IBN
Închide

79Publicaţii

369Descărcări

22617Vizualizări

Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor7Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects6Functional Ecology of Animals5Protecţia plantelor - realizări şi perspective5Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change4Sustainable use and protection of animal world diversity:4Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri4Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective4Conservation of plant diversity3Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice3Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă3Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity2Viitorul ne aparţine2Viitorul ne aparține2International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova2Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor1Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani 1Biotehnologii avansate – realizări şi perspective1Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice1Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective1Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society1Patrimoniul de ieri –implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine1Sustainable use and protection of animal world in the context of climate change1
Iurcu-Străistaru Elena
Cuvinte-cheie (215): fungicides (9), Biological control (6), disease (6)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 64. Publicaţii peste hotare - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 7

Cercetări comparative asupra nematodelor parazite și vectori de virusuri patogene în livezile intensive de măr din diferite zone ale Republicii Moldova
Iurcu-Străistaru Elena, Toderaş Ion, Bivol Alexei, Rusu Ştefan, Andoni Cristina
Institutul de Zoologie
Patrimoniul de ieri –implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția a III-a. 2021. Iași, România. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 25 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigations on invasive nematodes associated with complex insect pests from soil in corn in the environmental conditions of the Republic of Moldova
Iurcu-Străistaru Elena1, Sasanelli Nicola2, Toderash Ion1, Bivol Alexei1, Maticiuc Vasile3, Rusu Ştefan1, Andoni Cristina1
1 Institute of Zoology,
2 Institute for Sustainable Plant Protection,
3 Institute of Crop Science "Porumbeni"
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul chimic comparativ în combaterea maladiilor cheie la cultura de cireș cu utilizarea noilor fungicide în condițiile Zonei Centru, R. Moldova
Bivol Alexei12, Bădărău Sergiu1, Bivol Elisaveta1, Iurcu-Străistaru Elena2, Cîrlig Natalia3, Andoni Cristina2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie,
3 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plant resistance and their modalities to adaptation to high invasive helminths
Iurcu-Străistaru Elena, Toderash Ion, Rusu Ştefan, Bivol Alexei, Andoni Cristina
Institute of Zoology
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research on parasitic nematodes and pathogenic virus vectors in intensive apple orchards in different areas of the Republic of Moldova
Iurcu-Străistaru Elena, Bivol Alexei, Rusu Ştefan, Andoni Cristina
Institute of Zoology
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Review on control methods against plant parasitic nematodes applied in southern member states (C zone) of the european union
Sasanelli Nicola1, Konrat Alena2, Migunova Varvara3, Toderash Ion4, Iurcu-Străistaru Elena4, Rusu Ştefan4, Bivol Alexei4, Andoni Cristina4, Pasqua Veronico1
1 Institute for Sustainable Plant Protection,
2 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants named after K.I. Skryabin,
3 Institutul de Ecologie şi Evoluţie „A.N. Severţov”, al al Academiei din Federaţia Rusă,
4 Institute of Zoology
Agriculture (Switzerland)
Nr. 7(11) / 2021 / ISSN 2077-0472
Disponibil online 4 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of biochemical factors responsible for plant resistance to helmintotic diseas
Iurcu-Străistaru Elena1, Toderash Ion1, Sasanelli Nicola2, Bivol Alexei1, Rusu Ştefan1, Andoni Cristina1
1 Institute of Zoology,
2 Institute for Sustainable Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Abamectin efficacy on the potato Cyst nematode Globodera pallida
Sasanelli Nicola1, Toderash Ion2, Pasqua Veronico1, Iurcu-Străistaru Elena2, Rusu Ştefan2, Melillo Maria Teresa1, Caboni Pierluigi3
