bivol Alexei1 , Bădărău Sergiu1 , Sasanneli Nicola2 , Iurcu-Străistaru Elena3 , Bivol Elisaveta1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Protecția Plantelor Sustenabile, Bari,
3 Institutul de Zoologie, USM
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 9

Analysis of plant parasitic nematodes associated with apple and plum orchads in the central regions of the Republic of Moldova
Toderash Ion , Bivol Alexei , Iurcu-Străistaru Elena , Rusu Ştefan , Bivol Elisaveta
Institute of Zoology
Biology and sustainable development
Ediția 20. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of the comparative research on the invasive diseases in maize and sorghum in the collection of “Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute)
Cîrlig Natalia1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Ţiţei Victor1 , Bivol Alexei2
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institute of Zoology
Biology and sustainable development
Ediția 20. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări în managimentul chimic cu utilizarea noilor produse cu acțiune fungicidă pentru combaterea maladiilor foliare la cerealele de toamnă
Bivol Alexei12 , Bădărău Sergiu2 , Bivol Elisaveta2 , Iurcu-Străistaru Elena1
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribution to the study of fagopyrum esculentum moench in the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia1 , Ţiţei Victor1 , Guţu Ana1 , Iurcu-Străistaru Elena2
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institute of Zoology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea complexelor invazive de nematode formatoare de chisturi din ordinul Tylenchida la cultura de cartof în condițile Republicii Moldova
Toderaş Ion1 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Bivol Alexei12 , Rusu Ştefan1 , Bivol Elisaveta1
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nematofauna and its parasitic effects on maize crops under the climatic conditions of the Republic of Moldova
Iurcu-Străistaru Elena1 , Bivol Alexei1 , Toderash Ion1 , Rusu Ştefan1 , Cîrlig Natalia2 , Bivol Elisaveta1
1 Institute of Zoology,
2 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Biology and sustainable development
Ediția 20. 2022. Bacău, Romania. .
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research on the invasive impact of harmful insect complexes associated with parasitic nematodes and pathogenic virus vectors in productive plum orchards
Bivol Alexei12 , Toderash Ion1 , Mager Maria2 , Bădărău Sergiu2 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Rusu Ştefan1 , Bivol Elisaveta2
1 Institute of Zoology,
2 State Agrarian University of Moldova
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some physiological features and the productivity of the energy crops Miscanthus x giganteus and Sorghum almum under the conditions of the Republic of Moldova
Iurcu-Străistaru Elena12 , Ţiţei Victor1 , Iurcu-Străistaru Elena12 , Guţu Ana1 , Cozari Sergiu1 , Teleuţă Alexandru1 , Gudima Andrei1 , Nazar Boris3 , Covalciuc Dragoș3
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institute of Zoology,
3 State Agrarian University of Moldova
Symposium of Agriculture and Food engineering
2022. Iași, România. ISSN 1454-7414.
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The associative and invasive impact caused by complexes of parasitic insects and nematodes with the application of chemical management in maize plantations under the conditions of the Republic of Moldova
Iurcu-Străistaru Elena1 , Bivol Alexei1 , Meleca Anatolie2 , Criucikov Oleg2 , Rusu Ştefan1 , Cîrlig Natalia3 , Bivol Elisaveta1
1 Institute of Zoology,
2 Institute of Crop Science "Porumbeni",
3 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

Cercetări comparative asupra nematodelor parazite și vectori de virusuri patogene în livezile intensive de măr din diferite zone ale Republicii Moldova
Iurcu-Străistaru Elena , Toderaş Ion , Bivol Alexei , Rusu Ştefan , Andoni Cristina
Institutul de Zoologie
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Iași, România. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 25 August, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigations on invasive nematodes associated with complex insect pests from soil in corn in the environmental conditions of the Republic of Moldova
Iurcu-Străistaru Elena1 , Sasanelli Nicola2 , Toderash Ion1 , Bivol Alexei1 , Maticiuc Vasile3 , Rusu Ştefan1 , Andoni Cristina1
1 Institute of Zoology,
2 Institute for Sustainable Plant Protection,
3 Institute of Crop Science "Porumbeni"
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul chimic comparativ în combaterea maladiilor cheie la cultura de cireș cu utilizarea noilor fungicide în condițiile Zonei Centru, R. Moldova
