Contribuții la cunoașterea lepidopterelor (Insecta, Lepidoptera) din teritorii urbanizate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
468 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-29 17:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
565.78 (1)
Paleontologie (111)
SM ISO690:2012
ŢÎGANAȘ, Ana, COADĂ, Viorica, NEDBALIUC, Boris. Contribuții la cunoașterea lepidopterelor (Insecta, Lepidoptera) din teritorii urbanizate. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii), 2020, nr. 1(9), pp. 105-115. ISSN 2537-6284. DOI: 10.36120/2587-3644.v9i1.105-115
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644

Contribuții la cunoașterea lepidopterelor (Insecta, Lepidoptera) din teritorii urbanizate

Contributions to the study of lepidoptera (Insecta, Lepidoptera) from urbanized territories

DOI: https://doi.org/10.36120/2587-3644.v9i1.105-115
CZU: 565.78

Pag. 105-115

Ţîganaș Ana, Coadă Viorica, Nedbaliuc Boris
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 16 iulie 2020


Rezumat

Lucrarea prezintă date despre diversitatea lepidopterelor după caractere distinctive, preferințe trofice, cerințe ecologice, răspândire zoogeografică și specii cu statut de protecție și conservare din unele teritorii urbanizate ale municipiului Chișinău. Au fost înregistrate 37 specii, ce aparțin la 28 genuri din 7 familii. Cea mai nu

The paper presents data on the diversity of Lepidoptera according todistinctive characters, trophic preferences, ecological requirements, zoogeographic spread and species with protection and conservation status in some urbanized territories of Chisinau municipality. 37 species were recorded, belonging to 28 genera from 7 families. Nymphalidae family is the most numerous - with 11 species or 30% of the total number of investigated species.

Cuvinte-cheie
fitofag, xerofil, higrofil, mezofil, euroasiatic, biodiversitate,

phytophagous, xerophilous, hygrophilous, mesophilic, Eurasian, biodiversity