1 Institute for Sustainable Plant Protection,
2 Institute of Zoology,
3 University of Cagliari
Plants
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2223-7747 / ISSNe 2223-7747
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetările impactului parazitar helmintologic și vectorial la cultura de măr provocat de nematofauna invazivă din ordinele Thylenchida și Dorylaimida
Toderaş Ion, Iurcu-Străistaru Elena, Bivol Alexei, Rusu Ştefan, Gliga Olesea, Andoni Cristina
Institutul de Zoologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul chimic în sistemul de protecţie integrată asupra manei viţei-de-vie – Plasmopara viticola (berk. Et curt.) Berk. Et de toni. ca veriga tehnologică de cultura
Bivol Alexei1, Iurcu-Străistaru Elena2, Bădărău Sergiu1, Sasanelli Nicola3, Cîrlig Natalia4, Andoni Cristina2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie,
3 Instituţul de Protecţie a Plantelor, Italia,
4 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diseminarea comparativă a maladiilor și dăunătorilor invazivi la porumb în condițiile Republicii Moldova
Iurcu-Străistaru Elena1, Bivol Alexei1, Maticiuc Vasile2, Cîrlig Natalia3, Andoni Cristina1
1 Institute of Zoology,
2 Institute of Crop Science "Porumbeni",
3 State Agrarian University of Moldova
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea helmintofaunei parazitare la cultura grâului de toamnă în diverse zone agroecologice ale Republicii Moldova
Iurcu-Străistaru Elena1, Bivol Alexei1, Rusu Ştefan1, Cîrlig Natalia2, Sasanelli Nicola3, Andoni Cristina1
1 Institutul de Zoologie,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
3 Instituţul de Protecţie a Plantelor, Italia
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inițierea fondării colecției de plante melifere în cadrul Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”
Cîrlig Natalia, Lupan Aurelia, Ţiţei Victor, Guţu Ana, Iurcu-Străistaru Elena
“Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute)
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managmentul chimic comparativ în sistemul de protecție integrată asupra maladiilor la cultura de vișin cu utilizarea noilor produse de uz fitosanitar
Bivol Alexei1, Bădărău Sergiu2, Iurcu-Străistaru Elena1, Cîrlig Natalia3, Andoni Cristina1
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ontogenetic features of the species Reynoutria Sachalinensis (F.Schmidt) Nakai under the climatic conditions of the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia1, Ţiţei Victor1, Iurcu-Străistaru Elena2, Teleuţă Alexandru1, Guţu Ana1
1 “Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute),
2 Institute of Zoology
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The propagation of Reynoutria sachalinesis (F.Schmidt) nakai by nursery transplant under the conditions of the Republic of Moldova
Cîrlig Natalia1, Iurcu-Străistaru Elena2, Teleuţă Alexandru1
1 “Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute),
2 Institute of Zoology
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

A review of the major pest insects of tomato crops in the Republic of Moldova
Molotievskiy Munteanu Natalia1, Toderash Ion1, Iurcu-Străistaru Elena1, Moldovan Anna12
1 Institute of Zoology,
2 State University of Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 12 July, 2019. Descarcări-60. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antimicrobial and plant growth promoting properties of Streptomyces strains isolated from soils in Republic of Moldova
Burtseva Svetlana1, Byrsa Maxim1, Boueva Olga2, Starodumova Irina2, Evtushenko Lyudmila2, Iurcu-Străistaru Elena3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants named after K.I. Skryabin,
3 Institute of Zoology
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 2(26) / 2019 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of research of pest insurance associations in potato culture in the conditions of the Republic of Moldova
Iurcu-Străistaru Elena, Buşmachiu Galina, Bivol Alexei, Mihailov Irina, Chiriac Ion, Andoni Cristina
Institute of Zoology
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Helmintological phytosanitary control in tomato culture (Solanum lycopersicum L.) in green houses
Iurcu-Străistaru Elena1, Bivol Alexei1, Rusu Ştefan1, Sasanelli Nicola2, Andoni Cristina1
1 Institute of Zoology,
2 Institute for Sustainable Plant Protection
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 79