Bivol Alexei12 , Bădărău Sergiu1 , Bivol Elisaveta1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Cîrlig Natalia3 , Andoni Cristina2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie,
3 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managimentul de protecție ecologică în aplicarea unor fungicide inofensive noi în combaterea maladiilor la grîul de toamnă în Republica Moldova
Bivol Alexei12 , Bădărău Sergiu1 , Bivol Elisaveta1 , Iurcu-Străistaru Elena32
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie,
3 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration4th International Conference
Ediția 4, Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managimentul de protecție ecologică în aplicarea unor fungicide inofensive noi în combaterea maladiilor la grîul de toamnă în Republica Moldova
Bivol Alexei12 , Bădărău Sergiu1 , Bivol Elisaveta1 , Iurcu-Străistaru Elena32
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie,
3 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration4th International Conference
Ediția 4, Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phacelia tanacetifolia si Onobrychis arenaria - plante atractive pentru insectele polenizatoare
Cîrlig Natalia1 , Ţiţei Victor1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Teleuţă Alexandru1 , Guţu Ana1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plant resistance and their modalities to adaptation to high invasive helminths
Iurcu-Străistaru Elena , Toderash Ion , Rusu Ştefan , Bivol Alexei , Andoni Cristina
Institute of Zoology
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research on parasitic nematodes and pathogenic virus vectors in intensive apple orchards in different areas of the Republic of Moldova
Iurcu-Străistaru Elena , Bivol Alexei , Rusu Ştefan , Andoni Cristina
Institute of Zoology
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Review on control methods against plant parasitic nematodes applied in southern member states (C zone) of the european union
Sasanelli Nicola1 , Konrat Alena2 , Migunova Varvara3 , Toderash Ion4 , Iurcu-Străistaru Elena4 , Rusu Ştefan4 , Bivol Alexei4 , Andoni Cristina4 , Pasqua Veronico1
1 Institute for Sustainable Plant Protection,
2 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants named after K.I. Skryabin,
3 Institutul de Ecologie şi Evoluţie „A.N. Severţov”, al al Academiei din Federaţia Rusă,
4 Institute of Zoology
Agriculture (Switzerland)
Vol. 11, / 2021 / ISSN - / ISSNe 2077-0472
Disponibil online 4 August, 2021. Descarcări-58. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of biochemical factors responsible for plant resistance to helmintotic diseas
Iurcu-Străistaru Elena1 , Toderash Ion1 , Sasanelli Nicola2 , Bivol Alexei1 , Rusu Ştefan1 , Andoni Cristina1
1 Institute of Zoology,
2 Institute for Sustainable Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Abamectin efficacy on the potato Cyst nematode Globodera pallida
Sasanelli Nicola1 , Toderash Ion2 , Pasqua Veronico1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Rusu Ştefan2 , Melillo Maria Teresa1 , Caboni Pierluigi3
1 Institute for Sustainable Plant Protection,
2 Institute of Zoology,
3 University of Cagliari
Plants
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2223-7747 / ISSNe 2223-7747
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetările impactului parazitar helmintologic și vectorial la cultura de măr provocat de nematofauna invazivă din ordinele Thylenchida și Dorylaimida
Toderaş Ion , Iurcu-Străistaru Elena , Bivol Alexei , Rusu Ştefan , Gliga Olesea , Andoni Cristina
Institutul de Zoologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul chimic în sistemul de protecţie integrată asupra manei viţei-de-vie – Plasmopara viticola (berk. Et curt.) Berk. Et de toni. ca veriga tehnologică de cultura
Bivol Alexei1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Bădărău Sergiu1 , Sasanelli Nicola3 , Cîrlig Natalia4 , Andoni Cristina2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie,
3 Instituţul de Protecţie a Plantelor, Italia,
4 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diseminarea comparativă a maladiilor și dăunătorilor invazivi la porumb în condițiile Republicii Moldova
Iurcu-Străistaru Elena1 , Bivol Alexei1 , Maticiuc Vasile2 , Cîrlig Natalia3 , Andoni Cristina1
1 Institute of Zoology,
2 Institute of Crop Science "Porumbeni",
3 State Agrarian University of Moldova
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea helmintofaunei parazitare la cultura grâului de toamnă în diverse zone agroecologice ale Republicii Moldova
Iurcu-Străistaru Elena1 , Bivol Alexei1 , Rusu Ştefan1 , Cîrlig Natalia2 , Sasanelli Nicola3 , Andoni Cristina1
