IBN
Închide
Nedbaliuc Rodica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 14
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16

2022 - 1

Dezvoltarea capacităţilor cognitive la elevi prin implicarea lor în activităţi de cercetare ştiinţifică
Nedbaliuc Boris1 , Grigorcea Sofia1 , Ciobanu Eugeniu1 , Nedbaliuc Rodica2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Caracterizarea comunitatilor algale ale lacului Rîscani (or. Chisinau) prin prisma relatiilor interspecifice
Nedbaliuc Boris1 , Ciobanu Eugeniu1 , Chiriac Eugenia1 , Grigorcea Sofia1 , Aluchi Nicolae1 , Brînză Lilia1 , Nedbaliuc Rodica2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Inventarierea clorofitelor lacului „La Izvor” și utilizarea unor specii în biotehnologie
Nedbaliuc Boris1 , Grigorcea Sofia1 , Chiriac Eugenia1 , Buldumac (Doncilă) Ana1 , Nedbaliuc Rodica2 , Ţîganaș Ana1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul algelor în evaluarea ecosistemelor acvatice şi utilizarea unor specii în Biotehnologie
Băieşu Anastasia , Postovanu Alexandru , Craevschi Alexandru , Nedbaliuc Rodica
Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 18 July, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-1282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul strategiilor didactice în formarea competenţelor la elevi în cadrul orelor de biologie
Nedbaliuc Rodica12 , Grecu Elena3 , Statii Tatiana4
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău,
3 Direcţia generală educaţie, tineret şi sport mun. Chişinău (DGETS),
4 Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Forme de instruire cu caracter inter- şi transdisciplinar
Nedbaliuc Rodica1 , Cheibaş Rodica2 , Gutu Ecaterina2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inter- şi transdisciplina-ritatea în cadrul orelor de biologie
Nedbaliuc Rodica , Nedbaliuc Boris , Matroi Alexandra
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea capacităţilor creative la elevi în cadrul orelor de biologie
Grigorcea Sofia1 , Nedbaliuc Rodica1 , Guiban Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic "Emil Nicula", s. Mereni
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taxonomic characteristics of diatoms from the Bic river near Chisinau
Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Grigorcea Sofia , Nedbaliuc Rodica , Gîţu Ana
Tiraspol State University
Revista Botanică
Nr. 1(18) / 2019 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 9

Contribuţii la cunoaşterea heteropterelor (Heteroptera) din teritorii urbanizate
Ţîganaș Ana1 , Coadă Viorica1 , Zamornea Maria2 , Nedbaliuc Boris1 , Chiriac Eugenia1 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Nedbaliuc Rodica1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea procesului instructiv-educativ în cadrul orelor de biologie
Nedbaliuc Rodica1 , Nedbaliuc Boris1 , Chiriţa Natalia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Colegiul Cooperatist din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-53. Vizualizări-1954
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența fungilor Alternaria alternata și a. Consortiale asupra dezvoltării tomatelor la etape ontogenetice timpurii
Grigorcea Sofia , Nedbaliuc Boris , Buldumac Sergiu , Chiriac Eugenia , Nedbaliuc Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea centrată pe elev în procesul educativ-instructiv în cadrul orelor de biologie
Nedbaliuc Rodica1 , Eremei-Berezovschi Ana2 , Creţu Mariana2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-230-4.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul algelor în evaluarea stării trofice a lacului Valea Morilor
Nedbaliuc Boris , Grigorcea Sofia , Nedbaliuc Rodica , Pelin Victor , Dulghieri Ioana , Lupan Valeriu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul lucrărilor practice şi de laborator în eficientizarea procesului educativ-instructiv la biologie
Creţu Mariana1 , Nedbaliuc Rodica2 , Ţurcan Larisa1
1 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-230-4.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul manualului școlar în formarea performanțelor la elevi în cadrul orelor de biologie
Nedbaliuc Rodica1 , Știrbu Indira2 , Grigorcea Sofia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, Chişinău
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 4. 2018. Chişinău. .
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul mijloacelor de instruire în eficientizarea procesului educativ-instructiv în cadrul orelor de Biologie
Nedbaliuc Rodica , Nedbaliuc Boris , Gîţu Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura comunităților algale din lacul Râșcani (mun. Chișinău)
Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Grigorcea Sofia , Nedbaliuc Rodica , Ţîganaș Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Contribuţii la studierea algoflorei Lacului de acumulare Izvorul Muntelui
Nedbaliuc Boris , Nedbaliuc Rodica , Grati Vasile , Coadă Viorica , Ţîganaș Ana , Lozovan Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea plantelor pe teritoriul staţiunii biologice „Petre Jitariu” Potoci-Neamţ (România) şi împrejurimile ei
Grati Vasile , Nedbaliuc Boris , Nedbaliuc Rodica , Chiriac Eugenia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-987
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea taxonomică a perifitonului lacului Râşcani (Chişinău)
Nedbaliuc Boris1 , Trofim Alina2 , Chiriac Eugenia1 , Grigorcea Sofia1 , Nedbaliuc Rodica1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-841
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qualitative and quantitative structure of the algal communities of the river Bic
Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Nedbaliuc Rodica
Tiraspol State University
Revista Botanică
Nr. 1(14) / 2017 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 15 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-926
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qualitative structure of the algal communities of the river Bic
Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Nedbaliuc Rodica
Tiraspol State University
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 28 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul diversităţii entomofaunei a unor sectoare din municipiul Chişinău
Ţîganaș Ana1 , Coadă Viorica1 , Zamornea Maria2 , Nedbaliuc Boris1 , Chiriac Eugenia1 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Nedbaliuc Rodica1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul entomofaunei din preajma orașului Chişinău
Ţîganaș Ana1 , Coadă Viorica1 , Zamornea Maria2 , Nedbaliuc Boris1 , Pelin Olga3 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Nedbaliuc Rodica1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Travod International, Chisinau
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

