IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2016
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-31 18:36
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  nr. 2 / 2022  (2 din 2)14CZU
 2022  (2 din 2)27
Nr. 2(14) 14CZU
Nr. 1(13) 13CZU
 2021  (2 din 2)30
Nr. 2(12) 12CZU
Nr. 1(11) 18CZU
 2020  (2 din 2)27
Nr. 2(10) 12CZU
Nr. 1(9) 15CZU
 2019  (2 din 2)29
Nr. 2(8) 14CZU
Nr. 1(7) 15CZU
 2018  (2 din 2)28
Nr. 2(6) 14CZU
Nr. 1(5) 14CZU
 2017  (2 din 2)37
Nr. 2(4) 13CZU
Nr. 1(3) 24CZU
 2016  (2 din 2)22
Nr. 2(2) 12CZU
Nr. 1(1) 10CZU
imagine

pISSN: 2537-6284
eISSN: 2587-3644
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
ACTA ET COMMENTATIONES (Exact and Natural Sciences)
Categoria:
  • B (2020.10.30-2024.10.30)

Revista abordează diverse probleme actuale din domeniile matematicii, chimiei, biologiei, fizicii și ecologiei. Promovează cele mai relevante studii în domeniile științelor exacte și ale naturii și noi metode de cercetare. Sunt acceptate articole cu rezultate originale care  nu au fost publicate anterior în alte reviste sau culegeri de lucrări.

 


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2016 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUMSCDOI
Articole20086252157719643112
Volume14194701522
Total2141057223099

Vizualizări   1779Descărcări   117

Conţinutul numărului de revistă

Contribuții la studiul ecologic al ornitofaunei vernale din parcul „La Izvor”, Bariera Sculeni, Chișinău7-14

DOI: 10.36120/2587-3644.v9i1.7-14

CZU: 591.522:598.2(478)

Cîrlig Tatiana , Cîrlig Natalia
Contribuții la studiul diversității, stării și gradului de vulnerabilitate a faunei vertebrate din parcul „La Izvor”, Bariera Sculeni, mun. Chișinău15-23

DOI: 10.36120/2587-3644.v9i1.15-23

CZU: 591.5:596/599(478)

Cîrlig Tatiana
Specii invazive în malacofauna acvatică (Mollusca, Gastropoda, Bivalvia) a Republicii Moldova24-29

DOI: 10.36120/2587-3644.v9i1.24-29

CZU: 594.1+594.3(478)

Coadă Viorica , Ţîganaș Ana , Gîţu Ana
Unele referințe legislative privind protecția mediului din bazinul râului Bâc30-37

DOI: 10.36120/2587-3644.v9i1.30-37

CZU: 349.6(478)

Codreanu Igor
Elucidarea unor aspecte ale statusului fiziologic al elevilor și formarea competențelor de evaluare a stării fiziologice proprii în scopul promovării modului sănătos de viață38-43

DOI: 10.36120/2587-3644.v9i1.38-43

CZU: 371:613

Coşcodan Diana , Moşanu-Şupac Lora
Collagen/hydroxyapatite composite materials: a regenerative platform versus drug delivery system44-52

DOI: 10.36120/2587-3644.v9i1.44-52

CZU: 546:616

Ficai Denisa , Albu Madalina Georgiana , Cristescu Ioan , Ficai Anton Anton , Andronescu Ecaterina
Reproducerea și comportamentul reproductiv a femelelor complexului Pelophylax esculenta (Amphibia) în condițiile Republicii Moldova53-59

DOI: 10.36120/2587-3644.v9i1.53-59

CZU: 591.16:597.6(478)

Gherasim Elena , Cozari Tudor , Plop Larisa
Structura faunei helmintice (Trematoda) a speciei Rana ridibunda (Amphibia, Anura) în zona de centru a Republicii Moldova60-63

DOI: 10.36120/2587-3644.v9i1.60-63

CZU: 597.6+595.22(478)

Miron Liviu Dan , Erhan Dumitru , Cozari Tudor
Valorificarea calității uleiului extras din semințe de struguri cu aplicare în cosmetică64-69

DOI: 10.36120/2587-3644.v9i1.64-69

CZU: 634.8.07-035.85:613.49

Melentiev Eugenia , Calmuţchi Lidia , Pitușcan Doina
Inventarierea clorofitelor lacului „La Izvor” și utilizarea unor specii în biotehnologie70-77

DOI: 10.36120/2587-3644.v9i1.70-77

CZU: 582.263:601(478)

Nedbaliuc Boris , Grigorcea Sofia , Chiriac Eugenia , Doncilă Ana , Nedbaliuc Rodica , Ţîganaș Ana
Noi adăposturi subterane ale liliecilor (Mammalia, Chiroptera) din rezervația peisagistică Trebujeni78-83

DOI: 10.36120/2587-3644.v9i1.78-83

CZU: 502.4:599.4(478)

Nistreanu Victoria , Larion Alina , Caldari Vladislav , Dibolscaia Natalia
Contribuții la studiul florei pădurii „Frunzești” din preajma orașului Cornești, Republica Moldova84-94

DOI: 10.36120/2587-3644.v9i1.84-94

CZU: 502.75(478)

Pînzaru Pavel
Strategiile de reproducere a amfibienilor caudați în ecosistemele rezervației „Codrii”95-104

DOI: 10.36120/2587-3644.v9i1.95-104

CZU: [591.16:597.6]:502.4(478)

Plop Larisa , Cozari Tudor , Gherasim Elena
Contribuții la cunoașterea lepidopterelor (Insecta, Lepidoptera) din teritorii urbanizate105-115

DOI: 10.36120/2587-3644.v9i1.105-115

CZU: 565.78

Ţîganaș Ana , Coadă Viorica , Nedbaliuc Boris
Кишинёв на географических картах XVI–XVIII веков116-129

DOI: 10.36120/2587-3644.v9i1.116-129

CZU: 908”15/17”(478)

Герцен Андрей