1 Institutul de Zoologie,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
3 Instituţul de Protecţie a Plantelor, Italia
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inițierea fondării colecției de plante melifere în cadrul Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”
Cîrlig Natalia , Lupan Aurelia , Ţiţei Victor , Guţu Ana , Iurcu-Străistaru Elena
National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managmentul chimic comparativ în sistemul de protecție integrată asupra maladiilor la cultura de vișin cu utilizarea noilor produse de uz fitosanitar
Bivol Alexei1 , Bădărău Sergiu2 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Cîrlig Natalia3 , Andoni Cristina1
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ontogenetic features of the species Reynoutria Sachalinensis (F.Schmidt) Nakai under the climatic conditions of the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia1 , Ţiţei Victor1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Teleuţă Alexandru1 , Guţu Ana1
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institute of Zoology
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The propagation of Reynoutria sachalinesis (F.Schmidt) nakai by nursery transplant under the conditions of the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Teleuţă Alexandru1
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institute of Zoology
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

A review of the major pest insects of tomato crops in the Republic of Moldova
Munteanu-Molotievskiy Natalia1 , Toderash Ion1 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Moldovan Anna12
1 Institute of Zoology,
2 Moldova State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 12 July, 2019. Descarcări-97. Vizualizări-1511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antimicrobial and plant growth promoting properties of Streptomyces strains isolated from soils in Republic of Moldova
Burtseva Svetlana1 , Byrsa Maxim1 , Boueva Olga2 , Starodumova Irina2 , Evtushenko Lyudmila2 , Iurcu-Străistaru Elena3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants named after K.I. Skryabin,
3 Institute of Zoology
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Vol. 26, / 2019 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of research of pest insurance associations in potato culture in the conditions of the Republic of Moldova
Iurcu-Străistaru Elena , Buşmachiu Galina , Bivol Alexei , Mihailov Irina , Chiriac Ion , Andoni Cristina
Institute of Zoology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Helmintological phytosanitary control in tomato culture (Solanum lycopersicum L.) in green houses
Iurcu-Străistaru Elena1 , Bivol Alexei1 , Rusu Ştefan1 , Sasanelli Nicola2 , Andoni Cristina1
1 Institute of Zoology,
2 Institute for Sustainable Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of Heterodera cruciferae on growth of cabbage
Vovlas Alessio1 , Toderash Ion2 , Sasanelli Nicola3 , Rusu Ştefan2 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Bivol Alexei2 , Gliga Olesea2
1 A.P.S. Polyxena, Conversano (Bari),
2 Institute of Zoology,
3 Institute for Sustainable Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research on insect pests of sugar beet culture from northen Moldova
Iurcu-Străistaru Elena , Buşmachiu Galina , Mihailov Irina , Bivol Alexei , Chiriac Ion , Andoni Cristina
Institute of Zoology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research on streptomycetes from moldovian soils with antifungal, nematicidal and phytostimulating activity on tomato
Burtseva Svetlana1 , Iurcu-Străistaru Elena2 , Byrsa Maxim1 , Sasanelli Nicola3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of Zoology,
3 Institute for Sustainable Plant Protection
Mikrobiolohichnyi Zhurnal
Nr. 1(81) / 2019 / ISSN 1028-0987 / ISSNe 2616-9258
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Aspecte de cercetare în stabilirea eficienţei biologice a noilor fungicide în combaterea bolilor la măr
Bivol Alexei1 , Bădărău Sergiu1 , Bivol Elisaveta1 , Iurcu-Străistaru Elena2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de cercetare fitohelmintologică și fitopatologică la cultura de ardei gras (Capsicum Annum L.) În teren protejat
Bivol Alexei1 , Sasanelli Nicola2 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Bădărău Sergiu3 , Rusu Ştefan1 , Sasanelli Nicola2
1 Institutul de Zoologie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la cunoaşterea heteropterelor (Heteroptera) din teritorii urbanizate
Ţîganaș Ana1 , Coadă Viorica1 , Zamornea Maria2 , Nedbaliuc Boris1 , Chiriac Eugenia1 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Nedbaliuc Rodica1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 106