Diversitatea taxonomică şi rolul algoflorei perifitonice în procesele de epurare biologică a apelor din rîul Bîc
Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Nedbaliuc Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 3. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-76-170-3.
Disponibil online 25 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica taxonomică a clorofitelor râului Ichel din preajma municipiului Chişinău
Nedbaliuc Boris , Popuşoi Marina , Nedbaliuc Rodica , Aluchi Nicolae , Ţîganaș Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(1) / 2016 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme specifice de organizare a instruirii cu caracter inter- şi transdisciplinar
Nedbaliuc Rodica , Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 3. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-76-170-3.
Disponibil online 25 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul abordării unor subiecte cu caracter inter- şi transdisciplinar asupra formării concepţiei despre integritatea lumii înconjurătoare
Nedbaliuc Rodica , Corobceanu Eduard , Nedbaliuc Boris
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-22. Vizualizări-1148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qualitative and quantitative structure of the periphytonic algoflora of the Riscani Lake (Chisinau)
Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Nedbaliuc Rodica
Tiraspol State University
Revista Botanică
Nr. 1(12) / 2016 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 3 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-939
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura taxonomică şi caracteristica saprobiologică a algoflorei lacului „La izvor” (Oraşul Chişinău)
Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Nedbaliuc Rodica , Ţîganaș Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 24(37) / 2016 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-1135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu privind taxonomia algoflorei lacului la izvor (Chişinău)
Nedbaliuc Boris1 , Chiriac Eugenia1 , Pînzaru Pavel2 , Nedbaliuc Rodica1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(1) / 2016 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Caracteristica taxonomică a cianofitelor râului Ichel din preajma municipiului Chişinău
Nedbaliuc Boris , Popuşoi Marina , Pelin Ana , Nedbaliuc Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecologia şi rolul bioindicator al algoflorei râului Ichel din preajma municipiului Chişinău
Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Cîrlig Veaceslav , Cîrlig Tatiana , Nedbaliuc Rodica , Pelin Ana , Coadă Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tehnologiilor informaţionale în procesul instructiv-educativ la orele de biologie
Malai Tatiana1 , Nedbaliuc Rodica2 , Nedbaliuc Boris2
1 Gimnaziul Cobusca Veche, Anenii Noi,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Caracteristica ecologo-saprobiologică a algoflorei râului Ichel
Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Cîrlig Veaceslav , Nedbaliuc Rodica , Pelin Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 2. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-157-4.
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea culturii ecologice în procesul predării-învățării biologiei și chimiei
Nedbaliuc Rodica , Calmuţchi Lidia , Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 2. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-157-4.
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Modalităţi de eficientizare a procesului de predare a biologiei şi chimiei in şcoală
Coropceanu Eduard , Nedbaliuc Rodica , Nedbaliuc Boris
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 March, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-847
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qualitative and quantitative aspects of the periphyton algae communities from the lower reach of the river Ichel
Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Nedbaliuc Rodica
Tiraspol State University
Revista Botanică
Nr. 2(7) / 2013 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 10 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-985
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura taxonomică şi caracteristica saprobiologică a algoflorei cursului inferior al raului Ichel
Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Cîrlig Veaceslav , Nedbaliuc Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 18(31) / 2013 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 18 February, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-1177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Studiul saprobiologic al algoflorei râului Ichel
Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Cîrlig Veaceslav , Coadă Viorica , Nedbaliuc Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul Ambiant
Nr. 5(65) / 2012 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-977
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 41 of 41