IBN
Închide
Moşanu-Şupac Lora
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 32. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 3

Aspecte ale igienei aparatului locomotor la elevi
Moşanu-Şupac Lora1 , Coşcodan Diana1 , Cornogolub Mariana2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Petru Rareş”, Chișinău
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența stresului cronic asupra unor indici psihofiziologici la persoanele ocupate cu munca intelectuală
Moşanu-Şupac Lora , Coşcodan Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte psihofiziologice ale adaptării elevilor la treapta gimnazial
Coşcodan Diana , Moşanu-Şupac Lora
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Abordarea educaţiei pentru sănătate în contextul noilor educaţii
Rusu Elena , Moşanu-Şupac Lora
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul de adaptare al sistemului cardiovascular la copiii de vârstă prescolară – indicator al adaptării școlare
Moşanu-Şupac Lora , Coşcodan Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repercusiunile stresului de menajare asupra inteligenței adolescenților
Moşanu-Şupac Lora , Coşcodan Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Факторы, влияющие на здоровье и адаптацию детей
Кошкодан Диана , Мошану-Шупак Лора
Тираспольский государственный университет
Neuroscience for Medicine and Psychology XVII International Interdisciplinary Congress
2021. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06615-4.
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Abordări ale inteligenței emoționale prin prisma stărilor emotive la adolescenți
Coşcodan Diana , Moşanu-Şupac Lora
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-302-8.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elucidarea unor aspecte ale statusului fiziologic al elevilor și formarea competențelor de evaluare a stării fiziologice proprii în scopul promovării modului sănătos de viață
Coşcodan Diana , Moşanu-Şupac Lora
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea culturii sănătății și promovarea modului sănătos de viaţă la elevi
Rusu Elena , Moşanu-Şupac Lora
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea psihofiziologică a elevilor claselor liceale în condițiile procesului educațional la distanță
Coşcodan Diana , Moşanu-Şupac Lora
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea sănătății copiilor de vârstă școlară – indicator al calității vieții societății
Moşanu-Şupac Lora , Coşcodan Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea potenţialului de adaptare a copiilor de vârstă preadolescentină la mediul şcolar gimnazial
Curudimov Vadim1 , Moşanu-Şupac Lora2
1 Liceul Teoretic “M. Eminescu” s. Sadaclia, r-nul Basarabeasca,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii privind rolului calității materialului initial reproductiv la pacienții de diferită vârstă asupra ratei de succes în reproducerea asistată
Solonari Ana , Moşanu-Şupac Lora
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Contribuții la studiul florei și vegetației noilor arii naturale pentru protejare din valea râului Ichel (municipiul Chișinău)
Pînzaru Pavel1 , Chiriac Eugenia2 , Moşanu-Şupac Lora2
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghid - online pentru profesorii de biologie
Coşcodan Diana , Moşanu-Şupac Lora
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repercusiunile stresului asupra coeficientului de inteligenţă a adolescenţilor
Moşanu-Şupac Lora , Coşcodan Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проявление стрессовой реакции у подростков после долговременного использования компьютера
Мошану-Шупак Лора , Кошкодан Диана , Икизлы Татьяна
Тираспольский государственный университет
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Cercetarea în Universitatea de Stat din Tiraspol: experienţe, valori şi perspective
Moşanu-Şupac Lora
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-252-6.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educarea modului sanătos de viață la copiii de vârstă adolescentină
Moşanu-Şupac Lora , Coşcodan Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-230-4.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 41